Alta GPS

Dostosuj swój plan genetyczny i wdrażaj strategię hodowli całego stada, aby uzyskać maksymalny zwrot.

Chcemy, aby genetyka Twojego stada była opłacalną inwestycją. Współpracując z zaufanym doradcą Alty, możesz skorzystać z Alta GPS, aby uzyskać zintegrowane rozwiązanie zapewniające maksymalny zwrot z inwestycji.

Wyznacz kurs na przyszłość swojego stada z Alta GPS

  • Stwórz swój indywidualny plan genetyczny
  • Wybierz odpowiednią genetykę, aby osiągać swoje cele
  • Szereguj i segmentuj swoje samice zgodnie z planem genetycznym
  • Wybierz jedną z opcji krycia, aby zoptymalizować postęp genetyczny, jednocześnie kontrolując poziom inbredu
  • Eksport wyników w celu podjęcia strategicznych decyzji hodowlanych z nasieniem konwencjonalnym, seksowawanym i ras mięsnych
  • Monitoruj wyniki i zwrot z inwestycji, aby skupić się na priorytetach

Chroni przed genami recesywami i haplotypami

Alta GPS uwzględnia również geny recesywne i haplotypy, aby uniknąć potencjalnych strat związanych z kojarzeniem dwóch potencjalnych nosicieli genów i haplotypów.

Ustaw swoje stado i śledź swoje postępy

Dzięki Alta GPS możesz genetycznie ustawić swoje stado, aby wyraźnie zobaczyć oczekiwaną poprawę po każdym kryciu. Program ma możliwość generowania indeksu samic w obrębie stada w oparciu o indywidualny plan genetyczny. Pozwala to na najbardziej strategiczne wykorzystanie nasienia seksowwanego, nasienia ras mięsnych czy zarodków.

Współpracuj ze swoim doradcą Alty i korzystaj z Alta GPS, aby przejąć kontrolę nad optymalizacją zysku z inwestycji w genetykę.