Skip to Content

Category Archives: Alta aktualności

Zarodki PEAK w Alcie.

Nasza córka spółka PEAK z holdingu URUS zajmuje się „wspinaczką” na genetyczne szczyty w hodowli. Tworzy topowe linie żeńskie, które są dalej wykorzystywane w produkcji naszego nasienia oraz zarodków.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo zarodki bydlęce ras HO i JE.

Przy wyborze kojarzeń możemy użyć wersji konwencjonalnej lub seksowanej nasienia buhajów.

Istnieje także możliwość przygotowania zarodków stricte pod klienta i jego plan hodowlany.

Zapytaj  swojego doradcę hodowlanego o dostępną ofertę zarodków, katalog dawczyń z PEAK.

Wyślij zapytanie na adres: biuro@altagenetics.pl

0 Continue Reading →

Nowa aplikacja Alta Bull Search.

Jest już dostępna nowa aplikacja na telefon Alta BULL SEARCH, która umożliwi Tobie stworzenie przyszłego stada.

Dowiedz się więcej o nowej aplikacji.

 

nowa aplikacja alta bull Search

Trwają prace nad przygotowaniem wersji polskiej aplikacji.

0 Continue Reading →

Jak genetyka wpływa na poprawę płodności w stadzie.

4-ZDARZENIOWA KROWA ALTY nie powstaje przez przypadek. Jest efektem skoncentrowania się na możliwie jak najlepszym zarządzaniu hodowlą oraz opracowania długoterminowego planu rozrodu i tworzenia zdrowego, płodnego i produkcyjnego stada.

W niniejszym artykule omówimy sposób podejmowania decyzji dotyczących rozrodu i genetyki, które pomagają w tworzeniu 4-ZDARZENIOWYCH KRÓW w stadzie. Przedstawimy dwa przypadki – oraz dowody – potwierdzające fakt, że genetyka stanowi kluczowy element układanki w utrzymywaniu bezproblemowego i rentownego stada – zarówno teraz jak i w przyszłości.

1. WIĘKSZA LICZBA ZACIELEŃ.

Jeśli interesują Cię możliwości poprawy płodności stada w oparciu o inseminację, to rankingi buhajów pod względem płodności są zdecydowanie tym rozwiązaniem, na które warto zwrócić uwagę.

Ocena płodności buhajów Alta CONCEPT PLUS pozwala na klasyfikację każdego buhaja pod względem potencjału zacielenia krowy. W praktyce, niezależnie od rodzaju nasienia, na które się zdecydujesz realizując program rozrodu, w programie CONCEPT PLUS zawsze znajdziesz odpowiednią opcję gwarantującą wysoką płodność buhaja.

Dlaczego warto zaufać rankingom CONCEPT PLUS? Opierają się one na rzeczywistych wynikach badań na cielność przeprowadzanych w progresywnych stadach w całej Ameryce Północnej. O dokładności wykonywanych ocen decyduje uwzględnienie takich czynników jak: liczba kryć, miesiąc/pora roku, metoda wykrywania rui, efekt inseminatora oraz rasy.

 

 • CONCEPT PLUS DxD – buhaje o wysokiej płodności, które zwiększają prawdopodobieństwo zacielenia konwencjonalnym nasieniem o 2%-5%.
 • 511 CONCEPT PLUS – buhaje SexedULTRA o wysokiej płodności, które zapewniają wzrost odsetka zacieleń o 4%-9% w porównaniu z wynikami otrzymywanymi w przypadku korzystania ze średniego buhaja w wersji seksowanej nasienia.
 • CONCEPT PLUS BxD – buhaje rasy mięsnej o wysokiej płodności, których nasienie jest stosowane u krów ras mlecznych zapewniające wzrost prawdopodobieństwa zacielenia w nasieniu konwencjonalnym o 2-5% w porównaniu ze średnim buhajem rasy mięsnej wykorzystywanym do krycia krów ras mlecznych.

 

Jeśli masz doświadczenie w korzystaniu z indeksu płodności buhajów (ang. sire conception rate, SCR) to warto zwrócić uwagę na fakt, że ocena Alta CONCEPT PLUS jest bardziej kompleksowa, aktualna i spójna – i w praktyce stanowiła podstawę do opracowania SCR. W tabeli przedstawionej poniżej porównano elementy uwzględnione w każdej ocenie.

4-ZDARZENIOWA KROWA ALTY INSEMINOWANA
Porównanie oceny płodności buhajów.SCRCONCEPT PLUS
Uwzględnienie wyników rzeczywistych badań na płodność.XX
Uwzględnienie różnych czynników wpływających na płodność, w tym wieku, miesiąca, stada, liczby kryć i laktacji.XX
KOMPLEKSOWOŚĆ
Oddzielne rankingi w zależności od typu nasienia: konwencjonalne, seksowane oraz buhaje ras mięsnych wykorzystywanych w kryciu krów ras mlecznych.X
Uwzględnienie dodatkowych czynników wpływających na płodność, takich jak efekt inseminatora i efekt metody wykrywania rui.X
Dane są zbierane z ferm bydła ras mlecznych w Ameryce Północnej i nie ograniczają się jedynie do wyników oficjalnego testu na fermach w Stanach Zjednoczonych.X
AKTUALNOŚĆ
Aktualne dane są zbierane na bieżąco za pomocą DairyComp i innych programów zarządzania stadem.X
Aktualizacje są dostępne co miesiąc.X
SPÓJNOŚĆ
Dane są zbierane jedynie w progresywnych, dużych stadach.X

2. TWÓRZ WIĘCEJ PŁODNYCH KRÓW W SWOIM PRZYSZŁYM STADZIE.

Chociaż wybór buhajów o odpowiedniej płodności zapewni wzrost liczby zacielonych krów oraz pozwoli uzyskać więcej 4-ZDARZENIOWYCH KRÓW ALTY, to jednak długoterminowy plan oraz wybór oparty na genetyce decydującej o płodności krów zagwarantuje utrzymanie płodności stada na wysokim poziomie.

Odsetek cielności krów, płodność córek (DPR), odsetek zacieleń jałówek (HCR) oraz odsetek zacieleń krów (CCR) stanowią podstawę genetyczną na bazie której można tworzyć krowy o wyższej cielności. Ukierunkowanie na jedną z nich lub kombinację tych cech oznacza tworzenie pokolenia krów o wyższej łatwości zacielenia.

Odsetek cielności córek (ang. daughter pregnancy rate, DPR) definiuje się jako odsetek kwalifikujących się do inseminacji niecielnych krów, które zacieliły się w okresie 21 dni ( cykl rujowy ). Wartość DPR buhaja równa 1.0 oznacza, że u jego córek występuje o 1% wyższe prawdopodobieństwo zacielenia w 21-dniowym cyklu rujowym w porównaniu do średniej cielności dla stada. Każdy dodatkowy 1 punkt w wartości DPR odpowiada skróceniu okresu otwartego o 4 dni. Wzrost współczynnika DPR o 1 % = 20 USD na krowę na rok .

Wskaźniki HCR oraz CCR charakteryzują odpowiednio zdolność do zacielenia jałówki lub krowy w laktacji, po pierwszej inseminacji . W przypadku każdej z nich, wartość wskaźnika buhaja równa 1.0 oznacza, że u jego córek prawdopodobieństwo zacielenia jest o 1% wyższe w porównaniu z córkami buhaja o HCR lub CCR równym 0.0.

Chociaż wskaźnik DPR wylicza się nieco inaczej niż HCR lub CCR, to te wszystkie trzy indeksy stanowią narzędzia do oceny płodności „przyszłej” krowy. W tabeli poniżej wyraźnie widać, że buhaje z wysokim DPR faktycznie prowadzą do tworzenia córek, które ulegają zacieleniu szybciej niż córki buhajów o niskim DPR.

Krowy w I. laktacji# krówŚredni DPR buhajaAktulany wskaźnik cielności (Preg rate)
Najlepsze 25% w przypadku buhajów o najwyższym DPR1742.327%
Najgorsze 25% w przypadku buhajów o najniższym DPR137-1.120%
Różnica3.47%

POPRAWA WSKAŹNIKÓW PŁODNOŚCI TERAZ I W PRZYSZŁOŚCI.

Jeśli Twoim celem jest utworzenie większej liczby 4-ZDARZENIOWYCH KRÓW ALTY dzięki poprawie płodności i rozrodu, nie zapominaj o roli jaką odgrywa genetyka przy wprowadzaniu swojego stada na kolejny, wyższy poziom w hodowli. Przedstawione poniżej dwie wskazówki pomogą w poprawie wskaźników rozrodu Twojego stada teraz i w przyszłości:

 1. Popraw już teraz odsetek zacieleń w swoim stadzie poprzez korzystanie z buhajów o wysokiej ocenie płodności z programu CONCEPT PLUS.
 2. Popraw płodność swojego stada w przyszłości poprzez włączenie DPR i/lub HCR i CCR do swojego indywidualnie opracowanego planu genetycznego w celu uzyskania kolejnego pokolenia bardziej płodnych krów.
0 Continue Reading →

7 korzyści, dzięki którym opłaca się zainwestować w Alta COW WATCH na swojej fermie.

Przy obecnych cenach mleka, inwestowanie w technologię monitorującą aktywność zwierząt może wydawać się zbędnym kosztem. Ale rzeczywistość jest całkiem inna, wspomniane rozwiązanie może pomóc fermom bydła mlecznego, niezależnie od wielkości stada, w maksymalizacji wydajności pracy i zasobów – jest to więc inwestycja w nowoczesność, która opłaca się bez względu na zyski ze sprzedaży mleka.

Program Alta COW WATCH zapewnia kontrolę w większym zakresie niż jakiekolwiek inne rozwiązanie wcześniej. Dzięki niej, w zasięgu ręki znajdują się dane, które pozwalają na szybką identyfikację chorych zwierząt oraz krów w rui.

Alta COW WATCH oferuje połączenie najnowocześniejszej technologii z poradą eksperta, którym jest zaufany doradcy Alta, zapewniając kompleksową obsługę oraz wysokie zwroty z inwestycji.

Oto 7 korzyści, dzięki którym opłaca się zainwestować w Alta COW WATCH na swojej fermie:

 

 1. Zwiększona wydajność pracy.

Dzięki monitorowaniu aktywności każdej krowy, można uzyskać informacje na temat jej statusu i rui oraz lokalizacji 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Zamiast poświęcać czas na badanie pod kątem rui oraz kontrole zdrowia stada, a także na szukanie konkretnych krów, pracownicy mogą skoncentrować się na obszarach zarządzania, które wymagają więcej uwagi na fermie.

 

 1. Dokładna rejestracja.

Dokładne prowadzenie rejestrów oraz podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym.

Bez dostępu do danych, możesz polegać jedynie na opinii. System Alta COW WATCH dokładnie rejestruje zachowanie poszczególnych krów i całej grupy zwierząt. Zapewnia wgląd w bieżącą sytuację w dowolnym momencie i eliminuje zgadywanie, dzięki czemu umożliwia podejmowanie świadomych decyzji. Jeśli pojawia się problem, uruchamiany jest alarm (alert) i można wdrożyć natychmiastowe działania zmierzające do poprawy sytuacji.

Alta Cow Watch rozród, zdrowie, dobrostan
 1. Zmniejszenie kosztów wynikających z zaburzeń zdrowotnych.

System Alta COW WATCH monitoruje przyjmowanie paszy, przeżuwanie oraz zmiany aktywności. Wykrywa takie zaburzenia jak ketoza, subkliniczna postać mastitis oraz zapalenie płuc na długo zanim ich objawy będą widoczne dla oka człowieka. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy dzięki możliwości wdrożenia odpowiednich działań jeszcze zanim dojdzie do obniżenia produkcji mleka, konieczności zastosowania leczenia farmakologicznego bądź wyeliminowania zwierzęcia ze stada.

 

 1. Poprawa odsetka zacieleń ( Conception Rate ).

Na fermach krów mlecznych korzystających z prawidłowo obsługiwanych systemów monitorowania aktywności takich jak Alta COW WATCH rejestruje się wzrost odsetka zacieleń. Tagi wykrywają krowy w rui oraz określają ich optymalny czas krycia z większą dokładnością, co zapewnia skuteczność inseminacji oraz najwyższe szanse na zacielenie. W rezultacie, odsetek zacieleń w stadzie ulega optymalizacji.

 

 1. Bardziej produktywne i zrównoważone stado.

Dzięki poprawie wartości wskaźników rozrodu, fermy bydła mlecznego korzystające z funkcji monitorowania aktywności uzyskują szczytowe wartości produkcji w przeliczeniu na krowę. Wczesne wykrywanie problemów ze zdrowiem zapobiega niepotrzebnemu obniżeniu produkcji, wydłuża czas życia krowy oraz liczbę laktacji. W ten sposób, uzyskuje się lepsze wyniki produkcyjne w stadzie.

 

 1. Poprawa komfortu krów.

System Alta COW WATCH przedstawia trendy w danym stadzie, które wskazują na efekty zmian w sposobie utrzymania, obsługi zwierząt i żywienia. W ten sposób można pozytywnie wpływać na komfort swojego stada. Dzięki czujnikom – tagom wiesz dokładnie, które krowy wymagają specjalnej uwagi, a co równie ważne, które nie. Dzięki temu możesz zapewnić im przebywanie w bezstresowym środowisku, bez zakłócania swojego rutynowego działania.

 

 1. Ograniczenie konieczności stosowania hormonów.

Chociaż synchronizacja hormonalna zapewnia spójność w programie hodowlanym, Alta COW WATCH zapewnia utrzymanie naturalnego cyklu rujowego u większości krów – przy jednoczesnej poprawie rozrodu oraz zarządzania czasem. Ograniczenie korzystania z hormonów stwarza również nowe szanse marketingowe fermy, w zależności od miejsca, w którym się aktualnie znajduje.

Stosowanie programów AI w wyznaczonym czasie dla całego stada wiąże się z kosztami związanymi z nakładem czasowym, pracą związaną z właściwym postępowaniem z krowami, aż po zakup odpowiednich leków.

System Alta Cow Watch zapewnia Ci większą kontrolę nad cyklem rozrodczym krowy przy mniejszym zaangażowaniu ze strony człowieka oraz wzrost oszczędności.

 

Artykuł opublikowany przez Nedap Livestock Management.

1 Continue Reading →

Pomóż swojej nowo narodzonej cieliczce uzyskać status 4-ZDARZENIOWEJ KROWY ALTA.

Podróż KROWY 4-ZDARZENIOWEJ zaczyna się na długo przed przeniesieniem krowy do kojca porodowego. W praktyce jej punkt początkowy stanowią pierwsze godziny po wycieleniu.

 

Siara jest najważniejszym i najcenniejszym posiłkiem w życiu cielęcia.

Częściowo dlatego, że cielę jest szczególnie wrażliwe w pierwszym okresie po wycieleniu. Nowonarodzone cielę potrzebuje odporności i energii, które może mu zapewnić jedynie wysokiej jakości siara.

3 Q ( z jęz. ang)  CHARAKTERYZUJĄCE SIARĘ

 

 1.  SZYBKOŚĆ (ang. QUICKLY)

Zdolność cielęcia do wchłaniania przeciwciał z siary bardzo szybko spada tuż po wycieleniu. Na wykresie wyraźnie widać, że idealnym czasem do podania siary są pierwsze dwie godziny po porodzie. Po sześciu godzinach, ilość IgG, które cielę może wchłonąć i wykorzystać jest znacznie niższa.

Zgodnie z zaleceniami, należy podać również drugą porcję siary w ciągu kolejnych ośmiu godzin, żeby zapewnić cielęciu odpowiednią ilość energii i odpowiedni start.

 

 1. JAKOŚĆ (ang. QUALITY)                                                                                                                                                                                                                                                           W idealnym świecie, każda krowa produkuje taką ilość i jakość siary, która jest niezbędna dla jej cielęcia. Niestety, w praktyce wygląda to trochę inaczej. Gdy jakość siary jest niska, cielę nie otrzyma wystarczającej ilości IgG. Oznacza to, że prawdopodobnie dojdzie u niego do zakłócenia biernego transferu (ang. Failure of Passive Transfer, FTP), który ma długotrwały wpływ na wzrost i wydajność produkcyjną chorych cieląt w przyszłości. Wiemy, że skład siary różni się pomiędzy krowami i dlatego tak ważne jest badanie siary w każdym przypadku po wycieleniu. Jakość siary określa się na podstawie stężenia IgG mierzonego za pomocą optycznego lub cyfrowego refraktometru Brix % ( w ofercie Alta Polska / sklep).Wyniki pomiaru za pomocą Brix % oraz decyzje dotyczące postępowania z siarą należy podejmować na podstawie poniższych zaleceń:

  Pobierz PLIK SUPLEMENTACJA SIARY 

 2. ILOŚĆ (ang. QUANTITY)                                                                                                                                                                                                                                                  Podanie cielęciu odpowiedniej ilości siary jest niezbędnym warunkiem dla zapewnienia mu odpowiedniej odporności. Przeważnie oznacza to podanie objętości równej 10% masy ciała cielęcia. W przypadku potwierdzenia dobrej jakości siary matczynej, można również postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi:
  • OPTYMALNA:              3L – 4L siary, która odpowiada 150-200 gramom IgG
  • WYSTARCZAJĄCA:     2L – 3L siary, która odpowiada 100-150 gramom IgG

   

  Zdrowe nowonarodzone cielę jest przyszłością Twojego stada. Należy więc pomóc młodym jałówkom w uzyskaniu statusu krowy 4-ZDARZENIOWEJ ALTY poprzez postępowanie z siarą według zasady 3Q.

  Jeśli matczyna siara nie uzyskuje odpowiednich wyników w teście na jakość lub ilość, wówczas należy skorzystać z siary Calf’s Choice Total, która zawsze powinna znajdować się pod ręką – do końca lata w specjalnej cenie małe zestawy ( 3 saszetki ).

  Inwestujesz w genetykę, zainwestuj także w przyszłą produkcyjną 4-ZDARZENIOWĄ KROWĘ ALTY

 

Artykuł częściowo przygotowany na bazie publikacji, która ukazała się w maju 2015 roku w Colostrum Counsel Newsletter zatytułowanym “Znaczenie dobrych praktyk podawania siary dla dobrostanu nowonarodzonego cielęcia”

 

 

0 Continue Reading →

Nowy katalog – Alta Kolekcja 2/2020.

Już jest nasz nowy katalog po wycenie kwietniowej.

Pobierz i zobacz nasze nowości.

Zgodnie z naszą misją, produkty i programy dostępne w naszej ofercie przyczyniają się do poprawy dochodowości w stadach krów mleczny.

Budując plan genetyczny dla stada zależy nam na tworzeniu 4-ZDARZENIOWCH KRÓW, które są bezproblemowe, długowieczne i opłacalne.

0 Continue Reading →

Co należy wiedzieć o zmianie amerykańskiej bazy referencyjnej w wycenie buhajów – kwiecień 2020.

Zmiana bazy referencyjnej jest modyfikacją przewidywanej wartości genetycznej przekazywanej z potomstwa na rodziców (ang. predicted transmitting abilities, PTAs) dla zwierząt danej rasy. Zmiana ta zrówna średnie wartości PTA dla każdej cechy w ramach nowej populacji referencyjnej do zera.

W związku ze zmianą bazy genetycznej w kwietniu 2020 roku, należy pamiętać o pięciu podstawowych faktach.

1. ZMIANA BAZY ODBYWA SIĘ CO 5 LAT.

Zmiana ta zachodzi z taką częstotliwością, która pozwala zapobiec wzrostowi wartości cech i indeksów do poziomów nierealnych. Ostatnia zmiana bazy miała miejsce w grudniu 2014 roku, a kolejna zostanie wprowadzona w 2025 roku.

2. TA ZMIANA BAZOWA JEST ZWIĄZANA Z POZIOMEM POSTĘPU GENETYCZNEGO, KTÓRY OSIĄGNĘLIŚMY OD CZASU OSTATNIEJ ZMIANY (2015).

Genetyka bydła mlecznego ulega stałej poprawie, a zmiana bazowa pozwala uwzględnić postęp, który miał miejsce w odniesieniu do każdej cechy w obrębie każdej rasy.

Na przykład, zmiana bazowa PTA dla produkcji mleka przez krowy rasy holsztyńskiej wynosi 492. Oznacza to, że średni profil genetyczny w odniesieniu do produkcji mleka przez krowy rasy holsztyńskiej zapewnił wzrost produkcji mleka o 492 funty w ciągu ostatnich pięciu lat. W związku z tym, PTA dla produkcji mleka dla wszystkich krów rasy holsztyńskiej automatycznie spadnie o 492 funty po uwzględnieniu wartości, które zostaną omówione w kwietniu 2020 roku.

3. W 2015 ROKU URODZIŁY SIĘ ZWIERZĘTA TWORZĄCE NOWĄ POPULACJĘ REFERENCYJNĄ.

Zmiana bazowa oznacza zrównanie średnich wartości PTA dla populacji referencyjnej do zera. Wcześniejsza populacja referencyjna obejmowała zwierzęta pochodzące od buhajów, które urodziły się w 2010 roku. Jednak ze względu na to, że nową populację referencyjną stanowią zwierzęta urodzone w 2015 roku, oznacza to, że bieżąca zmiana bazowa zrówna średnią PTA krów urodzonych w 2015 roku do zera.

4. KOREKTA W DÓŁ JEST TAK NAPRAWDĘ KORZYSTNA!

Ogólnie, korekta w dół dla danej cechy odzwierciedla zakres genetycznego postępu, który dokonaliśmy w zakresie danej cechy. Korekta w dół większego stopnia jest faktycznie dobrym zjawiskiem – i oznacza, że osiągnęliśmy znacznie więcej niż odnotowany postęp genetyczny dla tej cechy!

Ze względu na korekty w dół, będziemy musieli przyzwyczaić się do nowych, ogólnie niższych wartości referencyjnych dla danych cech i indeksów, które mają wpływ na nasze decyzje dotyczące genetycznej selekcji.

5. ZMIANA BAZOWA NIE WPŁYWA NA WZGLĘDNY RANKING ZWIERZĄT.

Nawet mimo tego, że zmiana bazowa sprawi, że wartości PTA dla buhajów i krów będą wydawały się niższe w przypadku większości cech, będzie to taka sama korekta dla wszystkich zwierząt. Oznacza to, że nie będzie ona miała wpływu na indywidualne rankingi.

NA CZYM POLEGAJĄ AKTUALNE ZMIANY?

Zastanawiacie się na czym polegają aktualne zmiany? Wszystkie zostały przedstawione w tabeli 1.

Z tego względu, że wartość dodatnia wskazuje na postęp, który dokonaliśmy, to jednocześnie oznacza, że PTA dla tej cechy ulegnie obniżeniu o tę samą wartość. Z kolei, ujemne średnie wartości PTA dla konkretnej cechy doprowadzą do jej faktycznego wzrostu o tę wartość.

W celu lepszej wizualizacji ogólnego postępu genetycznego, zmiany, w zakresie których dokonano pozytywnego postępu zaznaczono na czarno. W przypadku zmian zaznaczonych na czerwono zarejestrowano negatywny postęp w ciągu ostatnich pięciu lat.

*Proszę pamiętać o tym, że Rada ds. Hodowli Bydła Mlecznego (ang. Council on Dairy Cattle Breeding) dokona ponownego obliczenia tych wartości po uwzględnieniu dowodów z kwietnia 2020 roku z użyciem bardziej kompleksowych i aktualnych danych. Niewielkie zmiany mogą być więc wprowadzane co jakiś czas.

Tabela 1 Różnice (korekta) pomiędzy wartościami PTA dla krów urodzonych w 2015 roku i w 2010 roku. Indeks PTA ulegnie obniżeniu o te wartości w kwietniu 2020 roku.

CECHAJEDNOSTKARASA HORASA JERASA BROWN SWISS
MlekoFunty492524214
TłuszczFunty24258
BiałkoFunty18208
Produkcja życiowa | PLMiesiące1.861.540.24
Płodność córek | DPR%0.24-0.99-0.62
Komórki somatyczne | SCSLog base 2 units-0.0800
Wsp. zacieleń jałówek | HCR%0.50.44-0.24
Wsp. zacieleń krów |CCR%0.38-0.9-0.74
Żywotność | LIV%0.740.08-0.28
Przemieszczenie trawieńca | DA%0.21--
Ketoza | KET%0.2--
Mastitis | MAST%0.6--
Zapalenie macicy | MET%0.34--
Gorączka mleczna | MFEV%-0.06--
Zatrzymanie łożyska | RP%0.05--
Wczesne 1. wycielenia | EFCDni1.51.40.5
Długość ciąży | GLDni-0.350.3-0.03
Łatw. wyc. buhaja | SCE%-0.4--0.3
Łatw. wyc córek I DCE%-1.9--0.6
Przeżywalność buhaja | SSB%-0.3--
Przeżywalność c.b. | DSB%-1.6--
Indeks pokroju (PTAT)Punkty0.760.70.4
Indesk wymienia | UDC / JUI0.85--
Indeks nóg i racic | FLC0.49--
Lifetime Net Merit | NM$$23119160
Lifetime Cheese Merit | CM$$23919663
Lifetime Fluid Merit | FM$$21917956
Lifetime Grazing Merit | GM$$20714238
WzrostPunkty0.470.50.6
BudowaPunkty0.200.2
Typ mlecznyPunkty0.380.40.3
Kąt ustaw. racicPunkty0.50.10.1
Indeks nóg i racic0.54
Tylne nogi z bokuPunkty-0.0200.1
Tylne nogi z tyłu0.49
Głębokość0.14
Pochylenie zaduPunkty-0.020.40
Szerokość zaduPunkty0.360.10.1
Zaw. przednie wymieniaPunkty1.010.70.3
Wysokość wymieniaPunkty1.20.60.3
Szerokość wymieniaPunkty1.160.20.3
Głębokość wymieniaPunkty0.840.90.2
WięzadłoPunkty0.540.10.1
Przednie strzykiPunkty0.520.30.3
Tylne strzyki0.49
Długość strzykówPunkty-0.270-0.2
Kaliber ogólny I BWC0.15

A JAK WYGLĄDA PORÓWNANIE?

Czy jesteś ciekawy jak wygląda postęp, który miał miejsce w ciągu ostatnich pięciu lat w porównaniu z postępem odnotowany w poprzednim okresie?

W tabeli poniżej znajduje się zestawienie tych wszystkich wartości dla rasy HO i Jersey.

PORÓWNANIE ZMIAN BAZOWYCH DLA RASY HOMlekoTł.Biał.PLDPRNM$
2020 ZMIANA (postęp 2015-2020)49224181.9 0.24231
2015 ZMIANA(postęp 2010-2015)38217121.00.2184
PORÓWNANIE ZMIAN BAZOWYCH DLA RASY JEMlekoTł.Biał.PLDPRSCSNM$
2020 ZMIANA (postęp 2015-2020)52425201.54-0.990.00191
2015 ZMIANA (postęp 2010-2015)38219120.80.00.04124

Jak widać z porównania, w ostatnich pięciu latach odnotowano znacznie większy postęp niż w poprzedzającym je 5-letnim okresie.

Oznacza to, że w naszej branży podejmowane są odważne kroki.

Możecie więc być Państwo pewni, że buhaje, od których obecnie uzyskujemy materiał genetyczny pozwolą nam na uzyskiwanie u ich potomstwa wyników, które przełożą się na zyski.

0 Continue Reading →

4 fakty, które powinieneś wiedzieć o nowej aktualizacji indeksu TPI.

Wraz ze zmianami w wycenie buhaja w kwietniu 2020 roku, pojawi się aktualizacja indeksu TPI. Chociaż modyfikacje te nie są duże, to warto o nich pamiętać, zwłaszcza jeśli Twój plan genetyczny z wyboru obejmuje TPI.

JAKIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY ZWIĄZANE Z TĄ AKTUALIZACJĄ?

1. Stosunek tłuszczu do białka jest teraz równy.

Wcześniej funtom białka przypisywano wagę rzędu 21% całkowitej wartości indeksu, natomiast funtom tłuszczu 17%. Ze względu na warunki panujące na rynku, te wagi zostały obecnie zrównane i wynoszą 19% każda.

2. CDCB Indeks cech zdrowotnych, cechy włączone do indeksu TPI.

Kategoria indeksu TPI dotycząca cech warunkujących zdrowie uwzględni obecnie sześć cech określonych przez federację CDCB (odporność na zapalenie wymienia, ketoza, zatrzymanie łożyska, zapalenie macicy, przemieszczenie trawieńca i gorączka mleczna).

Federacja Holsztyna połączyła obecnie sześć cech w jeden indeks ekonomiczny, który stanowi obecnie 2% całkowitej wagi formuły indeksu TPI.

Tę wagę rzędu 2% uzyskano po usunięciu wagi rzędu 1% z indeksu poziomu komórek somatycznych oraz wagi rzędu 1% z łatwości wycieleń córek buhaja. Jest to uzasadnione z tego względu, że tych sześć cech warunkujących zdrowie odpowiada za odporność na zakażenie gruczołu mlekowego i rozwój innych chorób metabolicznych, które przeważnie pojawiają się w okresie wycielenia.

3. Indeks nóg i racic (FLC) obecnie jest ukierunkowany na tylne nogi z boku.

Krowy rasy holsztyńskiej podlegają obecnie selekcji pod kątem prostszych nóg tylnych.

W celu więc skorygowania tej dwukierunkowej cechy, nogi tylne z boku zostały uwzględnione jako element indeksu nóg i racic.

4. Waga rzędu 1% zostaje obecnie przesunięta z kategorii cech pokrojowych do cech warunkujących zdrowie.

Z tego względu, że celem jest stworzenie zdrowych, wolnych od problemów krów, które będą dostępne dla wszystkich producentów, Federacja Holsztyna w USA zdecydowała się przesunąć wagę rzędu 1% z charakteru mlecznego w kategorii cech pokrojowych do wskaźnika dotyczącego produkcji życiowej w kategorii cech warunkujących zdrowie. Obok przedstawiono nowe wagi przypisane poszczególnym kategoriom tworzącym TPI.

Poniżej przedstawiono dodatkowe aktualizacje indeksu TPI ogłoszone przez Federację Holsztyna w USA:

– Wskaźnik dotyczący płodności córek buhaja obejmuje taką cechę jak wczesne pierwsze wycielenie.

– Aktualizacji uległy standardowe odchylenia tych cech.

 

0 Continue Reading →

Drogi Hodowco.

Sytuacja, w której obecnie się znaleźliśmy dobitnie pokazuje nam jak ważne dla nas wszystkich jest zdrowie. 

        

               Kiedy widzimy, że ludzie których, kochamy, członkowie naszej rodziny, przyjaciele oraz wszyscy którzy są dla nas ważni jak: nasi współpracownicy, klienci są zagrożeni, nasza instynktowna reakcja polega na ich obronie i ochronie.

           W tej chwili pierwszą, najważniejszą ochroną jaką możemy udzielić jest to że poprzez nasze zachowanie będziemy szanować zasady i być odpowiedzialni wobec naszej społeczności.

        Wiemy również, że pomimo trudności w danym momencie, jako przedsiębiorcy w sektorze hodowlanym mamy obowiązek zagwarantować naszym firmom możliwość ciągłej działalności.

  Prawdą jest, że nie możemy prosić krów o zaprzestanie produkcji, a co za tym idzie, w celu zagwarantowania ciągłości produkcji cały łańcuch dostaw musi nadal działać.

            Z tych powodów postanowiliśmy skrupulatnie stosować się do wymagań naszych instytucji, minimalizując przemieszczanie się naszego wewnętrznego personelu, upewniając się w miarę możliwości że mogą oni pracować z domu ograniczając się do tego co jest absolutnie konieczne.  

Dzięki takiemu modelowi pracy unikniemy niepotrzebnego ryzyka związanego z bezpośrednimi kontaktami na rzecz rozmów telefonicznych.

Dostawy w każdym przypadku będą przeprowadzane przy użyciu odzieży  ochronnej z zachowaniem wszelkich obowiązujących procedur bezpieczeństwa. O sposobie dostawy oraz koniecznych procedurach każdy z  klientów zostanie powiadomiony telefonicznie przed jej dokonaniem.

       Wszelkie sprawy związane z zamówieniami proszę zgłaszać telefonicznie do Przedstawicieli Alta Polska współpracującymi z Państwem.

W szczególnych przypadkach proszę się kontaktować ze mną pod numerem tel. 512 033 337.

Z pozdrowieniami

Jarosław Dmowski

Country Manager

   Alta Polska

1 Continue Reading →

Szkolenie dla nowych doradców hodowlanych.

Nasi nowi pracownicy : Karina Romaszewska ( teren działania województwo lubelskie ) i Cezary Czarnecki (województwo kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie ) uczestniczyli w ubiegłym tygodniu ( 15 – 16 stycznia ) w szkoleniu dla osób zaczynających pracę w Alcie.

Szkolenie obejmowało wizytę w naszym centralnym na Europę banku nasienia w Kleine Huisjes ( Niderlandy ), produkcję nasienia, jego zarządzanie i obrót. Było to szkolenie z produktów i programów Alty, które z godnie z naszą misją poprawiają dochodowość w stadach krów mlecznych. Odwiedzili on także nasza fermę krów rasy HO.

Fotogaleria.

Szkolenie prowadził Bartele Verbeek.

0 Continue Reading →
x

Get the BullSearch App!

For the best experience on a mobile device, download the Bull Search App

Download the App
Go to desktop site anyway