Skip to Content

Category Archives: Alta aktualności

Drogi Hodowco.

Sytuacja, w której obecnie się znaleźliśmy dobitnie pokazuje nam jak ważne dla nas wszystkich jest zdrowie. 

        

               Kiedy widzimy, że ludzie których, kochamy, członkowie naszej rodziny, przyjaciele oraz wszyscy którzy są dla nas ważni jak: nasi współpracownicy, klienci są zagrożeni, nasza instynktowna reakcja polega na ich obronie i ochronie.

           W tej chwili pierwszą, najważniejszą ochroną jaką możemy udzielić jest to że poprzez nasze zachowanie będziemy szanować zasady i być odpowiedzialni wobec naszej społeczności.

        Wiemy również, że pomimo trudności w danym momencie, jako przedsiębiorcy w sektorze hodowlanym mamy obowiązek zagwarantować naszym firmom możliwość ciągłej działalności.

  Prawdą jest, że nie możemy prosić krów o zaprzestanie produkcji, a co za tym idzie, w celu zagwarantowania ciągłości produkcji cały łańcuch dostaw musi nadal działać.

            Z tych powodów postanowiliśmy skrupulatnie stosować się do wymagań naszych instytucji, minimalizując przemieszczanie się naszego wewnętrznego personelu, upewniając się w miarę możliwości że mogą oni pracować z domu ograniczając się do tego co jest absolutnie konieczne.  

Dzięki takiemu modelowi pracy unikniemy niepotrzebnego ryzyka związanego z bezpośrednimi kontaktami na rzecz rozmów telefonicznych.

Dostawy w każdym przypadku będą przeprowadzane przy użyciu odzieży  ochronnej z zachowaniem wszelkich obowiązujących procedur bezpieczeństwa. O sposobie dostawy oraz koniecznych procedurach każdy z  klientów zostanie powiadomiony telefonicznie przed jej dokonaniem.

       Wszelkie sprawy związane z zamówieniami proszę zgłaszać telefonicznie do Przedstawicieli Alta Polska współpracującymi z Państwem.

W szczególnych przypadkach proszę się kontaktować ze mną pod numerem tel. 512 033 337.

Z pozdrowieniami

Jarosław Dmowski

Country Manager

   Alta Polska

0 Continue Reading →

Szkolenie dla nowych doradców hodowlanych.

Nasi nowi pracownicy : Karina Romaszewska ( teren działania województwo lubelskie ) i Cezary Czarnecki (województwo kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie ) uczestniczyli w ubiegłym tygodniu ( 15 – 16 stycznia ) w szkoleniu dla osób zaczynających pracę w Alcie.

Szkolenie obejmowało wizytę w naszym centralnym na Europę banku nasienia w Kleine Huisjes ( Niderlandy ), produkcję nasienia, jego zarządzanie i obrót. Było to szkolenie z produktów i programów Alty, które z godnie z naszą misją poprawiają dochodowość w stadach krów mlecznych. Odwiedzili on także nasza fermę krów rasy HO.

Fotogaleria.

Szkolenie prowadził Bartele Verbeek.

0 Continue Reading →

Każde cielę zasługuje na najlepszy start.

Przyszłość stada zależy, od zdrowotności nowo narodzonych cieląt.

O tym z kolei decyduje pierwsze odpojenie siarą. Siara matczyna jest niezwykle bogata w składniki odżywcze, zawiera unikalne białka i tłuszcze siarowe, najlepiej zaspokajające potrzeby nowo narodzonych cieląt.

W przypadku braku możliwości dostarczenia pełnowartościowej siary pochodzącej od matki, najlepszym zamiennikiem będzie Calf Choice Total ® 100.

Wiemy, że cielęta rodzą się „gołe” bez żadnej odporności. Tylko odpowiednia ilość wysokiej jakości IgG pochodzących z siary, dostarczonych cielęciu w trakcie pierwszego odpoju buduje odporność bierną cielęcia zapewniającą mu ochronę przed chorobami do czasu wykształcenia się odporności aktywnej.

W badaniach wykazano, iż cielęta, które nie były odpojone w prawidłowy sposób siarą wysokiej jakości, rosną słabiej o 30% w stosunku do cieląt właściwie odpojonych.

 

Zarządzanie siarą:

Poniższy schemat pokazuje na co należy zwrócić uwagę w postępowaniu z siarą.

 

 

Jeśli któreś z powyższych zaleceń nie może być zrealizowane, zaleca się zastosowanie Calf Choice Total ® 100.Pozwoli to wyeliminować ryzyko związane z niewłaściwym odpojeniem siarą, a co za tym idzie istotnie ograniczyć występowanie chorób u nowonarodzonych cieląt. Każde cielę zasługuje na najlepszy start. 

By inwestycja w genetykę miała sens.

0 Continue Reading →

Szkolimy się dla Ciebie.

Kolejna grupa naszych doradców hodowlanych: Cezary Czarnecki, Karol Brzeziński, Łukasz Krasiński oraz Robert Stanisławski, rozpoczęła szkolenie z zarządzania rozrodem zatytułowane – Reproductive Consultation Training w Wielkiej Brytanii.

3-dniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne prowadził dr Glaucio Lopes, specjalista rozrodu w Alta Genetics oraz prezydent Dairy Cattle Reproduction Conuncil ( DCRC).

Zdobyta wiedza pozwoli doradcom Alty w lepszy sposób zarządzać rozrodem u naszych klientów.

Reproductive Consultation Training w UK

Reproductive Consultation Training w UK

Reproductive Consultation Training w UK

Reproductive Consultation Training w UK

 

0 Continue Reading →

Rola programu CONCEPT PLUS w realizacji koncepcji 4-zdarzeniowej krowy w Alcie.

Pamiętają Państwo krowę 5677?

W Alta to jest właśnie krowa, którą określamy jako krowa 4-zdarzeniowa. Oznacza to, że na jej karcie zapisane są tylko cztery zdarzenia w trakcie jej ostatniej laktacji:

 1. WYCIELONA – uzyskano zdrowe cielę, nie wystąpiły żadne zaburzenia metaboliczne.
 2. INSEMINOWANA– inseminowana tylko raz co wskazuje na jej dobrą kondycję zdrowotną po wycieleniu.
 3. CIELNA – potwierdzona cielność po jednorazowej inseminacji i bez dalszych poronień.
 4. ZASUSZONA – w dobrej kondycji zdrowotnej, nie zapisano żadnych problemów przez cały okres laktacji.

 

W jaki sposób program CONCEPT PLUS pomaga w uzyskiwaniu większej liczby KRÓW CZTEROZDARZENIOWYCH.

Wymienione powyżej zdarzenia 2 i 3 zależą od wielu czynników związanych z genetyką i rozrodem. Jednym z niezawodnych sposobów zwiększenia wskaźnika zacieleń ( ang. skrót CR) po jednorazowej inseminacji jest korzystanie z buhajów z programu Alta CONCEPT PLUS świadczącym o wysokiej płodności buhaja.

Alta CONCEPT PLUS stanowi najdokładniejszą ocenę płodności buhaja, którą zapewnia wyłącznie Alta.

4-ZDARZENIOWA KROWA CONCEPT PLUS

 

Jest to więc najbardziej niezawodny sposób uzyskania informacji o płodności poszczególnych buhajów oznaczonych logiem Alta. Ocena opiera się na faktycznym wskaźniku cielności i uwzględnia wszystkie czynniki, które mogą wpływać na skuteczność zapłodnień w przypadku konkretnego buhaja. Dzięki pozyskiwaniu danych z najbardziej postępowych i największych hodowli bydła mlecznego, mamy całkowitą pewność, że buhaje poddane ocenie w programie Alta CONCEPT PLUS pozwolą Państwu na uzyskanie większej liczby cielnych krów w Państwa hodowli.

Mniej inseminacji, więcej ciąż!

Jeśli korzystali Państwo do tej pory z konwencjonalnego nasienia w swoim programie rozrodczym to dzięki buhajom poddanym ocenie CONCEPT PLUS Alta wskaźnik cielności w Państwa hodowli wzrośnie o 2-5% w porównaniu ze wskaźnikami uzyskiwanymi przy wykorzystywaniu konwencjonalnego buhaja o średniej jakości nasienia pod kątem płodności.

Jeśli nasienie seksowane jest częścią Państwa strategii hodowlanej, to z pewnością będą Państwo chcieli wykorzystywać seksowane nasienie pochodzące od buhajów z najwyższą płodnością i oznaczonych logiem Alta 511 CONCEPT PLUS, które zapewni wzrost wskaźnika cielności o 4-9% w porównaniu z seksowanym nasieniem uzyskiwanym od innych buhajów.

 

Płodność buhaja = zysk.

Krowa 5677 to nie tylko krowa czterozdarzeniowa Alta. To również krowa rentowna. W każdym przypadku, gdy do uzyskania cielności wystarczy tylko jedno krycie, mają Państwo pewność, że realizowany program hodowlany zapewnia oszczędność czasu i pieniędzy, a także jest gwarancją Państwa spokoju. Bez względu na to, czy zdecydują się Państwo na konwencjonalne i/lub seksowane nasienie w ramach realizowanej strategii rozrodu, będą mieli Państwo pewność co do zwrotu z inwestycji w materiał genetyczny oraz skuteczności inseminacji.

 

Dzięki stosowaniu konwencjonalnego nasienia oznaczonego logo Alta CONCEPT PLUS o najwyższej płodności lub seksowanego nasienia pochodzącego od buhajów Alta z najwyższą płodnością i oznaczonych 511 CONCEPT PLUS, uzyskają Państwo więcej KRÓW CZTEROZDARZENIOWYCH– takich właśnie jak krowa 5677 – w swoim stadzie.

 

 

0 Continue Reading →

Czterozdarzeniowa krowa?

Poznaj krowę nr fermowy 5677.

 

Jest ona jedną z 1500 dojnych krów na fermie w Wisconsin (USA), gdzie dój odbywa się 3 razy na dzień na hali 2 x 20 bok w bok. Jest skarmiana dobrze zbilansowana dawką żywieniową. Trzymana w oborze wolnostanowiskowej, na piasku.

Jest krową w II laktacji, po buhaju 011HO11499 AltaMEGLO – i jest krową czterozdarzeniową.

Krowa czterozdarzeniowa?

W systemie do zarządzania i analizy danych stada DairyComp, (którego Alta jest wyłącznym dystrybutorem na kraj), jeśli wejdziemy na kartę krowy, będzie ona miała zapisane tylko 4 zdarzenia będą to:

 1. Wycielenie
 2. Inseminacja
 3. Cielna ( potwierdzona badaniem )
 4. Zasuszenie

W przypadku tej krowy, wycieliła się ona bez żadnych problemów. Nie była leczona na: gorączkę mleczną, ketozę czy zatrzymanie łożyska, nie była też leczona na inne metaboliczne choroby po wycieleniu, tym samym nie mamy żadnych danych związanych z leczeniem i kosztami.

Po 60-dniowym okresie wyczekiwania, została zainseminowana skutecznie w pierwszym zabiegu. Potwierdzona cielność badaniem na cielność. Czwarte zdarzenie to zasuszenie, na jej karcie. Oznacza to także, że nie miała żadnych innych zdarzeń – chorób w czasie laktacji, została zasuszona, tym samym przygotowana do kolejnej laktacji.

Czy czegoś nam brakuje?

Możesz się zastanawiać, czy wszystkie te informacje są prawdziwe? Czy nie brakuje nam informacji związanych ze zmianą grup produkcyjnych, korekcją racic, szczepieniami czy powtórzonymi badaniami na cielność w czasie całej jej laktacji. Tak naprawdę brakuje nam informacji, które dla hodowcy są kluczowe pod kątem opłacalności produkcji mleka, zdarzeń najbardziej kosztownych w wymiarze finansowym ale i czasowym. Krowa ta także nie była leczona pod kątem mastitis.   

 

Czy genetyka może nam pomagać „w tworzeniu” 4-zdarzeniowych krów?

Jak najbardziej, w tworzeniu wybranego planu genetycznego na naszej stronie wybieramy buhaje pod kątem produkcji życiowej (PL). Oznacza to dla hodowcy posiadanie bardziej „starych krów”. To krowy zdrowe, wytrzymałe, łatwe w zarządzaniu, dłużej przebywające w stadzie. Kładąc nacisk na ten indeks zdrowotny (PL), pomaga on nam w tworzeniu takowych krów. Jest on liczony dla buhaja, wtedy kiedy jego córka rzeczywiście opuszcza stado. Im wyższy dodatni indeks tym krowa jest bardziej zdrowa, wytrzymała i odporna. Czy nie chcemy mieć takowych krów w swoim stadzie?

 

Poniższa tabela prezentuje dane stada, w którym przebywa nasza krowa o numerze 5677. Poniższe zestawienie zrobione np. numerów buhajów pokazuje nam liczby przypadków poszczególnych chorób dla krów w wysokim i niskim indeksem PL. Są to prawdziwe dane pochodzące z programu Dairy COMP.

 

 

l. krówśredni PL buhajaAborcje‘Nie do krycia’SprzedaneZmarłeMastitisRPDAKetozaPneuMetritisKulawizny
krowa 567716.30---0000000
Top 50% - krowy z wysokim PL4785.5151211363311558
Średnie 50% - krowy z niskim PL5022.57090241523096121537630

Tabela pokazuje nam różnice w zaistniałych przypadkach chorób pomiędzy porównywanymi grupami. Widzimy, że krowy z wysokim indeksem PL chorowały mniej, były bardziej wytrzymałe i bezproblemowe.

Twórzmy czterozdarzeniowe krowy.

Takowe krowy są także bardziej opłacalne dla stada. Mniej chorują, ich laktacja jest niezakłócona żadnym zdarzeniem typu np. brakowanie pod kątem niecielności.  

Mając na uwadze brak poniesionych kosztów – wykazanych oszczędności – twórzmy najlepszy dla swojego stada plan genetyczny. Każdy hodowca wie, jakie chce mieć krowy z a planem genetycznym jest to najprostsze w realizacji.

Sprawdź jak sam możesz tworzyć czterozdarzeniowe krowy.

 

0 Continue Reading →

Zarodki PEAK w Alcie.

Nasza córka spółka PEAK z holdingu URUS zajmuje się „wspinaczką” na genetyczne szczyty w hodowli. Tworzy topowe linie żeńskie, które są dalej wykorzystywane w produkcji naszego nasienia oraz zarodków.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo zarodki bydlęce ras HO i JE.

Przy wyborze kojarzeń możemy użyć wersji konwencjonalnej lub seksowanej nasienia buhajów.

Istnieje także możliwość przygotowania zarodków stricte pod klienta i jego plan hodowlany.

Zapytaj  swojego doradcę hodowlanego o dostępną ofertę zarodków, katalog dawczyń z firmy Peak.

Wyślij zapytanie na adres: biuro@altagenetics.pl

0 Continue Reading →

Alta Kolekcja 2/2019. Zobacz nasz nowy katalog.

Szanowni klienci nasz najnowszy katalog jest już dostępny.

Pobierz katalog.

Sprawdź nasze nowości po wycenie kwietniowej.

0 Continue Reading →

Nowa cecha w wycenie buhaja: wczesne pierwsze wycielenie.

Od wyceny kwietniowej  Council on Dairy Cattle Breeding (CDCB) publikuje nową cechę zdrowotną –  wczesne pierwsze wycielenie  (ang. Early First Calving – skrót EFC).

Genetyka i zarządzanie odgrywają kluczową rolę w odchowie jałówek, dzięki tym czynnikom możemy wpływać na koszty związane z odchowem jałówek (wiek pierwszego wycielenia).

Koszty odchowu jałówek to średnio 15-20% kosztów związanych z produkcją mleka, które zawierają żywienie, utrzymanie, koszty pracownicze, koszty weterynaryjne. Koszt odchowu na dzień w USA wyliczono na 2,5$.

Statystycznie wiek pierwszego wycielenia to 2 lata = 730 dni. Córka po buhaju, gdzie wartość EFC = +2.0, średnio wiek jej pierwszego wycielenia wyniesie w tym przypadku 728 dni.

Mówimy tutaj tylko o jednej nowej cesze, ale należy brać pod uwagę cały okres intensywnego odchowu cieliczek, okres od wycielenia po inseminację w oparciu nie o wiek ale o wysokość w kłębie.

Zatem obniżając wiek pierwszego wycielenia możemy wpływać na opłacalność odchowu jałówek oraz na to jak wiek pierwszego wycielenia wpływa na generowane dochodów jałówek, kiedy zaczynają się doić.

Wczesne pierwsze wycielenie (skrót EFC)  –  to nowa cecha zdrowotna, która informuje nas o wieku w dniach pierwszego wycielenia. Zwierzęta, które obniżają wiek 1. wycielenia, mają EFC pozytywny. Zwierzęta, które podwyższają wiek pierwszego wycielenia, posiadają EFC negatywny.

Jak to się odnosi do wyceny buhaja?

Buhaj z PTA EFC +2 dni, będzie obniżał wiek pierwszego wycielenia o 2 dni w stosunku do buhaja dla którego PTA EFC wynosi 0.

Średnia odziedziczalność cechy dla grupy młodych jałówek rasy HO, zgenomowanych  wynosi 66%, dla razy Jersey to 51%.

Nowa cecha pozwala nam na realizację ustalonego planu genetycznego bardziej kompleksowo i dokładnie.

Warto sobie zadać pytanie jak mam płacone za mleko, jaki jest główny powód brakowania stada, jakie krowy pasują najlepiej do moich cech środowiskowych, w celu podkreślenia tylko tych cech, które najbardziej wpłyną na wynik finansowy gospodarstwa.

Ustal lub sprawdź swój cel genetyczny.

0 Continue Reading →

VII. edycja Alta Dairy School.

 2- dniowe szkolenie prowadzone przez lekarza weterynarii dr Steve Eickera było poświęcone procesowi decyzyjnemu na fermie, standardowym protokołom operacyjnym ( ang. SOP ) oraz ekonomii.

Dr Steve przypomniał, jak bardzo potrzebne są standardowe procedury operacyjne (SOP) na fermie.

Dobry SOP opisuje w optymalny sposób zadanie, które ma być wykonane krok po kroku. W szczególności jest to ważna dla nowych pracowników; pozwalając jednocześnie doświadczonej załodze unikać popełniania błędów. Dobry SOP powinien być współtworzony z udziałem pracowników odpowiedzialnych za wykonanie powierzonego im działania. Zestaw SOP dla każdej z ferm może być inny. W możliwie najbardziej optymalny dla danego gospodarstwa sposób opisujący  kluczowe czynności, które muszą być wykonane na fermie.  Przykładowo SOP-y powinny obejmować : dój, przygotowanie paszy w wozie paszowym, ścielenie, zdrowie, rozród i inne.

Ważnym zagadnieniem poruszanym przez wykładowcę był proces decyzyjny, którego przebieg możemy opisać w następujący sposób:

 1. Opis zmiany, co chcemy zmienić.
 2. Ile to będzie kosztować.
 3. Oczekiwane wyniki wprowadzonej zmiany.
 4. Kiedy możemy oczekiwać wyników w czasie.
 5. Jak to zmierzymy ( np. wzrost produkcji mleka, oszczędność koszty pracy ). Jak zostanie obliczone wprowadzona zmiana.

 

W drugim dniu został omówiony koszt marginalny oraz kalkulacja opłacalności produkcji mleka. Warto podkreślić, że wg dr Steve zbyt duża liczba krów w grupach produkcyjnych jest „ukrytym” kosztem. Zalecany dostęp do stołu paszowego pozwala na optymalny pobór paszy a co za tym idzie większą produkcję mleka. Zwrócił on uwagę, że wraz ze wzrostem wydajności krów koszt żywienia na wyprodukowany 1 kg mleka zmniejsza się.

Wszelkie prezentowane dane pochodziły z programu DC305, którego Alta Polska jest wyłącznym dystrybutorem na nasz kraj, a którego dr Eicker był współtwórcą. Program ten m.in. pomaga w monitorowaniu zdrowotności cieląt pozostających na fermie; pokazuje  przebyte biegunki i zapalenia płuc, które mają wpływ na poziom produkcji w poszczególnych laktacjach.Z analiz programu wiemy także, że największa śmiertelność cieląt jest po pierwszym wycieleniu.  

Jak co roku nasza Szkoła przyciąga progresywnych hodowców z całej Polski, którzy są naszymi partnerami w programie Alta ADVANTAGE, Alta Future Plus i nie tylko.

Kolejna Szkoła jesień 2020 rok.

Wśród zaproponowanych tematów przez uczestników pojawiły się: mastitis, zarządzanie rozrodem, dobrostan, żywienie,  zarządzanie krowami w okresie okołoporodowym, odchów cieląt.

0 Continue Reading →
x

Get the BullSearch App!

For the best experience on a mobile device, download the Bull Search App

Download the App
Go to desktop site anyway