DairyComp

Najbardziej popularny na świecie program komputerowy przeznaczony do zarządzania i analizy danych stada.

DairyComp to najbrdziej zaawansowany program na świecie. Szybki, łatwy w obsłudze i generujący wyszukane informacje, prezentowane w różnych opcjach ( raport, wykres, zestawienie ). Program jest nieogranczonym źródłem informacji (zdarzeń) o krowach (cielakach i jałówkach).

Zalety DairyComp:

 • SZYBKI w zbieraniu informacji, redukuje ilość czynności jakie należy wykonać do minimum jednocześnie dając maksimum funkcjonalności i automatyzacji.
 • ELASTYCZNY w swojej pracy. Współpracuje z innymi systemami do zarządzania stadem.
 • KOMPATYBILNY pozwalający scalać pracę różnych programów pracujących na fermie – import danych zewnętrznych; ręczny i automatyczny.
 • UNIKALNY. Pozwala ustandaryzować pracę fermy przy jednoczesnym zachowaniu jej charakteru.

Szybki i łatwy w obsłudze.

DairyComp przechowuje w nieograniczony sposób zebrane informacje bez limitu czasu. Oszczędza czas pracy przy wprowadzanniu danych np. wprowadzanie informacji o skutecznej inseminacji; źródło rodowodowe dla narodzonego cielaka. System pozwala także na zaczytywanie pokryć do systemu symlek ( nie wypisujemy zaświadczeń inseminacyjnych ). Generuje raporty pomocne dla osoby zarządzającej stadem. Wszystkie informacje przy sobie – tablet.

Elastyczny

Program spełnia oczekiwania osób zarządzających stadem oraz ich stylu zarządzania fermą.

Do dyspozycji generuje monitor raportów uwzględniających różne informacje w oparciu o pożądane kryteria wyboru danych ( krowy na karencji, brakowanie, szczepienia, “słabe sztuki”, wizyta lekarza weterynarii, aspekt ekonomiczny i wiele innych).

Program może pracować na stadzie specjalizującym się w embriotransferze czy kryciu haremowym.

Najpopularniejszy program w USA, jak i na świecie.

 

Kompatybilny

Program dopuszcza import danych zewnętrznych ( próbny udój, dobory, bonitacja, wagi cieląt, wzrosty jałówek ) z innych programów odpowiedzialnych za : hale udojową, kontrolę doju, system do wykrywania rui na jałówkach i krowach.

Zalety Programu

 • Nieograniczona opcja tworzenia raportów.
 • Cenne źródło informacji o krowach, cielakach i jałowiźnie. Analiza danych: wagi, przyrosty i inne.
 • Przeszło 250 indywidualnych informacji o danej krowie z możliwością dodania innych nowych zdarzeń w każdym czasie.
 • Informacje o laktacji, krzywa laktacji i wyniki użytkowości mlecznej, krowy z wysokimi LKS.
 • Informacje o chorobach i leczeniu, także cykliczność chorób. Raport pod wizytę lekarza weterynarii.
 • Analiza dla 800 aktywnych buhajów dopuszczonych do rozrodu ( aktualna wycena ). Analiza dla wybranego buhaja: zabiegu, kosztów rozrodu i inne.
 • Księga stada dla ARMIR.
 • System współpracuje z innymi systemami na fermie ( hala udojowa, systemy do wykrywania rui, wagi cieląt ).
 • Analiza rozrodu. Dane o skuteczności: buhaja, dostawcy nasienia, inseminatora, metod wykrywania rui, dnia tygodnia i inne.
 • Monitor wyników dla stada dla: produkcji, komórek somatycznych, obsady, statusu zdrowotnego i innych.
 • Monitor komórek somatycznych używanych buhajów; wyniki dla poszczególnych krów; analiza dla stada. Raport sztuk z wysokimi LKS.
 • Zarządzanie bankiem nasienia ( analiza dla nr buhaja, nr kontenera, nr inseminatora, kosztów, ilości słomek, rodzaju buhaja i inne ).
 • Wprowadzanie pokryć i ich import do systemu Symlek.

Sprzedaż, wsparcie techniczne.

Osoba odpowiedzialna za sprzedaż i wsparcie techniczne programu :

Przemysław Kępiński

kom. 512 262 738,

adres e-mail: Przemek.Kepinski@vas.com