Genetyka nie przyniesie żadnych korzyści ( postępu hodowlanego ), jeśli najpierw inseminacja nie będzie skuteczna.

Naszym zadaniem jest sprawić, by Państwa inwestycje w genetykę były jak najefektywniejsze.

Concept Plus

Buhaje z puli CONCEPT PLUS, cechujące się wysoką płodnością, sprawią, że wskaźniki zacieleń będą wyższe o 2-5% w porównaniu do buhajów ze średniej w rasie. Wykorzystywanie nasienia buhajów CONCEPT PLUS sprawi, że więcej krów będzie cielnych.

CONCEPT PLUS jest jedynym, wykorzystywanym przez nas narzędziem, służącym do oceny płodności buhajów, dzięki czemu możecie Państwo mieć pewność, że oceny buhajów są najtrafniejsze w całym sektorze. Korzystanie z nasienia buhaja Alta z programu CONCEPT PLUS zapewnia wzrost wskaźników zacieleń i tym samym sprawia, że inwestycje w genetykę przynoszą rzeczywiste korzyści.

W tabeli poniżej porównano standardową ocenę wskaźnika zacieleń dla buhajów (SCR) oraz system oceny CONCEPT PLUS firmy ALTA:

Zestawienie porównujące ocenę płodności buhajówSCRCONCEPT PLUS
Analiza oparta na rzeczywistych badaniach na cielnośćXX
Uwzględnia różne czynniki wpływające na płodność, w tym : wiek, miesiąc - porę roku, stado, liczbę inseminacji i nr laktacjiXX
Kompletna
Uwzględnia również dodatkowe czynniki wywierające wpływ na płodność, takie jak technika insemiancji ( efekt inseminatora ) i procedury reprodukcyjneX
Dane pozyskane ze stad w USA i Kanadzie, nieograniczające się wyłącznie do stad w USA objętych oficjalnym programem testowaniaX
Aktualna
Dane nieprzerwanie napływają z oprogramowania zarządzania stadem dzięki partnerskiej współpracy z VAS ( DC305 )X
Spójna
Dane pochodzą wyłącznie w dużych i rozwojowych farmX

Nasze zaangażowanie w poprawę wskaźników płodności w Państwa stadach nie kończy się na CONCEPT PLUS. Naszym priorytetem jest rygorystycznie nadzorowany proces i kontrola na etapach pobierania, pakowania i dystrybucji każdej słomki nasienia. Nasza wiodąca pozycja w zakresie doskonalenia płodności przejawia się zaangażowaniem pracowników Alty, który służą pomocą w realizowanie programu reprodukcyjnego w Państwa stadach.

 

Pobierz ulotkę

Pobierz ulotkę: Concept Plus a nasienie seksowane