Z Alta COW WATCH monitoruj ruje, zdrowotność i dobrostan zwierząt – 24/7.

System Alta COW WATCH oferuje znacznie więcej niż tylko wykrywanie rui – to spokój ducha, ponieważ ruje, zdrowotność i dobrostan stada są monitorowane non-stop.

Zdrowie i dobrostan zwierząt są bezpośrednio skorelowane ze wskaźnikami płodności i produkcją mleka. System Alta COW WATCH, poza wykrywaniem rui, monitoruje aktywność automatycznie rejestrując sygnały, które dają informację o zdrowotności i komforcie każdego zwierzęcia.

Alta Cow Watch

W systemie Alta COW WATCH można wybrać spośród dwóch opcji: tagów – rejestratorów mocowanych na kończynie lub na szyi ( w ofercie Alta Polska), przy czym oba typy przesyłają informację o wykrywaniu rui w czasie rzeczywistym, aby ułatwić inseminowanie krów i jałówek w optymalnym czasie. Rejestratory na szyję monitorują również pobranie paszy, natomiast te na kończynie – czas stania i leżenia. Takie pomiary umożliwiają wczesne wykrywanie potencjalnych problemów zdrowotnych, przez co można działać proaktywnie i zapobiegać spadkowi produkcji mleka oraz unikać dodatkowych kosztów leczenia.

Aktualne statusy i powiadomienia o zwierzętach w rui lub tych wymagających dodatkowej uwagi są przesyłane bezpośrednio na smartfon, tablet lub komputer.

System Alta COW WATCH łączy w sobie wyniki badań nad zarządzeniem zachowania zwierząt z priorytetem, jakim są zacielenia i doświadczenie w zarządzaniu rozrodem. Dlatego właśnie system Alta COW WATCH to najlepszy wybór, który pomoże doskonalić zarządzanie rozrodem w stadzie i pozwoli na stałe monitorowanie zdrowia i dobrostanu krów. Takie kompleksowe rozwiązanie oferuje ciesząca się zaufanie firma i jej efektywni w działaniach pracownicy.

Więcej informacji na temat sposobów korzystania z systemu Alta COW WATCH jako narzędzia do monitorowania aktywności mającego poprawić wyniki reprodukcyjne stada, zdrowotność i dobrostan zwierząt uzyskacie Państwo kontaktując się z lokalnym przedstawicielem firmy Alta.

ULOTKA

Broszura Alta COW WATCH – pobierz