Genetyka nie przyniesie żadnych korzyści, jeśli najpierw inseminacja nie będzie skuteczna.

Naszym zadaniem jest sprawić, by Państwa inwestycje w genetykę były jak najefektywniejsze.

Korzystając z oferty buhajów o wysokiej płodności z programu CONCEPT PLUS, zwiększasz swoje szanse na zacielenie krów podczas inseminacji, co w konsekwencji oznacza większą liczbę krów, u których pojedyncza inseminacja prowadzi do zacielenia, potwierdzonego późniejszym badaniem.

Korzystanie z potrójnej opcji CONCEPT PLUS zapewniającej nasienie o wysokiej płodności doprowadzi do poprawy płodności w stadzie niezależnie o rodzaju wykorzystywanego nasienia.

  • CONCEPT PLUS DxD – buhaje o wysokiej płodności, które zwiększają prawdopodobieństwo zacielenia konwencjonalnym nasieniem o 2%-5%.
  • 511 CONCEPT PLUS – buhaje SexedULTRA o wysokiej płodności, które zapewniają wzrost odsetka zacieleń o 4%-9% względem wyników otrzymywanych w przypadku korzystania ze średniego seksowanego buhaja.
  • CONCEPT PLUS BxD – buhaje rasy mięsnej o wysokiej płodności, których nasienie jest stosowane u krów ras mlecznych i zapewniające wzrost prawdopodobieństwa zacielenia o 2-5% w porównaniu ze średnim buhajem rasy mięsnej wykorzystywanym do krycia krów ras mlecznych (nasienie konwencjonalne).

 

CONCEPT PLUS jest jedynym, wykorzystywanym przez nas narzędziem, służącym do oceny płodności buhajów, dzięki czemu możecie Państwo mieć pewność, że oceny buhajów są najtrafniejsze w całym sektorze. Korzystanie z nasienia buhaja Alta z programu CONCEPT PLUS zapewnia wzrost wskaźników zacieleń i tym samym sprawia, że inwestycje w genetykę przynoszą rzeczywiste korzyści.

W tabeli poniżej porównano standardową ocenę wskaźnika zacieleń dla buhajów (SCR) oraz system oceny CONCEPT PLUS firmy ALTA:

Zestawienie porównujące ocenę płodności buhajówSCRCONCEPT PLUS
Analiza oparta na rzeczywistych badaniach na cielnośćXX
Uwzględnia różne czynniki wpływające na płodność, w tym : wiek, miesiąc - porę roku, stado, liczbę inseminacji i nr laktacjiXX
Kompletna
Uwzględnia również dodatkowe czynniki wywierające wpływ na płodność, takie jak technika insemiancji ( efekt inseminatora ) i procedury reprodukcyjneX
Dane pozyskane ze stad w USA i Kanadzie, nieograniczające się wyłącznie do stad w USA objętych oficjalnym programem testowaniaX
Aktualna
Dane nieprzerwanie napływają z oprogramowania zarządzania stadem dzięki partnerskiej współpracy z VAS ( DC305 )X
Spójna
Dane pochodzą wyłącznie w dużych i rozwojowych farmX

Nasze zaangażowanie w poprawę wskaźników płodności w Państwa stadach nie kończy się na CONCEPT PLUS. Naszym priorytetem jest rygorystycznie nadzorowany proces i kontrola na etapach pobierania, pakowania i dystrybucji każdej słomki nasienia. Nasza wiodąca pozycja w zakresie doskonalenia płodności przejawia się zaangażowaniem pracowników Alty, który służą pomocą w realizowanie programu reprodukcyjnego w Państwa stadach.

 

Pobierz ulotkę

CONCEPT PLUS o programie