ZARODKI

Transfer zarodków jest rozwiązaniem, które może zwiększyć wydajność rozrodczą krowy i umożliwić uzyskiwanie od niej większej liczby cieląt rocznie.

Od jednej krowy otrzymuje się średnio sześć do siedmiu cieląt w jej całym okresie użytkowania. Natomiast dzięki transferowi zarodków można doprowadzić do wzrostu tego wskaźnika dając hodowcom możliwość zwielokrotnienia swojego sukcesu dzięki uzyskiwaniu dużej liczby cieląt o wyjątkowych właściwościach hodowlanych rocznie.

Transfer zarodków jest łatwo dostępną technologią, która oferuje możliwość przeniesienia świeżych zarodków do zsynchronizowanych biorczyń lub zamrożenia zarodków w bezpieczny sposób pozwalający na ich transfer w późniejszym czasie. Uzyskiwanie potomstwa o wysokiej wartości hodowlanej dla stada zapewnia hodowcom większe możliwości handlowe, poprawia wskaźniki rozrodcze stada i wzmacnia wskaźnik postępu hodowlanego.

Nasze zarodki pochodzą z PEAK, spółki w Holdingu URUS.