O NAS

Alta Genetics jest globalną firmą zajmującą się genetyką bydła mlecznego i mięsnego ( kod stacyjny 011 ), której tradycja sięga przeszło 100 lat.

Alta Polska, jako córka Spółka na polskim rynku od marca 2005 roku.

Nasza siła to: LUDZIE, PRODUKTY oraz PROGRAMY.


Oferując naszym klientom prawdziwą wartość, tworzymy wieloletnie relacje. Poprawiamy rentowność poszczególnych stad zapewniając wiarygodny materiał genetyczny oraz świadcząc wysokiej jakości usługi z zakresu rozrodu i zarządzania.

Nasi ludzie

Wiemy, że progresywni producenci bydła mlecznego chcą współpracować z dostawcami, którzy oferują znacznie więcej niż dobry produkt. Chcemy pracować z ludźmi, którzy umożliwiają uzyskiwanie lepszych rezultatów na swoich fermach, a w efekcie rentowność.


Uważnie więc dobieramy odpowiednich ludzi do naszego zespołu Alta. Źródłem pasji dla naszych pracowników jest dostarczanie wartościowych rozwiązań fermom, z którymi współpracują, oferowanie niezawodności w każdym zakresie działania oraz zapewnianie faktycznych i mierzalnych rezultatów naszym klientom.

Pracowników Alta cechuje pasja

Źródłem pasji dla nas jest głęboko zakorzeniona tradycja oraz wieloletnie doświadczenie dotyczące rozrodu oraz genetyki. Tematy te pasjonują nasz godny zaufania zespół do dnia dzisiejszego.

Pracownicy Alta dokonują wielu starań, żeby zrozumieć potrzeby i cele poszczególnych ferm. Od naszego ekspertów, konsultantów na fermach, aż po nasz zespół ds. rozwoju produktu; od personelu laboratoryjnego skoncentrowanego na szczegółowych analizach, aż po nasz profesjonalny zespół zajmujący się oborą, wszystkich pracowników cechuje pasja, którą przekształcają w twórczą wartość dla Państwa fermy, oferując elitarny materiał genetyczny i możliwie najlepsze wyniki z zakresu rozrodu.

Pracownicy Alta są godni zaufania

Zaufanie to jest budowane na fundamencie jakim są najwyższej jakości produkty oraz usługi, które są realizowane zgodnie z obietnicami. Zespół Alta jest zaangażowany w dostarczanie takich programów i rozwiązań każdego dnia – nie interesuje nas wyłącznie sprzedaż.

Nasz zespół każdego dnia uczestniczy w wielogodzinnych szkoleniach realizowanych zarówno przez ekspertów akademickich jak i branżowych, których tematem są konsultacje genetyczne oraz rozród we wszystkich obszarach zarządzania stadem. Wykorzystują oni swoją wiedzę oraz sieć ekspertów, po to by zapewnić wiarygodne oraz przynoszące zyski porady i pomóc w osiąganiu celów.

Wszyscy pracownicy Alta są zmotywowani

Postawa ukierunkowana na osiąganie wyników sprawia, że cały zespół Alta nieprzerwanie koncentruje się na dostarczaniu najlepszych strategii w obszarze genetyki oraz rozrodu. Dostosowujemy je w taki sposób, żeby odpowiadały bieżącej sytuacji oraz przyszłym celom.

Nasz zespół ma wysokie standardy oraz wysoko ustawioną poprzeczkę. Zachęcamy do skorzystania z motywacji oraz determinacji, którą cechuje zespół Alta. Z przyjemnością pomożemy Państwu w osiągnięciu sukcesu , a jedynym zadowalającym dla nas efektem będą wykraczające poza przeciętność rezultaty oraz rentowność Państwa fermy.

Poznaj Zespół Alta już dzisiaj

Skontaktuj się z nami