Skip to Content

Category Archives: Alta News

Szkolenie dla nowych doradców hodowlanych.

Nasi nowi pracownicy : Karina Romaszewska ( teren działania województwo lubelskie ) i Cezary Czarnecki (województwo kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie ) uczestniczyli w ubiegłym tygodniu ( 15 – 16 stycznia ) w szkoleniu dla osób zaczynających pracę w Alcie.

Szkolenie obejmowało wizytę w naszym centralnym na Europę banku nasienia w Kleine Huisjes ( Niderlandy ), produkcję nasienia, jego zarządzanie i obrót. Było to szkolenie z produktów i programów Alty, które z godnie z naszą misją poprawiają dochodowość w stadach krów mlecznych. Odwiedzili on także nasza fermę krów rasy HO.

Fotogaleria.

Szkolenie prowadził Bartele Verbeek.

0 Continue Reading →

Alta Kolekcja 1/2020

Pomagamy naszym hodowcom tworzyć 4-ZDARZENIOWE KROWY. Zobacz nasze nowości w nowym katalogu.

Synowie AltaTOPSHOT: 011HO12346 AltaTORRENT – dostępny tylko w wersji seksowanej , 011HO12168 AltaGILMORE | GTPI 2721.

Syn AltaROBSON – 011HO12358 AltaROADY | AltaROBSON x SUPERSIRE | GTPI 2766.

011HO12384 AltaPLEDGE | GUARANTEE x JEDI | GTPI 2744. Kompleksowy buhaj z programu Concept Plus.

011HO12264 AltaABBA | BLOWTORCH x RUBICON | GTPI 2727.

AltaBAYOU 011HO11784 | AltaSPRING x SUPERSIRE | GTPI 2693.

AltaMAUI 011HO12329 | MONTANA x RUBICON | GTPI 2675.

011HO12316 AltaORINOCO | ELDORADO x DENVER – buhaj z programu płodnościowego CONCEPT PLUS – dostępny w wersji seksowanej.

AltaSUBLIME 011HO11663 | BALISTO x SUPERSIRE | GTPI 2437.

< POBIERZ KATALOG >

0 Continue Reading →

Dwie 4-ZDARZENIOWE KROWY ALTY w Twoim kojcu porodowym?

Wszyscy wiedzą, że status 4-ZDARZENIOWEJ KROWY zaczyna się kształtować od momentu wycielenia.

Czy tak jest jednak naprawdę?

Spójrz na swój kojec porodowy. Przebywa w nim świeżo wycielona krowa i mała jałówka. Ta krowa właśnie rozpoczęła swoją podróż w kierunku statusu KROWY 4-ZDARZENIOWEJ, a punktem początkowym tego cyklu jest informacja ŚWIEŻO WYCIELONA.

Jednak myśląc o KROWIE 4-ZDARZENIOWEJ często zapominamy o jej cielęciu – małej jałówce – cieliczce. Jeśli nie zapewnimy jej jak najlepszego startu od samego momentu wycielenia, możemy przekreślić jej szansę na dotarcie do tego pierwszego punktu w cyklu KROWY 4-ZDARZENIOWEJ.

Jak więc możemy pomóc im obu stać się KROWAMI 4-ZDARZENIOWYMI Alty?.

 Zapewnienie KROWIE odpowiedniego startu od razu po wycieleniu.

Jeśli korzystasz na swojej fermie z odpowiednich programów zarządzania stadem w okresie przejściowym, wycielenia oraz w czasie odchowu cieląt, wówczas masz większe szanse na stworzenie zdrowych i bezproblemowych KRÓW 4-ZDARZENIOWYCH – zarówno ukierunkowując swoją uwagę na małe cielęta jak i na krowy, które świeżo wycieliły się.

Przyszłe problemy i wyzwania zdrowotne często wywodzą się z okresu przejściowego. Po to więc, żeby Ci pomóc w uzyskaniu większej liczby krów o statusie 4-ZDARZENIOWYCH, opracowaliśmy dwa narzędzia, które możesz wykorzystać w swojej strategii zarządzenia stadem.

 1. Systemy monitorowania aktywności oraz przeżuwania takie jak Alta COW WATCH pozwolą Ci być zawsze o krok przed rozwojem choroby – przeważnie zanim dojdzie do pojawienia się poważnego problem. Mając na uwadze rozród, zdrowie oraz dobrostan krowy, program COW WATCH Alta powiadamia Cię o potencjalnych problemach zdrowotnych przez cały okres laktacji. Ma to szczególne znaczenie w przypadku świeżo wycielonych krów, gdyż pozwala na podejmowanie działań prewencyjnych zamiast reagowania na problem, który już wystąpił. Program ten pozwala więc na zaoszczędzenie czasu i pracy oraz kosztów leczenia i zapewnia uczucie spokoju.
 2. Dodatek żywieniowy zawierający wapń, taki jak RumiLife® CAL24™ podawany już w momencie wycielenia zapewni Twojej krowie odpowiedni start. CAL24 jest najprostszym sposobem zapewnienia odpowiedniego poziomu wapnia i zapobiegania problemom, które często towarzyszą gorączce mlecznej krów. Ponadto, natychmiast można podać pełną dawkę zawierającą dwa bolusy CAL24 tuż po wycieleniu, co ogranicza problemy związane z dwukrotnym łapaniem każdej krowy co 12 godzin. To z kolei przekłada się na oszczędność czasu, pracy i stresu krowy jak i Twojego.

 

Zapewnienie cielęciu odpowiedniego startu tuż po porodzie.

Zanim młoda jałówka stanie się KROWĄ 4-ZDARZENIOWĄ Alty upłynie jeszcze kilka lat, ale jej szanse zwiększa zapewnienie jej odpowiedniej opieki od samego początku. Ma to związek z dbaniem o czystość otoczenia, która gwarantuje bezstresowe wejście w świat oraz pamiętaniem o zasadzie 3 Q charakteryzujących postępowanie z siarą ( zarządzanie siarą ) tuż po wycieleniu.

 1. Szybkość ( z ang. Quick ) – siarę należy podać jak najszybciej i najlepiej w ciągu dwóch godzin po wycieleniu, po to, żeby zapewnić optymalne przekazanie przeciwciał.
 2. Ilość ( z ang. Quantity ) – zapewnij siarę o największej ilości tłuszczu i wystarczającej zawartości immunoglobulin IgG.

100 gramów IgG to jest minimalne zapotrzebowanie cielęcia
150-200 gramów IgG to dawka stanowiąca złoty standard, który zapewnia cielęciu odpowiedni start.

 1. Jakość ( z ang. Quality ) – w przypadku wykorzystywania siary matki, należy najpierw poddać ją badaniu za pomocą refraktometru Brix. Warto skorzystać z przedstawionych poniżej wytycznych, by stwierdzić czy istnieje konieczność stosowania zamiennika lub suplementu siary takiego jak Calf’s Choice Total® (CCT) Siara bydlęca.
 • Brix < 18: wskazane zastąpienie siary matki preparatem CCT.
 • Brix = 18-22: wskazane uzupełnienie siary matki preparatem CCT.
 • Brix >22: brak wskazań do suplementacji.

Pierwszy posiłek jest w życiu cielęcia najważniejszy. Powszechnie wiadomo, że zapewnienie cielętom szansy na rozwój jak najlepszej odporności a także odpowiednia podaż energii w pierwszym posiłku w postaci siary ma ogromne znaczenie.

Badania wykazały, że odpowiednie postępowanie z siarą zapewnia wyższe średnie dzienne przyrosty (ang. average daily gains, ADG), co z kolei przekłada się na lepsze wyniki produkcyjne po pierwszym wycieleniu tej młodej jałówki.

Dlatego też w tych pierwszych godzinach, należy pamiętać o zasadzie 3Q ( z ang. szybkość, ilość, jakość ), po to by zapewnić jałówce dobrą przyszłość oraz status KROWY 4-ZDARZENIOWEJ Alty.

Pomóżmy im obu stać się KROWAMI 4-ZDARZENIOWYMI.

Cielę jak i krowa, które znajdują się w Twoim kojcu porodowym mogą stać się w przyszłości KROWAMI 4-ZDARZENIOWYMI w Twoim stadzie. Zapewnij im więc odpowiedni start tuż po wycieleniu.

Nawiąż współpracę z zaufanym doradcą Alta, żeby dowiedzieć się w jaki sposób możesz włączyć Alta COW WATCH, RumiLife CAL24 oraz CCT Siara bydlęca  w zarządzanie stadem oraz dowiedz się więcej o każdym produkcie klikając w linki znajdujące się poniżej:

0 Continue Reading →

Nowy katalog 3/2019

Zobacz nasze nowości po wycenie sierpniowej.
Synowie AltaROBSON: AltaROBERT  i AltaMORISON.

AltaZAREK –  syn AltaTOPSHOT, dostepny także w wersji 511.

Unikalny rodowód: AltaHOISIN (Curry x Rubicon).

AltaBENTLEY, AltaPOSH, AltaSEVERINO – syn po AltaAMULET.

Nowość w 511 Alta BOMBAST – buhaj z CONCEPT PLUS.

Nowy czerwony HF AltaTOP-RED (Salvatore x Delta).

 

 < Pobierz katalog >

0 Continue Reading →

Haplotypy i wiarygodność genomowa – aktualizacja po wycenie 12/2018

Po wycenie grudniowej organizacja CDCB (Council of Dairy Cattle Breeding) poinformowała o zmianach dotyczących haplotypów, gdzie jeden z nich – HH6 został dodany do publikacji, dwa inne zostały usunięte. Zmiany te zostały dokonane także w programie kojarzeniowym Alty – AltaGPS.

Nowy haplotyp HH6, został zidentyfikowany we Francji, a około 0,5% populacji rasy HO w USA jest nosicielem tego haplotypu. Kojarzenie dwóch nosicieli HH6 prowadzi do spadku wskaźnika zacieleń (Conception Rate) o 7-11%.

Haplotyp JH2 dla rasy Jersey i BH1 dla rasy Brown Swiss nie wykazały istotnego spadku wyników cielność w przypadku kojarzeń zwierząt, które są ich nosicielami. Zatem ich publikowanie zostanie wycofane.

Udoskonalone genomowanie

Badania nad haplotypami, w tym odkrycie dwóch nowych, przyczyniły się także do jeszcze bardziej wiarygodnego genomowania młodych osobników. Przypomnijmy, że za pośrednictwem Alty polscy hodowcy mogą także wysyłać próbki pobranych materiałów genetycznych do badania. Genetyk PEAK Doug Bjelland twierdzi, że nowa metoda genomowania jest jeszcze wiarygodniejsza i dokładniejsza w porównaniu do poprzednich metod, ponieważ precyzyjnie lokalizuje mutacje w łańcuchu DNA.

Wyższa wiarygodność genomowa

Naukowcy posługują się teraz metodą 80k SNP – oznacza to badanie 80 000 markerów w genomie, gdzie od 2014 roku do tej pory była stosowana metoda 60k. Zwiększenie puli nowych markerów w badaniach przyczyniło się także do podniesienia wiarygodności badań genomowych o 1-2%.

Jakie to ma znaczenie?

Informujemy hodowców o najnowszych odkryciach w branży. Publikowanie wyników o nowych haplotypach ma także wpływ na wykonywane kojarzeń w naszym programie doborowym AltaGPS. Zatem skojarzenie dwóch nosicieli HH6 nie będzie miało miejsca. Wykluczamy tym samym od strony genetycznej straty we wskaźniku zacieleń. Pokazuje to także, jak ogromne znaczenie mają badania genomowe i jaki jest ich interwał. Ma to także znaczenie w doborze buhajów w ustalonym planie genetycznym dla stada.

0 Continue Reading →

Nowy indeks NM$ i jego budowa

Nowe cechy zdrowotne  (opublikowane podczas wyceny kwietniowej ) zostały uwzględnione przez CDCB w formule indeksu NM$ –  indeks opłacalności życiowej buhaja.

Będą one publikowane jako indeks HTH$. Tabela nr 1 prezentuje rozkład wag w indeksie HTH$.

 

 

W indeksie największy, ponad 80 % udział stanowią: przemieszczenie trawieńca, mastitis i zapalenie macicy. Są to choroby najbardziej kosztowne  dla hodowcy.     

 

 

Korelacje HTH$

Korelacje pomiędzy HTH$ a innymi cechami z indeksu NM$ zostały przedstawione w tabeli nr 2.

HTH$ jak widzimy jest wysoko skorelowany z innymi cechami zdrowotnymi (PL, DPR, SCS, HCR, CCR, i

LIV) opublikowanymi wcześniej w indeksie NM$.  Odziedziczalność HTH$ podobnie jak w przypadku innych cech zdrowotnych jest niska i wynosi ona (0.01).

 

Nowy indeks NM$

Porównanie budowy starego i nowego indeksu NM$ jest pokazana w tabeli nr 3. Nowy indeks NM$ kładzie “większy” naciska na cechy produkcyjne. Nacisk SCS zmniejszył się, ponieważ pośrednio skorelowane koszty opieki zdrowotnej są teraz przypisane bezpośrednio do HTH$. 

 

Stosunek tłuszczu do białka przesuwa się na korzyść dla tłuszczu.  Wynika to z faktu że w USA  cena płacona za tłuszcz rośnie, a cena płacona za białko maleje. ( Tabela 4 ).

 

Nacisk na SCS maleje, jest to spowodowane włączeniem  MAST do indeksu HTH$. Indeks PL również zmniejsza się nieznacznie, ponieważ późniejsze laktacje są mniej wartościowe, niższe są także koszty odchowu jałówek przeznaczonych do brakowania stada.

 

 

 

Postęp genetyczny

Tabela 5. Przedstawia oczekiwany postęp genetyczny względem cech dla indeksu NM$ ( stara i nowa formuła ).

Nowy indeks NM$ pokazuje postęp dla następujących  cech: tłuszcz, białko i indeks nóg I racic (FLC). Mniejszy postęp zostanie osiągnięty dla cech: PL, płodność córek – DPR, zdolność wycieleń – CA$ oraz dla wskaźnika zacieleń jałówek – HCR.

Korelacje pomiędzy indeksem starym a nowym są wysokie.  Dla buhajów genomowych Holstein korelacja wynosi 0.998, dla  wycenionych konwencjonalnie korelacja wyniesie  0.999.

W przypadku NM$, z obecnych stu najlepszych buhajów genomowych  w nowej formule 2018,   88 pozostaje w    rankingu top 100.

Dzięki nowej formule NM, z obecnych 100 aktywnych, wycenionych na córkach buhajów  95 pozostało w pierwszej setce.

Ciągle zmieniające się indeksy hodowlane przypominają, że indywidualny plan genetyczny ułożony dla Twojego stada jest tak ważny jak nigdy dotąd.

 

Kiedy kładziesz nacisk na cechy: produkcji, zdrowia i pokroju, które są ważne dla Twojego stada – i trzymasz się realizacji ustalonego planu genetycznego – będziesz kontynuował maksymalizację postępów dla wybranych cech  – nawet gdy zmieniają się inne indeksy.

 

 

0 Continue Reading →

Kwietniowa wycena buhaja

 

Niezależnie jaki masz profil stada w naszej ofercie znajdziesz buhaje wycenione konwencjonalnie lub genomowo, które spełnią Twoje oczekiwania.

Poniższe zestawienia do pobrania pozwolą na wybranie buhajów rasy HO i Jersey, jakich szukasz.

Przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienia buhajów pod kątem: mleka A2A2, genetycznej bezrożności, uniwersalnych rodowodów, robotów udojowych, kappa kazeiny czy prędkości doju.

 

[/vc_row]

 

 Nasi doradcy hodowlani pomogą w tworzeniu profilu stada czy wykonaniu doborów w Alta GPS.

 

0 Continue Reading →

Aplikacja Bull Search na Android i iOS – wersja angielska.

Aplikacja Bull Search – wyszukiwanie buhaja na  Android i  iOS 

 

 

Wycenę TPI każdego buhaja już teraz możesz zobaczyć na swoim telefonie pracującym w systemie operacyjnym Android i iOS.

Przeszło 15 000 buhajów dostępnych w naszej bazie. Aplikacja w języku angielskim!

 

Zalety aplikacji:

 

 • dostępna online jak i offline
 • zmiana indeksów na podstawie wybranego planu
 • wyszukiwanie po nazwie, numerze czy według wybranego planu genetycznego
 • pełne informacje o buhajach Alty
 • dodatkowe zdjęcia buhaja w wesji online
 • segregowanie wg pożądanych cech
 • zawsze aktualna wycena
Pobierz teraz!

 

 

0 0 Continue Reading →
x

Get the BullSearch App!

For the best experience on a mobile device, download the Bull Search App

Download the App
Go to desktop site anyway