Siara – klucz do sukcesu także w przypadku innych ras parzystokopytnych.

Nasz produkt Calf’s Choice Total®100 znajduje też efektywne zastosowanie u nowo narodzonych koźląt i jagniąt.

Noworodek (jagnię, koźlę) jak najszybciej powinien napić się dobrej jakości siary w odpowiedniej ilości ( z ang. 3 Q: szybkość, ilość oraz jakość ).

Ważną rolę w kształtowaniu odporności (zdrowia) odgrywa odpowiednie karmienie siarą i mlekiem matki, wpływa to na prawidłowy rozwój i kondycję młodego organizmu oraz wzrostu – dziennych przyrostów (energia=tłuszcz siary), jak i produktywności danego gatunku (dorosły osobnik).

Więcej informacji – ulotka produktu oraz badanie.