Skip to Content

Blog Archives

NM$ zmiany w indeksie po wycenie sierpniowej buhajów. 3 najważniejsze fakty.

Od wyceny sierpniowej zmieniła się oficjalnie budowa indeksu NM$ (indeks opłacalności życiowej buhaja). Indeks ten opisuje oczekiwany zysk na krowę w ciągu całego życia w porównaniu z bazą populacji ocenianej.

Dochodzą nowe cechy, które pomogą hodowcom tworzyć 4-ZDARZENIOWE KROWY Alta. Hodowcy, którzy dokonują selekcji buhajów pod kątem NM$ muszą wiedzieć jakie zmiany zaszły w budowie  indeksu i jak one wpłyną na ich podejmowane decyzje hodowlane, ustalanie planu genetycznego dla stada.

1. 3 nowe cechy w indeksie NM$.

Nowe cechy zostały po raz pierwszy opublikowane w ubiegłym roku, od wyceny sierpniowej weszły one w skład indeksu NM$.

 • Oszczędność paszy  ( z ang. feed saved  – FSAV) –  13% w budowie NM$.

Do tej pory ta cecha nie wchodziła w skład NM$. CDCB nie podaje oficjalnie tej cechy, podaje 2 składowe cechy, które ją tworzą: Body Weight Composite (BWC) i Rezydualne (resztkowe) pobieranie paszy (RFI). RFI mierzy różnicę pomiędzy przewidywanym spożyciem paszy, a tym co aktualnie zjada krowa (kg). Body Weight Composite (BWC), cecha pomagająca hodowcom lepiej zarządzać kosztami związanymi z odchowem, utrzymaniem na podstawie: budowy, charakteru, głębokości i  szerokości zadu.

 • Wczesne pierwsze wycielenie ( z ang. early first calving – EFC) – 1% w budowie NM$.

Jest to po prostu wiek pierwszego wycielenia, w dniach, ale z odwróconym znakiem. Jałówki cielące się wcześniej są ekonomiczną korzyścią dla stada. Buhaje, których córki cielą się młodsze/wcześniej niż oczekiwano, będą miały wartość dodatnią. Jeśli buhaj przekaże genetykę, która ma zmniejszyć pierwsze wycielenia o 2 dni, jego PTA dla wczesnego pierwszego wycielenia wyniesie +2,0 dni.

 • Żywotność jałówek  ( z ang. heifer livability – HLIV)   1% w budowie NM$.

HLIV to oczekiwany odsetek potomstwa samicy, które przeżyje w przeciętnym stadzie od 2 dni po urodzeniu do 18 miesiąca życia. Większe, dodatnie wartości są korzystniejsze. Średni procent żywotności jałówek wynosi 96%, więc jeśli byk ma +1,0 dla HLIV, oczekuje się, że 97% jego córek przeżyje od 2 dni do 18 miesiąca życia.

2. Wagi w nowym indeksie NM$, zostały zaktualizowane

49% Produkcja
48% Zdrowie i wydajność
3% Pokrój

Nowy NM$ rozkłada się nieco inaczej niż w przeszłości. Nowe wagi są dość zbliżone do planu genetycznego 5050.

 • Produkcja  – stosunek Tłuszcz:Białko jest inny, z mniejszą względną wagą tłuszczu niż poprzednio.
 • Zdrowie i wydajność nowy człon  –  wydajność; efektywść.

Decydując się na dostosowanie naszej terminologii, nawiązujemy do typu krów, które progresywni producenci mleka chcą tworzyć – wydajnych, bezproblemowych 4-ZDARZENIOWYCH KRÓW Alta. Pozwala to nam również na najdokładniejsze segmentowanie każdej cechy.

Dzięki tej aktualizacji ustalamy również, gdzie umieścimy cechę BWC. Wcześniej włączyliśmy BWC jako część pokroju. Jednak BWC jest naprawdę cechą, która prowadzi do wydajności. W ramach programu Feed Saved celem włączenia tego do indeksu są bardziej wydajne krowy, a nie tworzenie krów, które wyglądają w określony sposób. A ponieważ BWC łączy się z RFI, tworząc Feed Saved, intuicyjne jest to łączenie tych dwóch cech w tym samym zbiorze cech – zdrowie i wydajność.

 • Pokrój – Wraz z aktualizacją, waga tej cechy (4%)  staje się prawie nieistotna.

3. Przeciętnie buhaje będą miały wyższe wartości NM$.

 • Buhaje wycenione na córkach będą miały średnio o 100 punktów wyższy NM$.
 • Buhaje wycenione genomowo średnio o + 150 NM$.

3 Continue Reading →

Nowe cechy w wycenie buhaja.

OSZCZĘDNOŚĆ PASZY (ang. Feed saved).

PRZEŻYWALNOŚĆ JAŁÓWEK (ang. Heifer livability).

Dostępne w ALTA BULL SEARCH od wyceny 12/2020. Oficjalna publikacja po wycenie 04/2021.

 

OSZCZĘDNOŚĆ PASZY (Feed Saved) jest wyrażana jako oczekiwane kilogramy zaoszczędzonej paszy na laktację, przy czym większe wartości dodatnie oznaczają więcej kilogramów zaoszczędzonej paszy i wskazują na bardziej wydajne wykorzystanie paszy przez krowę.  

 • Krowy różnią się zdolnością do konwersji paszy na mleko, cecha Feed Saved wskazuje te różnice. Celem jest zidentyfikowanie  krów, które jedzą mniej niż oczekiwano, przy jednoczesnym utrzymaniu produkcji i kondycji, co w konsekwencji  generuje  oszczędność na kosztach paszy bez strat w produkcji.
 • Kombinacja cech : Body Weight Composite (BWC) i Residual Feed Intake (RFI).
 • ↑ dodatnie wartości = lepsze wykorzystanie paszy.
 • Zakres wartości cechy dla buhajów Alty : ok. ‐380 to +380.
 • Baza danych dla populacji 6300 krów rasy HO z wynikami cech dla  Feed Saved.
 • Odziedziczalność: ok. 14%.
 • Cecha będzie składową indeksu NM$ od kwietnia 2021.
 • Wartości podane w aplikacji ALTA BULL SEARCH w zakładce: –  export  cech (excel).

 

PRZEŻYWALNOŚĆ JAŁÓWEK (H‐LIV) oczekiwany %  przeżywalności cieliczek od 2. dnia do 18. miesiąca życia.  Upadki do 2 dnia są uwzględnione w przeżywalności buhaja.

 • Wyższe, dodatnie wartości są pożądane.
 • Aplikacja Alta Bull Search eksport wartości cechy jako:  H‐LIV.
 • Cecha H-LIV może uzyskać 1% w nowym składzie NM$.

Postęp genetyczny ma na celu zmniejszenie śmiertelności  w stadach krów mlecznych.  Dodanie do    PRZEŻWALNOŚCI  KRÓW i PRODUKCJI ŻYCIOWEJ nowej cechy, jaką jest  PRZEŻYWALNOŚĆ JAŁÓWEK poprawi  wskaźniki przeżywalności młodych zwierząt.

Na podstawie oficjalnych badań przeprowadzonych przez  Dairy Herd Information (DHI) wykazano, że od 2. dnia do 18. miesiąca życia, czyli okresu dla którego określono PRZEŻYWALNOŚĆ JAŁÓWEK (HLIV), przeżywa 96% zwierząt. Biorąc pod uwagę średni koszt utraty jałówek w USA szacowany na 500 $ (Neupane i in., 2020) wyraźnie widać, że poprawa  H-LIV przynosi wymierne korzyści producentom mleka.

WPŁYW NOWYCH CECH NA ZMIANY W INDEKSIE NM$:

 • HO buhaje genomowe: ↓ 10 NM$
 • JE   buhaje genomowe: ↓ 8 NM$

 

Progresywny hodowca oczekuje produktywnych, jeszcze bardziej wydajnych krów .

Spełnienie tych oczekiwań jest możliwe poprzez skoncentrowane podejście, przy użyciu indeksu 60-40

0 Continue Reading →

Decyzje dotyczące genetyki, które podejmujesz dzisiaj kształtują Twoje stado w przyszłości.

Przyszłość Twojego stada zależy nie tylko od cieląt. Decyduje o niej jakość znajdująca się w słomce z nasieniem.

Pomyśl o nasieniu dostarczanym na Twoją fermę i przekładanym do kontenera na Twojej fermie.

To jest inwestycja, a także decyzja, która będzie wywierała wpływ na produktywność stada w kolejnych latach. Twoje decyzje dotyczące genetyki, które podejmujesz dzisiaj znajdą odzwierciedlenie w cielętach, jałówkach i krowach mlecznych Twojego przyszłego produkcyjnego stada.

Decyzje dotyczące genetyki, które podejmujesz dzisiaj kształtują Twoje stado w przyszłości.

Ważne decyzje.

W przypadku podejmowania ważnych decyzji – takich jak te, które decydują o zapewnieniu rentowności, Twojej przyszłości lub finansowym dobrostanie – większość osób współpracuje z zaufanym doradcą, po to właśnie by dokonywać jak najlepszych wyborów.

Kupując dom, współpracujesz z agentem nieruchomości. Podejmując decyzje o inwestycjach w fundusze emerytalne, prawdopodobnie konsultujesz się z zaufanym doradcą finansowym. Oba rodzaje decyzji mają wpływ na Twoje życie przez wiele kolejnych lat.

Twoje stado bydła mlecznego niczym się nie różni. Genetyka, z której korzystasz decyduje o zapewnieniu rentowności, przyszłości oraz finansowym dobrostanie Twojego biznesu.

Dzięki współpracy ze swoim doradcą Alta będziesz mieć pewność, że Twoja inwestycja zapewni postęp genetyczny pozostający w zgodzie z planem genetycznym; celami hodowlanym na najbliższe lata. Doradztwo obejmuje wszystkie działania od przygotowania odpowiedniego, indywidualnie dostosowanego planu genetycznego aż po wybór odpowiedniego poziomu genetyki odpowiedniego do Twoich długotrwałych strategii.

 

Odpowiedni dowód.

Skąd możemy mieć pewność, że genetyka warunkuje pożądane zmiany? Potwierdzają to liczby zawarte w wycenie buhaja.

Dzisiaj podejmowane decyzje dotyczące rozrodu mają bezpośredni związek z wynikami uzyskiwanymi przez Twoje stado bydła mlecznego w przyszłości.

Pamiętaj jednak, że wyniki, które te stada osiągają w zakresie produkcji, płodności i zdrowia są skutkiem decyzji genetycznych, które zostały podjęte ponad 3 lata wcześniej.

Wiedząc o tym, nie lekceważ WAŻNYCH decyzji. Rozpocznij współpracę z zaufanym doradcą Alta, żeby mieć pewność, że Twoje inwestycje genetyczne i strategia są zgodne z obecną sytuacją i przyszłymi celami dla stada.

 

 

Decyzje genetyczne podejmowane dziś kształtują przyszłość Twojego stada.

0 Continue Reading →

Nowe progi dla cech zdrowotnych: łatwość wycieleń i przeżywalność.

CDCB zaktualizowała fenotypową bazę dla cech zdrowotnych: łatwość wycieleń i przeżywalność.

Cecha przeżywalność –  będzie tylko mierzona dla krów w I laktacji. Indeksy TPI i NM$ zostały zaktualizowane by uwzględnić powyższe zmiany.

Dlaczego obecna zmiana?

 1. Wskaźnik ciężkich wycieleń i martwych urodzeń (DOA) malały w stałym tempie w amerykańskich stadach od ponad 15 lat.
 2. Przy każdej zmianie bazy referencyjnej ocenianej populacji nowa podstawa dla łatwości wycielenia buhajów (SCE) została dostosowywana do 8.0 % – norma.
 3. Zmiana bazy w kwietniu 2020 r. potwierdziła, że wartości genetyczne cech wycieleń  nie pasują już do tego, czego faktycznie doświadczają  fermy w USA.
1 Continue Reading →

Co należy wiedzieć o zmianie amerykańskiej bazy referencyjnej w wycenie buhajów – kwiecień 2020.

Zmiana bazy referencyjnej jest modyfikacją przewidywanej wartości genetycznej przekazywanej z potomstwa na rodziców (ang. predicted transmitting abilities, PTAs) dla zwierząt danej rasy. Zmiana ta zrówna średnie wartości PTA dla każdej cechy w ramach nowej populacji referencyjnej do zera.

W związku ze zmianą bazy genetycznej w kwietniu 2020 roku, należy pamiętać o pięciu podstawowych faktach.

1. ZMIANA BAZY ODBYWA SIĘ CO 5 LAT.

Zmiana ta zachodzi z taką częstotliwością, która pozwala zapobiec wzrostowi wartości cech i indeksów do poziomów nierealnych. Ostatnia zmiana bazy miała miejsce w grudniu 2014 roku, a kolejna zostanie wprowadzona w 2025 roku.

2. TA ZMIANA BAZOWA JEST ZWIĄZANA Z POZIOMEM POSTĘPU GENETYCZNEGO, KTÓRY OSIĄGNĘLIŚMY OD CZASU OSTATNIEJ ZMIANY (2015).

Genetyka bydła mlecznego ulega stałej poprawie, a zmiana bazowa pozwala uwzględnić postęp, który miał miejsce w odniesieniu do każdej cechy w obrębie każdej rasy.

Na przykład, zmiana bazowa PTA dla produkcji mleka przez krowy rasy holsztyńskiej wynosi 492. Oznacza to, że średni profil genetyczny w odniesieniu do produkcji mleka przez krowy rasy holsztyńskiej zapewnił wzrost produkcji mleka o 492 funty w ciągu ostatnich pięciu lat. W związku z tym, PTA dla produkcji mleka dla wszystkich krów rasy holsztyńskiej automatycznie spadnie o 492 funty po uwzględnieniu wartości, które zostaną omówione w kwietniu 2020 roku.

3. W 2015 ROKU URODZIŁY SIĘ ZWIERZĘTA TWORZĄCE NOWĄ POPULACJĘ REFERENCYJNĄ.

Zmiana bazowa oznacza zrównanie średnich wartości PTA dla populacji referencyjnej do zera. Wcześniejsza populacja referencyjna obejmowała zwierzęta pochodzące od buhajów, które urodziły się w 2010 roku. Jednak ze względu na to, że nową populację referencyjną stanowią zwierzęta urodzone w 2015 roku, oznacza to, że bieżąca zmiana bazowa zrówna średnią PTA krów urodzonych w 2015 roku do zera.

4. KOREKTA W DÓŁ JEST TAK NAPRAWDĘ KORZYSTNA!

Ogólnie, korekta w dół dla danej cechy odzwierciedla zakres genetycznego postępu, który dokonaliśmy w zakresie danej cechy. Korekta w dół większego stopnia jest faktycznie dobrym zjawiskiem – i oznacza, że osiągnęliśmy znacznie więcej niż odnotowany postęp genetyczny dla tej cechy!

Ze względu na korekty w dół, będziemy musieli przyzwyczaić się do nowych, ogólnie niższych wartości referencyjnych dla danych cech i indeksów, które mają wpływ na nasze decyzje dotyczące genetycznej selekcji.

5. ZMIANA BAZOWA NIE WPŁYWA NA WZGLĘDNY RANKING ZWIERZĄT.

Nawet mimo tego, że zmiana bazowa sprawi, że wartości PTA dla buhajów i krów będą wydawały się niższe w przypadku większości cech, będzie to taka sama korekta dla wszystkich zwierząt. Oznacza to, że nie będzie ona miała wpływu na indywidualne rankingi.

NA CZYM POLEGAJĄ AKTUALNE ZMIANY?

Zastanawiacie się na czym polegają aktualne zmiany? Wszystkie zostały przedstawione w tabeli 1.

Z tego względu, że wartość dodatnia wskazuje na postęp, który dokonaliśmy, to jednocześnie oznacza, że PTA dla tej cechy ulegnie obniżeniu o tę samą wartość. Z kolei, ujemne średnie wartości PTA dla konkretnej cechy doprowadzą do jej faktycznego wzrostu o tę wartość.

W celu lepszej wizualizacji ogólnego postępu genetycznego, zmiany, w zakresie których dokonano pozytywnego postępu zaznaczono na czarno. W przypadku zmian zaznaczonych na czerwono zarejestrowano negatywny postęp w ciągu ostatnich pięciu lat.

*Proszę pamiętać o tym, że Rada ds. Hodowli Bydła Mlecznego (ang. Council on Dairy Cattle Breeding) dokona ponownego obliczenia tych wartości po uwzględnieniu dowodów z kwietnia 2020 roku z użyciem bardziej kompleksowych i aktualnych danych. Niewielkie zmiany mogą być więc wprowadzane co jakiś czas.

Tabela 1 Różnice (korekta) pomiędzy wartościami PTA dla krów urodzonych w 2015 roku i w 2010 roku. Indeks PTA ulegnie obniżeniu o te wartości w kwietniu 2020 roku.

CECHAJEDNOSTKARASA HORASA JERASA BROWN SWISS
MlekoFunty492524214
TłuszczFunty24258
BiałkoFunty18208
Produkcja życiowa | PLMiesiące1.861.540.24
Płodność córek | DPR%0.24-0.99-0.62
Komórki somatyczne | SCSLog base 2 units-0.0800
Wsp. zacieleń jałówek | HCR%0.50.44-0.24
Wsp. zacieleń krów |CCR%0.38-0.9-0.74
Żywotność | LIV%0.740.08-0.28
Przemieszczenie trawieńca | DA%0.21--
Ketoza | KET%0.2--
Mastitis | MAST%0.6--
Zapalenie macicy | MET%0.34--
Gorączka mleczna | MFEV%-0.06--
Zatrzymanie łożyska | RP%0.05--
Wczesne 1. wycielenia | EFCDni1.51.40.5
Długość ciąży | GLDni-0.350.3-0.03
Łatw. wyc. buhaja | SCE%-0.4--0.3
Łatw. wyc córek I DCE%-1.9--0.6
Przeżywalność buhaja | SSB%-0.3--
Przeżywalność c.b. | DSB%-1.6--
Indeks pokroju (PTAT)Punkty0.760.70.4
Indesk wymienia | UDC / JUI0.85--
Indeks nóg i racic | FLC0.49--
Lifetime Net Merit | NM$$23119160
Lifetime Cheese Merit | CM$$23919663
Lifetime Fluid Merit | FM$$21917956
Lifetime Grazing Merit | GM$$20714238
WzrostPunkty0.470.50.6
BudowaPunkty0.200.2
Typ mlecznyPunkty0.380.40.3
Kąt ustaw. racicPunkty0.50.10.1
Indeks nóg i racic0.54
Tylne nogi z bokuPunkty-0.0200.1
Tylne nogi z tyłu0.49
Głębokość0.14
Pochylenie zaduPunkty-0.020.40
Szerokość zaduPunkty0.360.10.1
Zaw. przednie wymieniaPunkty1.010.70.3
Wysokość wymieniaPunkty1.20.60.3
Szerokość wymieniaPunkty1.160.20.3
Głębokość wymieniaPunkty0.840.90.2
WięzadłoPunkty0.540.10.1
Przednie strzykiPunkty0.520.30.3
Tylne strzyki0.49
Długość strzykówPunkty-0.270-0.2
Kaliber ogólny I BWC0.15

A JAK WYGLĄDA PORÓWNANIE?

Czy jesteś ciekawy jak wygląda postęp, który miał miejsce w ciągu ostatnich pięciu lat w porównaniu z postępem odnotowany w poprzednim okresie?

W tabeli poniżej znajduje się zestawienie tych wszystkich wartości dla rasy HO i Jersey.

PORÓWNANIE ZMIAN BAZOWYCH DLA RASY HOMlekoTł.Biał.PLDPRNM$
2020 ZMIANA (postęp 2015-2020)49224181.9 0.24231
2015 ZMIANA(postęp 2010-2015)38217121.00.2184
PORÓWNANIE ZMIAN BAZOWYCH DLA RASY JEMlekoTł.Biał.PLDPRSCSNM$
2020 ZMIANA (postęp 2015-2020)52425201.54-0.990.00191
2015 ZMIANA (postęp 2010-2015)38219120.80.00.04124

Jak widać z porównania, w ostatnich pięciu latach odnotowano znacznie większy postęp niż w poprzedzającym je 5-letnim okresie.

Oznacza to, że w naszej branży podejmowane są odważne kroki.

Możecie więc być Państwo pewni, że buhaje, od których obecnie uzyskujemy materiał genetyczny pozwolą nam na uzyskiwanie u ich potomstwa wyników, które przełożą się na zyski.

0 Continue Reading →

4 fakty, które powinieneś wiedzieć o nowej aktualizacji indeksu TPI.

Wraz ze zmianami w wycenie buhaja w kwietniu 2020 roku, pojawi się aktualizacja indeksu TPI. Chociaż modyfikacje te nie są duże, to warto o nich pamiętać, zwłaszcza jeśli Twój plan genetyczny z wyboru obejmuje TPI.

JAKIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY ZWIĄZANE Z TĄ AKTUALIZACJĄ?

1. Stosunek tłuszczu do białka jest teraz równy.

Wcześniej funtom białka przypisywano wagę rzędu 21% całkowitej wartości indeksu, natomiast funtom tłuszczu 17%. Ze względu na warunki panujące na rynku, te wagi zostały obecnie zrównane i wynoszą 19% każda.

2. CDCB Indeks cech zdrowotnych, cechy włączone do indeksu TPI.

Kategoria indeksu TPI dotycząca cech warunkujących zdrowie uwzględni obecnie sześć cech określonych przez federację CDCB (odporność na zapalenie wymienia, ketoza, zatrzymanie łożyska, zapalenie macicy, przemieszczenie trawieńca i gorączka mleczna).

Federacja Holsztyna połączyła obecnie sześć cech w jeden indeks ekonomiczny, który stanowi obecnie 2% całkowitej wagi formuły indeksu TPI.

Tę wagę rzędu 2% uzyskano po usunięciu wagi rzędu 1% z indeksu poziomu komórek somatycznych oraz wagi rzędu 1% z łatwości wycieleń córek buhaja. Jest to uzasadnione z tego względu, że tych sześć cech warunkujących zdrowie odpowiada za odporność na zakażenie gruczołu mlekowego i rozwój innych chorób metabolicznych, które przeważnie pojawiają się w okresie wycielenia.

3. Indeks nóg i racic (FLC) obecnie jest ukierunkowany na tylne nogi z boku.

Krowy rasy holsztyńskiej podlegają obecnie selekcji pod kątem prostszych nóg tylnych.

W celu więc skorygowania tej dwukierunkowej cechy, nogi tylne z boku zostały uwzględnione jako element indeksu nóg i racic.

4. Waga rzędu 1% zostaje obecnie przesunięta z kategorii cech pokrojowych do cech warunkujących zdrowie.

Z tego względu, że celem jest stworzenie zdrowych, wolnych od problemów krów, które będą dostępne dla wszystkich producentów, Federacja Holsztyna w USA zdecydowała się przesunąć wagę rzędu 1% z charakteru mlecznego w kategorii cech pokrojowych do wskaźnika dotyczącego produkcji życiowej w kategorii cech warunkujących zdrowie. Obok przedstawiono nowe wagi przypisane poszczególnym kategoriom tworzącym TPI.

Poniżej przedstawiono dodatkowe aktualizacje indeksu TPI ogłoszone przez Federację Holsztyna w USA:

– Wskaźnik dotyczący płodności córek buhaja obejmuje taką cechę jak wczesne pierwsze wycielenie.

– Aktualizacji uległy standardowe odchylenia tych cech.

 

0 Continue Reading →

Alta Kolekcja 1/2020

Pomagamy naszym hodowcom tworzyć 4-ZDARZENIOWE KROWY. Zobacz nasze nowości w nowym katalogu.

Synowie AltaTOPSHOT: 011HO12346 AltaTORRENT – dostępny tylko w wersji seksowanej , 011HO12168 AltaGILMORE | GTPI 2721.

Syn AltaROBSON – 011HO12358 AltaROADY | AltaROBSON x SUPERSIRE | GTPI 2766.

011HO12384 AltaPLEDGE | GUARANTEE x JEDI | GTPI 2744. Kompleksowy buhaj z programu Concept Plus.

011HO12264 AltaABBA | BLOWTORCH x RUBICON | GTPI 2727.

AltaBAYOU 011HO11784 | AltaSPRING x SUPERSIRE | GTPI 2693.

AltaMAUI 011HO12329 | MONTANA x RUBICON | GTPI 2675.

011HO12316 AltaORINOCO | ELDORADO x DENVER – buhaj z programu płodnościowego CONCEPT PLUS – dostępny w wersji seksowanej.

AltaSUBLIME 011HO11663 | BALISTO x SUPERSIRE | GTPI 2437.

< POBIERZ KATALOG >

0 Continue Reading →

Alta Kolekcja 2/2019. Zobacz nasz nowy katalog.

Szanowni klienci nasz najnowszy katalog jest już dostępny.

Pobierz katalog.

Sprawdź nasze nowości po wycenie kwietniowej.

0 Continue Reading →

Nowa cecha w wycenie buhaja: wczesne pierwsze wycielenie.

Od wyceny kwietniowej  Council on Dairy Cattle Breeding (CDCB) publikuje nową cechę zdrowotną –  wczesne pierwsze wycielenie  (ang. Early First Calving – skrót EFC).

Genetyka i zarządzanie odgrywają kluczową rolę w odchowie jałówek, dzięki tym czynnikom możemy wpływać na koszty związane z odchowem jałówek (wiek pierwszego wycielenia).

Koszty odchowu jałówek to średnio 15-20% kosztów związanych z produkcją mleka, które zawierają żywienie, utrzymanie, koszty pracownicze, koszty weterynaryjne. Koszt odchowu na dzień w USA wyliczono na 2,5$.

Statystycznie wiek pierwszego wycielenia to 2 lata = 730 dni. Córka po buhaju, gdzie wartość EFC = +2.0, średnio wiek jej pierwszego wycielenia wyniesie w tym przypadku 728 dni.

Mówimy tutaj tylko o jednej nowej cesze, ale należy brać pod uwagę cały okres intensywnego odchowu cieliczek, okres od wycielenia po inseminację w oparciu nie o wiek ale o wysokość w kłębie.

Zatem obniżając wiek pierwszego wycielenia możemy wpływać na opłacalność odchowu jałówek oraz na to jak wiek pierwszego wycielenia wpływa na generowane dochodów jałówek, kiedy zaczynają się doić.

Wczesne pierwsze wycielenie (skrót EFC)  –  to nowa cecha zdrowotna, która informuje nas o wieku w dniach pierwszego wycielenia. Zwierzęta, które obniżają wiek 1. wycielenia, mają EFC pozytywny. Zwierzęta, które podwyższają wiek pierwszego wycielenia, posiadają EFC negatywny.

Jak to się odnosi do wyceny buhaja?

Buhaj z PTA EFC +2 dni, będzie obniżał wiek pierwszego wycielenia o 2 dni w stosunku do buhaja dla którego PTA EFC wynosi 0.

Średnia odziedziczalność cechy dla grupy młodych jałówek rasy HO, zgenomowanych  wynosi 66%, dla razy Jersey to 51%.

Nowa cecha pozwala nam na realizację ustalonego planu genetycznego bardziej kompleksowo i dokładnie.

Warto sobie zadać pytanie jak mam płacone za mleko, jaki jest główny powód brakowania stada, jakie krowy pasują najlepiej do moich cech środowiskowych, w celu podkreślenia tylko tych cech, które najbardziej wpłyną na wynik finansowy gospodarstwa.

Ustal lub sprawdź swój cel genetyczny.

0 Continue Reading →

Nowy katalog z ofertą buhajów Alty

11 nowości w naszym katalogu 1/2019   –  zestawienie wg GTPI

nowości katalog 1/2019

 

011HO12157 | AltaLAWSON | AltaROBSON x Delta | HP | 2913 GTPI

– kompleksowy syn AltaROBSON  sprowadzany tylko po indywidualne zamówienia

– cechy zdrowotne: produkcja życiowa 7,1;  DPR 4,1;  łatwość wycieleń 6,4

– NM$ 1040

 

011HO12317 | AltaAGOTADO | Frazzled x Yoder | HP | 2817 GTPI

– cechy zdrowotne: produkcja życiowa 6,5 ;  DPR 3,8;  łatwość wycieleń 7,0

– beta-kazeina A2A2

– indeks wymienia IW 1,46

 

011HO12169 | AltaEMIRATES | AltaFLYWHEEL x Silver | CP | 2797 GTPI  | PF 145

– wysoka płodność buhaja CP dla nasienia konwencjonalnego

– produkcja życiowa 5,7

– indeks pokroju 2,27

– indeks wymienia IW 2,21

 

011HO12122 | AltaSTARJACK | Jedi x Monterey | 2781 GTPI | PF 144

– zdrowe wymię

– produkcja życiowa 7,5

–  płodność córek 5,9

– łatwość wycieleń 5,9 %

 

011HO12206 | AltaRONDON | Rowdy x Midnight | CP | 2770 GTPI | PF 143

–  buhaj płodnościowy –  nasienie konwencjonalne dedykowane na krowy

–  produkcja życiowa 7,2

–  łatwość wycieleń 5,7 %

 

011HO12155 | AltaALTUVE | Salvatore RC x Monterey |  HP | 2755 GTPI | PF 151

– cechy zdrowotne: produkcja życiowa 5,2 ;  DPR 1,0 ;  łatwość wycieleń 7,1%

– wydłuża strzyki 0,44

– przewaga mleka i poprawne komponenty

 

011HO12093 | AltaNITRO | Modesty x Kingboy | 2743 GTPI | PF 141

– Produkcja życiowa 6,4

– Płodność córek 4,3

– Zdrowe wymię IW 1,92

 

011HO12188 | AltaCUCHILLO | Bandares x Delta | CP | HP | 2710 GTPI | PF 147

– buhaj płodnościowy nasienie konwencjonalne dedykowane na krowy

– cechy zdrowotne: produkcja życiowa 6,2 ;  DPR 3,5

– zdrowe wymię IW 2,04

 

011HO12175 | AltaTAYLOR | AltaROBSON x Delta | CP| HP | 2682 GTPI

– syn AltaROBSON w atrakcyjnej cenie

– buhaj płodnościowy  – nasienie konwencjonalne dedykowane na krowy

–  produkcja życiowa 5,7 ; łatwość wycieleń 6,3%

 

011HO12208 | AltaKADERO | Superhero x Montross | CP| HP | 2651 GTPI

– buhaj płodnościowy – nasienie konwencjonalne dedykowane na krowy

– łatwość wycieleń 7,8%

–  cechy zdrowotne

 

011HO11591 | AltaDASON | Jerod x Mogul | CP | 2291 TPI

– buhaj płodnościowy – nasienie konwencjonalne dedykowane na krowy

– buhaj wceniony na córkach

–  oferta pakietowa

 

 

Zapoznaj się z pełna ofertą buhajów  –  POBIERZ KATALOG 1/2019

 

1 Continue Reading →
x

Get the BullSearch App!

For the best experience on a mobile device, download the Bull Search App

Download the App
Go to desktop site anyway