Skip to Content

Category Archives: Alta News

Nowy katalog 2/2022

Pobierz i sprawdź nasze nowości w nowym katalogu po wycenie sierpniowej.

W aktualnej sytuacji gospodarczej indywidualna strategia wraz z doborem buhajów stworzone we współpracy z zaufanym doradcą Alta, gwarantują efektywne wykorzystanie produktów i programów z naszej oferty.

Przewagą Alty jest program CONCEPT PLUS program oceniający płodność buhajów od 2001 roku (warto dodać, że SCR powstał 7 lat później).

Zależy nam by inwestycja w genetykę miała sens a nasze produkty i programy przyczyniły się do tworzenia przyszłych 4-ZDARZENIOWYCH KROWÓW ALTA.

 

4

4 aspekty oceny płodności buhajów, o których warto wiedzieć.

Nie wszystkie systemy oceny płodności buhajów są sobie równe. Przedstawiamy 4 aspekty oceny płodności buhajów, które trzeba znać, aby podejmować świadome decyzje.

W USA zaledwie 32% wszystkich inseminacji w obrębie krajowego pogłowia krów mlecznych jest wykonywanych przy użyciu konwencjonalnego nasienia buhajów ras mlecznych.

Dlaczego jest to ważne? Ponieważ indeks płodności buhajów (ang. sire conception rate, SCR) uwzględnia tylko płodność nasienia konwencjonalnego wykorzystywanego do inseminacji krów mlecznych. Oznacza to, że taki system oceny nie bierze pod uwagę nasienia seksowanego, krzyżowania ras mięsnych z rasami mlecznymi ani płodności nasienia, którym inseminuje się jałówki. Czyli pomija dwie trzecie inseminacji w USA!

Są jednak również inne systemy oceny płodności buhajów, dzięki którym łatwiej będzie dokonać wyboru tych buhajów, które przyczynią się do uzyskania największej liczby zacieleń – z dokładnością i skutecznie.

W programie Alta CONCEPT PLUS dostępnych jest 5 (pięć) różnych systemów oceny płodności buhajów.

Dzięki temu można dokładnie wiedzieć, które buhaje pozwolą na uzyskanie większej liczby zacieleń, niezależnie od rodzaju wykorzystywanego nasienia czy grupy zwierząt, u których się je stosuje. Może potrzebujesz seksowanego nasienia buhajów, które przyniesie najwięcej zacieleń albo poszukujesz buhajów ras mięsnych z najwyższą płodnością z zamiarem wprowadzenia ich do stada krów mlecznych – z odpowiedzią na takie potrzeby przychodzi program Alta CONCEPT PLUS.

Pięć różnych systemów oceny płodności buhajów uwzględnia rodzaj nasienia oraz zwierzęta, u których się je wykorzystuje. Daje to zatem pewność, że uwzględnienie buhajów CONCEPT PLUS w planie genetycznym oferuje możliwie najwyższe wskaźniki płodności. Wśród tych systemów oceny płodności buhajów znajdują się opcje dla każdej grupy wiekowej i produkcyjnej:

 • Konwencjonalne nasienie buhajów ras mlecznych  na krowy
 • Konwencjonalne nasienie buhajów ras mlecznych na jałówki
 • Seksowane nasienie buhajów na krowy
 • Seksowane nasienie buhajów na jałówki
 • Nasienie buhajów ras mięsnych na krowy mleczne

Program oceny płodności buhajów Alta CONCEPT PLUS opracowano w 2001 roku.

Oznacza to, że postępowi hodowcy bydła mlecznego już od ponad 20 lat obdarzają zaufaniem program Alta CONCEPT PLUS i uzyskują więcej zacieleń w swoich stadach. Czyli program pojawił się siedem lat wcześniej niż indeks SCR!

Najdokładniejszym systemem oceny płodności buhajów w sektorze produkcji nasienia jest właśnie Alta CONCEPT PLUS.

Jest kilka czynników, które odpowiadają za taką dokładność systemu Alta CONCEPT PLUS. To właśnie system oceny płodności buhajów oparty na rodzaju nasienia i grupie zwierząt, u której będzie ono stosowane pozwala wybierać te buhaje, które przyniosą więcej zacieleń – możesz mieć pewność, że system Alta CONCEPT PLUS umożliwia, z dwukrotnie większą dokładnością niż SCR, prognozowanie kolejnych zacieleń w stadzie.

Płodność buhajów jest ważnym elementem każdego planu genetycznego. Miej pewność, że wykorzystujesz najbardziej aktualny, kompletny i spójny system oceny płodności buhajów spośród dostępnych opcji, opierając swoje wybory buhajów na ocenach Alta CONCEPT PLUS.

5 Continue Reading →

Bolus wapniowy CAL24 podany świeżo wycielonym krowom – fakty i mity na podstawie przeprowadzonego badania (USA).

Kiedy myślisz o gorączce mlecznej (porażeniu poporodowym), czy od razu zaczynasz myśleć o słabszych sztukach, które wymagają dożylnego leczenia wapniem?

Kiedy myślisz o gorączce mlecznej (porażeniu poporodowym), czy od razu zaczynasz myśleć o słabszych sztukach, które wymagają dożylnego leczenia wapniem?

W rzeczywistości te przypadki klinicznej hipokalcemii to tylko wierzchołek góry lodowej. Są one widocznym przykładem  znacznie większego problemu. Dotyczy to nie tylko stad z wysokim odsetkiem występowania gorączki mlecznej.

Ostatnie badania przeprowadzone na progresywnych stadach bydła mlecznego w Teksasie zagłębiają się w podstawy niedoborów wapnia u dojrzałych krów po ocieleniu. Badanie pokazuje, czy suplementacja krów w drugiej i kolejnych laktacjach za pomocą podania po wycieleniu pojedynczej  dawki – dwóch bolusów RumiLife CAL24 rzeczywiście wpłynęło na zdrowie, produkcję i rozród świeżo wycielonych krów.

Poniżej zostały opisane fakty i mity, jakie pojawiły się podczas tego badania.

Mit : Z użyciem CAL24 zobaczysz  duży zwrot z inwestycji tylko wtedy, gdy masz problemy z wycielonymi krowami.

Można łatwo założyć, że wysokowydajne gospodarstwo może nie odnotować dużego zwrotu z inwestycji związanej z podaniem CAL24. Jednak dane z ostatniego badania pokazują, że nawet dobrze zarządzane stado może odnotować zwrot z inwestycji w wysokości prawie 46 $ ( przy kursie 4,4  wynosi 202,4 PLN ).

Oto wstępne statystyki dotyczące stada, oraz informacje na temat badania:

Stado

 • 3500 krów | 40% Jersey, 40% Jersey x Holstein  , 20% Holstein
 • 34kg mleka na dzień o skorygowanej zawartości energii ( ang. ECM)  w stadzie
 • <2% zdarzeń  –  gorączka mleczna

Badania

 • Badanie trwało od października 2020 do listopada 2021.
 • Do badania włączono łącznie 2608 krów w drugiej i kolejnych laktacjach które podzielono na dwie grupy:
 • Grupa testowa: Każda krowa otrzymała dwa (dawka) bolusy CAL24 wkrótce po wycieleniu.
 • Grupa kontrolna: Krowy nie otrzymywały suplementacji wapnia po wy

Wyniki

Krowy z grupy testowej, którym po wycieleniu podawano dwa bolusy RumiLife CAL24, miały mniej przypadków zatrzymania łożyska i gorączki mlecznej, większą wydajność mleka i mniej dni otwartych, co prowadzi do niższych kosztów  nasienia i kosztów synchronizacji. Po zsumowaniu tego, a następnie odjęciu kosztów bolusów i pracy potrzebnej do ich podania, stado to uzyskało prawie 46 $ ( przy kursie 4,4  wynosi 202,4 pln ) zwrotu z inwestycji na każdą krowę, której podano CAL24.

Fakt : CAL24 obniża liczbę zdarzeń związanych z wystąpieniem gorączki mlecznej i innych  szkodliwych zdarzeń zdrowotnych.

W grupie testowej CAL24, badanie wyraźnie wykazało spadek nie tylko gorączki mlecznej ale także mniejszą liczbę przypadków zatrzymania łożyska i zapalenia wymienia. To badanie jest ważne, ponieważ wyniki pochodzą z dobrze zarządzanej fermy o stosunkowo niskiej częstotliwości występowania tych zdarzeń zdrowotnych.

Progresywne stada , które nie mają wysokiego wskaźnika tego typu zdarzeń zdrowotnych, mogą myśleć, że nie mogą wiele zyskać, podając CAL24 wszystkim krowom w drugiej i kolejnych laktacjach . Jednak wyniki tego badania wskazują na coś innego. Niezależnie od aktualnego stanu zdrowotnego stada, CAL24 zapewnia pole do poprawy.

Prawda: CAL24 zwiększa wydajność.

W oparciu o oficjalne wyniki DHIA ( Amerykańska Federacja Użytkowości Mlecznej), badanie to porównywało produkcję mleka między grupą kontrolną a grupą testową (CAL24). Aby to zrobić, naukowcy zmierzyli wydajność mleka w pierwszym dniu  badania, mleko z korektą zawartości tłuszczu i średnią mleka z skorygowaną energią dla obu grup.

Jak pokazuje tabela, krowy, które otrzymały bolusy wapniowe CAL24 po wycieleniu, miały wyższą zarejestrowaną wagę  produkcji  i składników mleka podczas pierwszego badania jak i w okresie  pierwszych 170 dni laktacji.

Fakty : Podanie CAL24 poprawiło wyniki związane z rozrodem.

To badanie śledziło  wyniki w rozrodzie krów z grupy kontrolnej i grupy testowej (z CAL24 ) Dla stada przyjęto 60-dniowy okres wyczekiwania, a poniższa tabela porównuje wyniki rozrodu między grupą kontrolną a grupą testową z CAL24.

Wskaźniki pierwszych zacieleń były podobne w obu badanych grupach. Jak pokazuje Tabela 2, wskaźniki zacieleń drugiej usługi były wyższe w grupie testowej CAL24. W grupie testowej CAL24 wystąpił również wyższy odsetek cielnych krów, które zaszły w ciążę, co dowiodło, że w grupie testowej więcej krów potwierdziło ciążę do 100 dnia w mleku, mniejsza średnia dni otwartych i mniej  wykonanych usług.

Podsumowanie: Zwiększ swoje zyski, podając po wycieleniu jedną dawkę bolusów CAL24 (2 sztuki) wszystkim krowom w drugiej i kolejnych laktacjach.

Obliczenia dla zwrotu z inwestycji (ROI).

Wszystkie wskaźniki związane ze szkodliwymi zdarzeniami zdrowotnymi, produkcją mleka i wydajnością w rozrodzie mają namacalny wpływ na zwrot z inwestycji.

Na podstawie wskaźników wydajności dotyczących zdrowia, produkcji i rozrodu można wywnioskować, że podanie zaraz po wycieleniu dwóch bolusów CAL24 świeżo wycielonym krowom w drugiej i kolejnych laktacjach może dać prawie 46 $ ( przy kursie 4,4  wynosi 202,4 PLN ) zwrotu z inwestycji.

Ten zwrot z inwestycji jest również reprezentatywny dla  tego badania .

Tabela poniżej, pokazuje pełny i szczegółowy opis obliczenia zwrotu z inwestycji przedstawionym  stadzie, w dolarach amerykańskich ( przy kursie 4,4  wynosi 202,4 PLN ).

Rzeczywista wartość ekonomiczna zysków będzie się zmieniać w zależności od pory roku i lokalizacji. Niezależnie od tego są to dość pokaźne kwoty.

Według ostatniego badania, bezpośredni koszt zatrzymania łożyska wynosi 96,63 USD, a gorączka mleczna 97,84 USD. Na stronie milkpay.com mleko wyceniane jest na 20,00 $/100 funtów. Jedna słomka seksowanego nasienia kosztuje średnio 30,00 dolarów, a koszt zastrzyków i porodu w celu synchronizacji to średnio dodatkowe 20,00 dolarów. Naukowcy z University of Kentucky oszacowali koszt dni otwartych na 3,00 do 5,00 USD na dzień , przy czym wartość ta rośnie wraz z wyższą średnią liczbą dni otwartych – ponieważ jest to stado o wysokiej wydajności, do obliczenia zwrotu z inwestycji użyto niższej wartości z tego zakresu.

Literatura:

Liang, D., Arnold, L.M., Stowe, C.J., Harmon, R.J. and Bewley, J.M., 2017. Estimating US dairy clinical disease costs with a stochastic simulation model. Journal of dairy science100(2), pp.1472-1486.

Olynk, N.J. and Wolf, C.A., 2008. Economic analysis of reproductive management strategies on US commercial dairy farms. Journal of dairy science91(10), pp.4082-4091.

Dolecheck, K. and Bewley, J. https://afs.ca.uky.edu/files/how_much_are_you_losing_from_extra_days_open.pdf. Accessed January, 2022.

3 Continue Reading →

Nowy katalog 1/2022

Pobierz i sprawdź nasze nowości w nowym katalogu po wycenie grudniowej.

W naszym portfolio mieści się znacznie więcej niż tylko produkcja i sprzedaż nasienia wyróżniających się buhajów, które będą tworzyły 4-ZDARZENIOWE KROWY ALTA.

Pomagamy hodowcom w opracowywaniu i wdrażaniu ich własnych, indywidualnie dostosowanych programów genetycznych i reprodukcyjnych. Dążymy do osiągania wyników, które przekształcą inwestycję w genetykę w namacalne korzyści. 

 

4 Continue Reading →

Nowy katalog 3/2021

Pobierz i sprawdź nasze nowości w nowym katalogu po wycenie sierpniowej.

Alta Kolekcja 3_2021

Indywidualna strategia i oferta genetyki, stworzone we współpracy z zaufanym doradcą firmy Alta, aby dostosować się do potrzeb Twojego gospodarstwa oraz portfolio buhajów, aby uzyskiwać coraz lepsze wyniki stada w przyszłości dzięki buhajom z naszej aktualnej oferty po wycenie sierpniowej buhaja.

Pomagamy naszym hodowcom tworzyć 4-ZDARZENIOWE KROWY ALTA.

 

4

NM$ zmiany w indeksie po wycenie sierpniowej buhajów. 3 najważniejsze fakty.

Od wyceny sierpniowej zmieniła się oficjalnie budowa indeksu NM$ (indeks opłacalności życiowej buhaja). Indeks ten opisuje oczekiwany zysk na krowę w ciągu całego życia w porównaniu z bazą populacji ocenianej.

Dochodzą nowe cechy, które pomogą hodowcom tworzyć 4-ZDARZENIOWE KROWY Alta. Hodowcy, którzy dokonują selekcji buhajów pod kątem NM$ muszą wiedzieć jakie zmiany zaszły w budowie  indeksu i jak one wpłyną na ich podejmowane decyzje hodowlane, ustalanie planu genetycznego dla stada.

1. 3 nowe cechy w indeksie NM$.

Nowe cechy zostały po raz pierwszy opublikowane w ubiegłym roku, od wyceny sierpniowej weszły one w skład indeksu NM$.

 • Oszczędność paszy  ( z ang. feed saved  – FSAV) –  13% w budowie NM$.

Do tej pory ta cecha nie wchodziła w skład NM$. CDCB nie podaje oficjalnie tej cechy, podaje 2 składowe cechy, które ją tworzą: Body Weight Composite (BWC) i Rezydualne (resztkowe) pobieranie paszy (RFI). RFI mierzy różnicę pomiędzy przewidywanym spożyciem paszy, a tym co aktualnie zjada krowa (kg). Body Weight Composite (BWC), cecha pomagająca hodowcom lepiej zarządzać kosztami związanymi z odchowem, utrzymaniem na podstawie: budowy, charakteru, głębokości i  szerokości zadu.

 • Wczesne pierwsze wycielenie ( z ang. early first calving – EFC) – 1% w budowie NM$.

Jest to po prostu wiek pierwszego wycielenia, w dniach, ale z odwróconym znakiem. Jałówki cielące się wcześniej są ekonomiczną korzyścią dla stada. Buhaje, których córki cielą się młodsze/wcześniej niż oczekiwano, będą miały wartość dodatnią. Jeśli buhaj przekaże genetykę, która ma zmniejszyć pierwsze wycielenia o 2 dni, jego PTA dla wczesnego pierwszego wycielenia wyniesie +2,0 dni.

 • Żywotność jałówek  ( z ang. heifer livability – HLIV)   1% w budowie NM$.

HLIV to oczekiwany odsetek potomstwa samicy, które przeżyje w przeciętnym stadzie od 2 dni po urodzeniu do 18 miesiąca życia. Większe, dodatnie wartości są korzystniejsze. Średni procent żywotności jałówek wynosi 96%, więc jeśli byk ma +1,0 dla HLIV, oczekuje się, że 97% jego córek przeżyje od 2 dni do 18 miesiąca życia.

2. Wagi w nowym indeksie NM$, zostały zaktualizowane

49% Produkcja
48% Zdrowie i wydajność
3% Pokrój

Nowy NM$ rozkłada się nieco inaczej niż w przeszłości. Nowe wagi są dość zbliżone do planu genetycznego 5050.

 • Produkcja  – stosunek Tłuszcz:Białko jest inny, z mniejszą względną wagą tłuszczu niż poprzednio.
 • Zdrowie i wydajność nowy człon  –  wydajność; efektywść.

Decydując się na dostosowanie naszej terminologii, nawiązujemy do typu krów, które progresywni producenci mleka chcą tworzyć – wydajnych, bezproblemowych 4-ZDARZENIOWYCH KRÓW Alta. Pozwala to nam również na najdokładniejsze segmentowanie każdej cechy.

Dzięki tej aktualizacji ustalamy również, gdzie umieścimy cechę BWC. Wcześniej włączyliśmy BWC jako część pokroju. Jednak BWC jest naprawdę cechą, która prowadzi do wydajności. W ramach programu Feed Saved celem włączenia tego do indeksu są bardziej wydajne krowy, a nie tworzenie krów, które wyglądają w określony sposób. A ponieważ BWC łączy się z RFI, tworząc Feed Saved, intuicyjne jest to łączenie tych dwóch cech w tym samym zbiorze cech – zdrowie i wydajność.

 • Pokrój – Wraz z aktualizacją, waga tej cechy (4%)  staje się prawie nieistotna.

3. Przeciętnie buhaje będą miały wyższe wartości NM$.

 • Buhaje wycenione na córkach będą miały średnio o 100 punktów wyższy NM$.
 • Buhaje wycenione genomowo średnio o + 150 NM$.

3 Continue Reading →

5 kluczowych wskazówek by poprawić rozród w swoim stadzie.

Jeśli chodzi o rozród bydła mlecznego, to proste rzeczy odróżniają stada osiągające najlepsze wyniki od pozostałych. Jeśli chcesz poprawić swój rozród w stadzie, wróć do podstaw dzięki tym pięciu podstawowym wskazówkom.

1. Zapewnij najlepszy możliwy okres przejściowy.

To może być oczywiste, ale wszystko, co dzieje się z krową przed, w trakcie i po wycieleniu, przygotowuje ją do tego, jak będzie się zacielać.  Zaczyna się to od zapewnienia odpowiedniego okresu zasuszenia dla każdej grupy produkcyjnej. Niezależnie od ustawionej standardowej długości okresu zasuszenia należy pamiętać, że krowy w pierwszej laktacji będą miały krótszą ciążę o około 8-10 dni.

Po wycieleniu, dobrze zarządzany program „świeżych” krów spowoduje mniej chorych zwierząt z mniejszą liczbą: zapaleń macicy, ketoz, gorączek mlecznych, zatrzymań łożyska, zapaleń wymienia itp. A mniej problemów  prowadzi do zdrowszych krów, gotowych do inseminacji, zgodnie z harmonogramem.

2. Synchronizuj owulację.

Faktem jest, że nie wszystkie krowy same pokażą ruję. Aby pomóc im na drodze do zajścia w ciążę, program synchronizacji zapewnia dodatkową pomoc, której niektóre krowy potrzebują do wykazania rui.

Aby określić najlepszy program synchronizacji, należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Stada wysokoprodukcyjne mogą mieć inną strategię i inny okres wyczekiwania ( z ang. VWP ) niż stada niskoprodukcyjne. System prowadzenia/ organizacji hodowli, liczba pracowników też ma wpływ na wybór programu do synchronizacji.

Należy pamiętać, że brak dopasowania do stada jest największym wrogiem udanych programów do synchronizacji. Każdy protokół synchronizacji może zapewnić doskonałe wyniki, jeśli dopasowanie wynosi 100%.

3. Postępuj z nasieniem prawidłowo.          

Postępowanie z nasieniem to kluczowy krok w grze rozmnażania, który może spowodować lub obniżyć wskaźnik zacieleń. Pomimo dbałości o zapewnienie jakości nasienia dostarczanego przez Twoją firmę genetyczną, wiele problemów może wystąpić dokładnie w momentach rozmrażania nasienia oraz jego deponowania.

Zwiększ swoje szanse na więcej ciąż dzięki następującym wskazówkom dotyczącym postępowania z nasieniem.

 • Podczas przenoszenia nasienia z kontenera do rozmrażacza wieszak/goblet nie powinien być powyżej linii, oparów azotu.
 • Pobrać nasienie z kontenera do rozmrażacza w ciągu 5 sekund. Jeśli nie możesz tego tak zorganizować opuść wieszak z powrotem na dno, odczekaj 10-15 sekund i spróbuj ponownie.
 • Codziennie wymieniaj wodę i czyść rozmrażacz do nasienia. Zapobiega to wahaniom temperatury i rozwojowi pleśni z osadów mineralnych, które mogą się tworzyć na płycie grzewczej rozmrażacza do nasienia.
 • Rozmrażaj słomki nasienia w temperaturze 35-38°C przez minimum 45 sekund.
 • Wstępnie ogrzej osłonki i pistolety w podgrzewaczu przed włożeniem rozmrożonego nasienia.
 • Użyj podgrzewacza do pistoletów, aby utrzymać jakość nasienia w okresie między rozmrożeniem słomki nasienia a faktyczną inseminacją wybranej sztuki.
 • Codziennie czyścić i pielęgnuj podgrzewacz do pistoletów i pistolety do inseminacji.
 • Upewnij się, że czas między rozmrożeniem a inseminacją ostatniej krowy nie przekracza 10 minut, więc nie rozmrażaj więcej jednostek niż liczba krów, które możesz zlokalizować i zainseminować w ciągu 10 minut.

4. Bądź mistrzem swojej techniki inseminacji.

Tak jak zawodowi sportowcy nie osiągają najlepszych wyników bez opanowania techniki, stada mleczne nie mogą osiągnąć najwyższej wydajności reprodukcyjnej bez zastosowania doskonałych technik sztucznej inseminacji. To właśnie dzięki zdobytej  doskonałej praktyce, dostaniesz się na szczyt.

Niezależnie od tego, czy inseminacją zajmuje się osoba z zewnątrz, czy wewnętrzny pracownik, ich gruntowne przeszkolenie ma kluczowe znaczenie. Rutynowe kontrole przez doświadczonych inseminatorów lub techników dotyczące deponowania nasienia i ogólnej techniki pomogą utrzymać właściwe wyniki rozrodu.

5. Poświęć trochę czasu na wykrycie rui!

Pierwsze cztery podstawy nigdy nie wystarczą, jeśli inseminowane krowy nie są w rui lub nie zostały prawidłowo ustawione na optymalny czas do inseminacji. Krowa w bardzo widocznej rui stojącej jest łatwa do zidentyfikowania, ale wiele innych krów ma ruję bez widocznych oznak. Wykwalifikowani pracownicy potrafią odróżnić i zauważyć wtórne oznaki rui, co pozwala  wskazać dodatkowe krowy w rui.

Wizualne wykrywanie rui wymaga poświęcenia i czasu. Ponieważ wielu pracowników ma inne obowiązki w stadzie, często nie spędzają oni wystarczająco dużo czasu na wykrywanie rui.

Poświęcenie czasu na wykrycie tylko jednej dodatkowej krowy w rui dziennie, przyniosłoby 365 dodatkowych krów w ciągu roku. Zakładając, że powyższe cztery podstawy są spełnione, zacielenie 35% z tych dodatkowych 365 krów w rui oznacza 128 dodatkowych ciąż rocznie!

Każde stado musi wrócić do podstaw rozrodu, aby zachować prawidłowe wyniki dla tego obszaru. Pamiętaj o tych pięciu podstawach i przestrzegaj odpowiednich protokołów, aby Twój rozród był na najwyższym, optymalnym poziomie dla stada.

Tłumczenia za Enrique Correal, Alta Reproductive Services Manager, Alta Genetics USA.

3 Continue Reading →

Nowy katalog 2/2021

Pobierz i sprawdź nasze nowości w nowym katalogu po wycenie kwietniowej

W każdym kontenerze z nasieniem Alty, znajdziesz plan genetyczny i strategię. Indywidualnie opracowane we współpracy z zaufanym doradcą Alty.

Inwestycja w genetykę to inwestycja w Twoje przyszłe produkcyjne stado.

 

4

DWIE 4-ZDARZENIOWE KROWY ALTY W TWOIM KOJCU PORODOWYM.

Wszyscy wiedzą, że status 4-ZDARZENIOWEJ KROWY zaczyna się kształtować od momentu wycielenia.

Czy tak jest naprawdę?

Spójrz na swój kojec porodowy. Przebywa w nim świeżo wycielona krowa i świeżo narodzona cieliczka ( Twoja inwestycja w genetykę – np. w seksowane nasienie). Ta krowa właśnie rozpoczęła swoją podróż w kierunku statusu 4-ZDARZENIOWEJ KROWY Alty, a punktem początkowym tego cyklu jest informacja WYCIELONA.

Jednak myśląc o 4-ZDARZENIOWEJ KROWIE Alty często zapominamy o jej cielęciu. Jeśli nie zapewnimy jej jak najlepszego startu od samego momentu wycielenia, możemy przekreślić jej szansę na dotarcie do   pierwszego punktu w 4-ZDARZENIOWEJ KROWIE Alty jakim jest status: WYCIELONA.

Jak więc możemy pomóc im obu stać się 4-ZDARZENIOWYMI KROWAMI Alty?.

ZAPEWNIENIE KROWIE OPTYMALNEGO STARTU OD RAZU PO WYCIELENIU.


        Jeśli na swojej fermie w okresie przejściowym, w czasie wycielenia oraz w czasie odchowu cieląt korzystasz z odpowiednich programów zarządzania stadem , wówczas masz większe szanse na stworzenie zdrowych, bezproblemowych 4-ZDARZENIOWYCH KRÓW . Programy te pomogą Ci  skoncentrować  swoją uwagę na małych cielętach jak i na świeżo wycielonych krowach.

Przyszłe problemy i wyzwania zdrowotne często wywodzą się z okresu przejściowego.  Żeby Ci pomóc w uzyskaniu większej liczby  4-ZDARZENIOWYCH krów, opracowaliśmy specjalnie dla Ciebie dwa narzędzia, które możesz wykorzystać w swojej strategii zarządzenia stadem

 • System wykrywania rui oraz monitorowania zdrowia Alta COW WATCH pozwoli Ci być o krok przed  chorobą, wpływając na poprawę rozrodu krów w Twoim stadzie.

Mając na uwadze rozród, zdrowie oraz dobrostan krowy, program Alta COW WATCH przez cały okres laktacji powiadamia Cię o potencjalnych problemach zdrowotnych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku świeżo wycielonych krów, gdyż pozwala na szybkie podejmowanie działań prewencyjnych zamiast reagowania na problem, który już wystąpił. Program ten pozwala więc na zaoszczędzenie czasu, pracy oraz kosztów leczenia jednocześnie zapewniając uczucie spokoju.

 • Bolus wapniowy  RumiLife® CAL24 podawany w momencie wycielenia zapewni Twojej krowie odpowiedni start. CAL24 jest najprostszym sposobem zapewnienia odpowiedniego poziomu wapnia i zapobiegania problemom, które często towarzyszą  krowom w tym okresie. Podajemy dawkę (2bolusy) tylko 1 raz po wycieleniu. To z kolei przekłada się na oszczędność czasu, pracy i stresu dla krowy.

ZAPEWNIENIE CIELĘCIU OPTYMALNEGO STARTU TUŻ PO PORODZIE.

Zanim młoda jałówka stanie się KROWĄ 4-ZDARZENIOWĄ Alty upłynie jeszcze kilka lat.  Szanse na bycie taką krową zwiększa zapewnienie  jej odpowiedniej opieki od samego początku. Szczególnie ważne w tym okresie jest dbanie o czystość otoczenia, która gwarantuje bezstresowe wejście w świat oraz pamiętanie o postępowaniu z siarą tuż po wycieleniu zgodnie z  zasadą 3 Q,: 

 1. Szybko ( z ang. Quick ) – żeby zapewnić cielęciu maksymalną odporność na choroby,  siarę należy podać jak  najszybciej, najlepiej w ciągu dwóch godzin po wycieleniu;
 2. Ilość ( z ang. Quantity ) –  zapewnij odpowiednią ilość siary o wysokiej jakości. Zaleca się podanie siary w ilości 10% masy urodzeniowej cielęcia lub zgodnie z protokołem 4 litrów;
 3. Jakość ( z ang. Quality ) – w przypadku wykorzystywania siary matki, należy najpierw poddać ją badaniu za pomocą refraktometru Brix. Skarmiamy siarę  z minimalnym poziomem BRIX= 22. W przypadku niższej wartości Brix istnieje konieczność wzbogacenia siary matczynej naturalną siarą suszoną Calf’s Choice Total® (CCT) do uzyskania Brix >=22. Pobierz plik SUPLEMENTACJA MATCZYNEJ SIARY.

Pierwszy posiłek jest w życiu cielaka najważniejszy. Powszechnie wiadomo, że  na wykształcenie się wysokiej   odporności, a co za tym idzie dalszy szybki, zdrowy rozwój  wpływa ilość przeciwciał  oraz odpowiednia podaż energii dostarczonej   w postaci siary, w odpowiedniej ilości i  czasie po wycieleniu.   

Badania wykazały, że odpowiednie postępowanie z siarą zapewnia wyższe średnie dzienne przyrosty (ang. average daily gains, ADG), co z kolei przekłada się na lepsze wyniki produkcyjne przyszłej krowy.

Dlatego też w tych pierwszych godzinach, należy pamiętać o zasadzie 3Q, po to by zapewnić jałówce dobrą przyszłość oraz status 4-ZDARZENIOWEJ KROWY Alty.

Pomóż im stać się 4-ZDARZENIOWYMI KROWAMI ALTY.

Cielęta  i krowy, które znajdują się w Twoim kojcu porodowym mogą stać się w   przyszłości TWOIMI 4-ZDARZENIOWYMI KROWAMI. Zapewnij im więc optymalny start tuż po wycieleniu.

1 Continue Reading →

Porównanie pojedynczej aplikacji bolusów wapniowych.

Czy jednorazowa suplementacja wapnia jest Twoim preferowanym sposobem pomagania dojrzałym krowom (wieloródkom) po wycieleniu? Jeśli tak, to ważne jest, abyś przejrzał wyniki badania porównujące RumiLife CAL24 z innym wiodącym bolusem wapniowym.

Być może już wiesz, że Twoje dojrzałe krowy ( >2 laktacja) wymagają suplementacji wapnia po wycieleniu, ponieważ połowa z nich prawdopodobnie doświadcza subklinicznej hipokalcemii.

 W zależności od wybranego i stosowanego protokołu jednorazowej suplementacji wapnia dla  świeżo wycielonych krów możesz stracić prawie 60 USD na krowę na laktację.

Badanie

 Badanie porównawcze suplementacji wapnia przeprowadzono na stadzie 1500 krów mlecznych (w USA) o średniej dziennej produkcji 43 kg ,o skorygowanej zawartości energii i rocznym średnim wskaźniku cielności (PR) na poziomie 32%.

Protokół dla tego stada obejmował podanie 1 dawki bolusów po wycieleniu dla wszystkich krów w drugiej i dalszych   laktacjach.  Jednocześnie zrezygnowano z podania kolejnej dawki po 12 godzinach. Kluczowym czynnikiem decydującym o jednorazowej aplikacji były:  prostota, oszczędność czasu i pracy. 

Co zostało porównane w badaniu :

 • Grupa 1: Dwa bolusy (1 dawka) RumiLife CAL24 podane bezpośrednio po wycieleniu.
 • Grupa 2: Jeden bolus wapniowy innej wiodącej marki podany zaraz po wycieleniu. Etykieta sugeruje podanie drugiego 12 godzin później. Jednak to stado preferuje prostotę, oszczędność czasu pracy.

W badaniu uczestniczyło 278 wycielonych krów od 2+ laktacji, w okresie 4 miesięcy.

Rodzaj leczenia określono na podstawie numerów kolczyków. Krowy, u których wystąpiły objawy klinicznej gorączki mlecznej, otrzymały dożylnie wapń i zostały usunięte z danych badawczych. Wszystkie krowy objęte tym badaniem przeszły pierwsze badanie na cielność

Na podstawie opisanego powyżej badania porównawczego, zaobserwowaliśmy następujące wyniki w tym stadzie.

Wyniki

Jeśli przejrzysz tabelę wyników, zobaczysz, że krowy, które otrzymały jednorazowo dwa bolusy ( dawkę) CAL24 podczas wycielenia, miały mniej przypadków zatrzymania łożyska, zapalenia macicy, klinicznej gorączki mlecznej i przemieszczonego trawieńca niż krowy, które otrzymały jeden bolus wapniowy (suplement Ca).

Ta różnica w problemach zdrowotnych krów świeżo wycielonych doprowadziła również do tego, że mniej krów z grupy CAL24 zostało wybrakowanych przed upływem 60 dni laktacji, a znacznie mniejsza część z tej grupy otrzymywała wapń.

Zaobserwowano również różnice w szczytowej produkcji mleka. Krowy z grupy, które otrzymały dwa bolusy CAL24 podczas wycielenia, osiągały szczytowy poziom laktacji sześć dni wcześniej – i osiągały szczytowy poziom mleka o jeden funt ( 0,45kg) wyższy niż krowy, które otrzymywały podczas wycielenia inny suplement wapnia.

Ponadto wystąpiła znaczna różnica we wskaźnikach pierwszych zacieleń. Krowy w grupie leczonej CAL24 miały prawie ośmio procentową przewagę pod względem wskaźnika zacieleń w porównaniu z krowami z drugiej grupy suplementowanej wapniem.

Ekonomia

Na podstawie tych wyników nie powinno dziwić, że grupa, która otrzymała dawkę CAL24 zaraz po wycieleniu wystąpiła wyraźna poprawa wyników ekonomicznych.

W rzeczywistości grupa, która otrzymała dawkę CAL24 przyniosła średnio o 57 USD więcej na krowę niż inna grupa, która otrzymała inna 1 dawkę wapnia. To nie była różnica 57 USD w porównaniu z brakiem podania wapnia – było to bezpośrednie porównanie ekonomiczne pomiędzy CAL24 a jednym bolusem drugiego suplementu wapnia.

Ten dodatkowy zysk w wysokości 57 USD w grupie CAL24 pochodzi z mniejszych kosztów leczenia, mniejszej liczby krów wybrakowanych w ciągu pierwszych 60 dni laktacji, mniejszej liczby dni otwartych oraz oszczędności pracy, które wynikają z posiadania mniejszej liczby chorych krów. Kwota ta zawiera również koszt dwóch bolusów CAL24 w porównaniu z jednym bolusem z firmy X.

Ogólnie rzecz biorąc, dodatkowy zysk w wysokości 57 USD na krowę, która otrzymała CAL24 jest “ostrożną” wartością dla obliczonych wyników, ponieważ nie uwzględnia żadnych różnic w produkcji mleka (dodatkowy zysk z dodatkowego mleka).

Podsumowanie

Jeśli Twoim preferowanym podejściem jest podanie 1-razowej dawki wapnia, który pomoże Twoim krowom w optymalnym przebiegu laktacji po wycieleniu, zastanów się nad prostotą i ekonomicznym wpływem, jaki RumiLife CAL24 może przynieść w Twoim stadzie.

PROSTOTA – CAL24 to doskonała 1-razowa dawka bolusa wapniowego, podanego po wycieleniu.

GWARANCJA WYNIKÓW – CAL24 może pomóc obniżyć problemy zdrowotne świeżo wycielonych krów (wieloródek), poprawić wskaźniki zacieleń dla pierwszego zabiegu oraz zminimalizować pracę, inne koszty ponoszone na leczenie chorych krów.

Dlaczego warto stosować CAL24 ? Ulotka produkt.

2 Continue Reading →
x

Get the BullSearch App!

For the best experience on a mobile device, download the Bull Search App

Download the App
Go to desktop site anyway