Skip to Content

Blog Archives

Szkolenie dla nowych doradców hodowlanych.

Nasi nowi pracownicy : Karina Romaszewska ( teren działania województwo lubelskie ) i Cezary Czarnecki (województwo kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie ) uczestniczyli w ubiegłym tygodniu ( 15 – 16 stycznia ) w szkoleniu dla osób zaczynających pracę w Alcie.

Szkolenie obejmowało wizytę w naszym centralnym na Europę banku nasienia w Kleine Huisjes ( Niderlandy ), produkcję nasienia, jego zarządzanie i obrót. Było to szkolenie z produktów i programów Alty, które z godnie z naszą misją poprawiają dochodowość w stadach krów mlecznych. Odwiedzili on także nasza fermę krów rasy HO.

Fotogaleria.

Szkolenie prowadził Bartele Verbeek.

0 Continue Reading →

Alta Kolekcja 1/2020

Pomagamy naszym hodowcom tworzyć 4-ZDARZENIOWE KROWY. Zobacz nasze nowości w nowym katalogu.

Synowie AltaTOPSHOT: 011HO12346 AltaTORRENT – dostępny tylko w wersji seksowanej , 011HO12168 AltaGILMORE | GTPI 2721.

Syn AltaROBSON – 011HO12358 AltaROADY | AltaROBSON x SUPERSIRE | GTPI 2766.

011HO12384 AltaPLEDGE | GUARANTEE x JEDI | GTPI 2744. Kompleksowy buhaj z programu Concept Plus.

011HO12264 AltaABBA | BLOWTORCH x RUBICON | GTPI 2727.

AltaBAYOU 011HO11784 | AltaSPRING x SUPERSIRE | GTPI 2693.

AltaMAUI 011HO12329 | MONTANA x RUBICON | GTPI 2675.

011HO12316 AltaORINOCO | ELDORADO x DENVER – buhaj z programu płodnościowego CONCEPT PLUS – dostępny w wersji seksowanej.

AltaSUBLIME 011HO11663 | BALISTO x SUPERSIRE | GTPI 2437.

< POBIERZ KATALOG >

0 Continue Reading →

Dwie 4-ZDARZENIOWE KROWY ALTY w Twoim kojcu porodowym?

Wszyscy wiedzą, że status 4-ZDARZENIOWEJ KROWY zaczyna się kształtować od momentu wycielenia.

Czy tak jest jednak naprawdę?

Spójrz na swój kojec porodowy. Przebywa w nim świeżo wycielona krowa i mała jałówka. Ta krowa właśnie rozpoczęła swoją podróż w kierunku statusu KROWY 4-ZDARZENIOWEJ, a punktem początkowym tego cyklu jest informacja ŚWIEŻO WYCIELONA.

Jednak myśląc o KROWIE 4-ZDARZENIOWEJ często zapominamy o jej cielęciu – małej jałówce – cieliczce. Jeśli nie zapewnimy jej jak najlepszego startu od samego momentu wycielenia, możemy przekreślić jej szansę na dotarcie do tego pierwszego punktu w cyklu KROWY 4-ZDARZENIOWEJ.

Jak więc możemy pomóc im obu stać się KROWAMI 4-ZDARZENIOWYMI Alty?.

 Zapewnienie KROWIE odpowiedniego startu od razu po wycieleniu.

Jeśli korzystasz na swojej fermie z odpowiednich programów zarządzania stadem w okresie przejściowym, wycielenia oraz w czasie odchowu cieląt, wówczas masz większe szanse na stworzenie zdrowych i bezproblemowych KRÓW 4-ZDARZENIOWYCH – zarówno ukierunkowując swoją uwagę na małe cielęta jak i na krowy, które świeżo wycieliły się.

Przyszłe problemy i wyzwania zdrowotne często wywodzą się z okresu przejściowego. Po to więc, żeby Ci pomóc w uzyskaniu większej liczby krów o statusie 4-ZDARZENIOWYCH, opracowaliśmy dwa narzędzia, które możesz wykorzystać w swojej strategii zarządzenia stadem.

 1. Systemy monitorowania aktywności oraz przeżuwania takie jak Alta COW WATCH pozwolą Ci być zawsze o krok przed rozwojem choroby – przeważnie zanim dojdzie do pojawienia się poważnego problem. Mając na uwadze rozród, zdrowie oraz dobrostan krowy, program COW WATCH Alta powiadamia Cię o potencjalnych problemach zdrowotnych przez cały okres laktacji. Ma to szczególne znaczenie w przypadku świeżo wycielonych krów, gdyż pozwala na podejmowanie działań prewencyjnych zamiast reagowania na problem, który już wystąpił. Program ten pozwala więc na zaoszczędzenie czasu i pracy oraz kosztów leczenia i zapewnia uczucie spokoju.
 2. Dodatek żywieniowy zawierający wapń, taki jak RumiLife® CAL24™ podawany już w momencie wycielenia zapewni Twojej krowie odpowiedni start. CAL24 jest najprostszym sposobem zapewnienia odpowiedniego poziomu wapnia i zapobiegania problemom, które często towarzyszą gorączce mlecznej krów. Ponadto, natychmiast można podać pełną dawkę zawierającą dwa bolusy CAL24 tuż po wycieleniu, co ogranicza problemy związane z dwukrotnym łapaniem każdej krowy co 12 godzin. To z kolei przekłada się na oszczędność czasu, pracy i stresu krowy jak i Twojego.

 

Zapewnienie cielęciu odpowiedniego startu tuż po porodzie.

Zanim młoda jałówka stanie się KROWĄ 4-ZDARZENIOWĄ Alty upłynie jeszcze kilka lat, ale jej szanse zwiększa zapewnienie jej odpowiedniej opieki od samego początku. Ma to związek z dbaniem o czystość otoczenia, która gwarantuje bezstresowe wejście w świat oraz pamiętaniem o zasadzie 3 Q charakteryzujących postępowanie z siarą ( zarządzanie siarą ) tuż po wycieleniu.

 1. Szybkość ( z ang. Quick ) – siarę należy podać jak najszybciej i najlepiej w ciągu dwóch godzin po wycieleniu, po to, żeby zapewnić optymalne przekazanie przeciwciał.
 2. Ilość ( z ang. Quantity ) – zapewnij siarę o największej ilości tłuszczu i wystarczającej zawartości immunoglobulin IgG.

100 gramów IgG to jest minimalne zapotrzebowanie cielęcia
150-200 gramów IgG to dawka stanowiąca złoty standard, który zapewnia cielęciu odpowiedni start.

 1. Jakość ( z ang. Quality ) – w przypadku wykorzystywania siary matki, należy najpierw poddać ją badaniu za pomocą refraktometru Brix. Warto skorzystać z przedstawionych poniżej wytycznych, by stwierdzić czy istnieje konieczność stosowania zamiennika lub suplementu siary takiego jak Calf’s Choice Total® (CCT) Siara bydlęca.
 • Brix < 18: wskazane zastąpienie siary matki preparatem CCT.
 • Brix = 18-22: wskazane uzupełnienie siary matki preparatem CCT.
 • Brix >22: brak wskazań do suplementacji.

Pierwszy posiłek jest w życiu cielęcia najważniejszy. Powszechnie wiadomo, że zapewnienie cielętom szansy na rozwój jak najlepszej odporności a także odpowiednia podaż energii w pierwszym posiłku w postaci siary ma ogromne znaczenie.

Badania wykazały, że odpowiednie postępowanie z siarą zapewnia wyższe średnie dzienne przyrosty (ang. average daily gains, ADG), co z kolei przekłada się na lepsze wyniki produkcyjne po pierwszym wycieleniu tej młodej jałówki.

Dlatego też w tych pierwszych godzinach, należy pamiętać o zasadzie 3Q ( z ang. szybkość, ilość, jakość ), po to by zapewnić jałówce dobrą przyszłość oraz status KROWY 4-ZDARZENIOWEJ Alty.

Pomóżmy im obu stać się KROWAMI 4-ZDARZENIOWYMI.

Cielę jak i krowa, które znajdują się w Twoim kojcu porodowym mogą stać się w przyszłości KROWAMI 4-ZDARZENIOWYMI w Twoim stadzie. Zapewnij im więc odpowiedni start tuż po wycieleniu.

Nawiąż współpracę z zaufanym doradcą Alta, żeby dowiedzieć się w jaki sposób możesz włączyć Alta COW WATCH, RumiLife CAL24 oraz CCT Siara bydlęca  w zarządzanie stadem oraz dowiedz się więcej o każdym produkcie klikając w linki znajdujące się poniżej:

0 Continue Reading →

Nowy katalog 3/2019

Zobacz nasze nowości po wycenie sierpniowej.
Synowie AltaROBSON: AltaROBERT  i AltaMORISON.

AltaZAREK –  syn AltaTOPSHOT, dostepny także w wersji 511.

Unikalny rodowód: AltaHOISIN (Curry x Rubicon).

AltaBENTLEY, AltaPOSH, AltaSEVERINO – syn po AltaAMULET.

Nowość w 511 Alta BOMBAST – buhaj z CONCEPT PLUS.

Nowy czerwony HF AltaTOP-RED (Salvatore x Delta).

 

 < Pobierz katalog >

0 Continue Reading →

Alta Kolekcja 2/2019. Zobacz nasz nowy katalog.

Szanowni klienci nasz najnowszy katalog jest już dostępny.

Pobierz katalog.

Sprawdź nasze nowości po wycenie kwietniowej.

0 Continue Reading →

12 zalet używania Alta Cow Watch

Mija rok od wprowadzenia na rynek systemu monitoringu stada Alta Cow Watch.

W tym czasie nadzorem zostało objętych ponad 2400 krów.

Użytkownikiem systemu można zostać poprzez:

 • Zakup ( możliwy jest zakup na raty )
 • Dzierżawę ( także jako test systemu przed zakupem )

 

Co Alta Cow Watch oferuje Hodowcy?

 

Wykrywanie rui, główny cel programu: alta cow Watch - ruje - optymalany czas kryci

 • Zwiększony wskaźnik wykrywania rui ( ruje ciche i niewidoczne )
 • Wyznaczenie optymalnego czasu krycia ( optymalna inseminacja )
 • Zwiększony wskaźnik zacieleń
 • Skrócenie okresu międzywycieleniowego
 • Obniżenie kosztów inseminacji (mniej zużytych porcji na skuteczne zacielenie)
 • Obniżenie kosztów weterynaryjnych ( leczenie, hormony )

 

Korzyści płynące z monitoringu stada –  zdrowotność, dobrostan stada:

 • Indywidualne podejście do krowy ( ile czasu stoi, ile leży, przeżuwanie ) jak i całego stada
 • Alarmy i rzeczy do zrobienia w czasie rzeczywistym
 • Wczesne wykrywanie objawów chorobowych ( mastitis, ketoza, biegunka ) alta cow watch - zdrowie i zarządzanie
 • Lepsza kontrola krów w okresie przejściowym
 • Zwiększenie liczby laktacji ( lepsza zdrowotność )
 • Ograniczenie kosztów opieki weterynaryjnej oraz kosztów leczenia.

 

 

 

Jak użytkownicy, czyli hodowcy oceniają ten program ?

    GRH Żydowo korzysta z Alta Cow Watch od roku GRH Żydowo ferma Grotkowo, Wielkopolska  – Katarzyna Darul  –  główny hodowca.

Gospodarstwo Rolno – Hodowlane w Żydowie zakupiło system do wykrywania rui Alta Cow Watch dedykowany dla zwierząt młodych.

Program działa wiarygodnie i pozwolił na poprawę parametrów rozrodu.

Dzięki zastosowaniu systemu poprawiła się wykrywalność rui. Ruje pojawiły się w terminach wcześniej na fermie nie występujących czyli niedziele i święta – czynnik ludzki. Poprawiła się również skuteczność inseminacji dzięki alertowi  pokazującemu optymalny czas inseminacji. W efekcie przyspieszył się wiek pierwszego krycia jałówek (13 miesięcy) oraz wiek pierwszego wycielenia (24 miesiące). Zmniejszyła się również ilość porcji zużytego nasienia na skuteczne pokrycie jałówki a co za tym idzie zmniejszyły się koszty inseminacji.

 

PPH Rol – Pol Sp. z o.o. – Jeziorki, Wielkopolska – Katarzyna Bartkowiak – zootechnik

System wiarygodnie pokazuje czas pobierania paszy, kontroluje jaki był czas pobierania? Czy krowa jadła wystarczająco długo czy ew. za krótko, wtedy mam już informacje by sprawdzić daną sztukę pod kątem wymienia ( zapalnie ) czy lokomocji, zaczyna się kulawizna.

Krowy w grupie szpitalnej na wycieleniu  –  jeśli mniej pobierają, mam informację, że niebawem będzie wycielenie.

Poprawił się rozród, więcej wykrytych rui, zmniejszenie ilości nasienia na cielną sztukę. Staramy się kryć sztuki zgodnie z optymalnym czasem pokazywanym przez system.

 

 

Osoby zainteresowane programem mogą odwiedzić jedną z ferm pilotażowych i zobaczyć jak program działa na żywo.

Osoba kontaktowa Robert Stanisławski –  kom. 502 391 581

 

 

 

0

Alta Cow Watch – skredytowany zakup w DLL.

Alta Polska Sp. z o.o.  ze swoim systemem Alta Cow Watch rozpoczyna współpracę z firmą De Lage Landen Leasing Sp. z o.o. (DLL), wchodzącej w skład holenderskiego banku – Rabobank.

 

dll

 

DLL jest obecne w Polsce od 1996 roku, wprowadzając na rynek usługi finansowe, dzięki którym wspólnie z producentami maszyn i urządzeń oraz dystrybutorami wspiera Polskie rolnictwo i pomaga rolnikom finansować ich inwestycje.

 

Współpraca będzie polegała na udzielaniu pożyczki dla hodowcy na zakup naszego systemu Alta Cow Watch nawet do 5 lat (60 ms-cy)  – dodatkowa możliwa forma zakupu systemu.

Preferencyjne oprocentowanie w skali roku. Długość okresu inwestycji zależy od inwestora. 

Atrakcyjne rozwiązanie dla gospodarstw, które chcą się rozwijać a niekoniecznie dysponują wolnymi środkami finansowymi na zakup systemu.

Zalety finansowania urządzeń Alta Cow Watch:

 • atrakcyjny koszt finansowania
 • finansowanie do 100% ceny sprzętu
 • harmonogram i okres finansowania dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta
 • szybka decyzja kredytowa

 

Alta Cow Watch to system do wykrywania rui i nie tylko. Pozwala na optymalne wykrywanie rui – wyższy wskaźnik cielności w stadzie.

Hodowca ma ciągły dostęp do monitoringu zdrowotnego danej sztuki lub całego stada.

Wiemy, że posiadanie pełnych, kompletnych informacji o sztuce, są kluczowe w zarządzaniu rozrodem.

To właśnie rozród jest jednym z kluczowych czynników wpływających na wyniki opłacalności produkcji mleka, temat ten zostanie omówiony na najbliższej edycji naszej Szkoły  –  Alta Dairy School 2019.

 

Broszura ACW

 

Osoba kontaktowa:

Weronika Strzerzyńska 504 436 441

 

 

 

0 Continue Reading →

Alta ADVANTAGE SHOWCASE Walia 2018

W dniach  29 – 31 sierpnia grupa naszych klientów uczestniczyła w warsztatach hodowlanych Alta ADVANTAGE Showcase zorganizowanych w Walii przez Altę Wielka Brytania. Podczas dwóch dni wizytowania ferm, nasi hodowcy mogli ugruntować swoją wiedzę w organizacji codziennej pracy na fermie bydła mlecznego ( produkcja, dój, żywienie, zarządzanie grupami produkcyjnymi, rozród, odchów cieląt ).

Stacje tematyczne dotyczyły zaś następujących tematów:

 •  Alta Cow Watch  –  korzyści z użytkowania systemu do wykrywania rui i nie tylko. Wiemy przecież ile kosztuje nas dzień niecielnej krowy a system ten pozwala na lepszą organizację rozrodu na fermie. Miesięczna dzierżawa systemu na 1 krowę dla 60 tagów kosztuje niemalże tyle co 1 dzień na fermie krowy niecielnej.
 •  Rozród – dlaczego jest tak ważny w by prowadzić opłacalną hodowlę bydła mlecznego.
 •  Twój indeks stada  –  czy jest i jakie przynosi dla stada / hodowcy.
 •  Płodność buhajów – nasz program Concept Plus w nowej odsłonie. O tym jak precyzyjnie możemy dobierać buhaje pod kątem oceny płodności buhaja.
 •  Postęp genetyczny –  jak go osiągać zgodnie z założonymi celami dla stada.
 •  Siara  –  zarządzanie siarą, efektywny odchów cieląt.
 •  Wycena w liczbach  –  jak ją rozumieć.
 •  Kompetencje pracowników na fermie. O tym jak ważne są szkolenia i inwestycja w swoich pracowników, siebie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta ADVANTAGE Showcase to europejska edycja warsztatów organizowanych także przez nas dwa razy do roku w USA.

 

0 Continue Reading →

Alta Advantage Showcase Walia 28-31 sierpień 2018

Zbliża się III. edycja europejskich warsztatów hodowlanych Alta ADVANTAGE Showcase.

Tym razem przez 2 dni nasi klienci zobaczą 6 stad z programu Alta Advantage w Walii, wielkość od 300 do 2300 dojnych krów.

Tematy jakie będę omawiane podczas wizytowania ferm –  stacje tematyczne:

 • profile genetyczne stad, naciski, dobór buhajów
 • odchów cieląt  –  naturalna suszona siara  –  produkt Alty
 • system do wykrywania rui  –  Alta Cow Watch. W Polsce system dostępny w dwóch formach finansowania: kupno oraz dzierżawa
 • system Dairy Comp –  analiza i zarządzanie danymi na fermie
 • zarzadzanie rozrodem  – wskaźniki rozrodu, protokoły synchronizacji i inne aspekty
 • zarządzanie dojem.

 

Zobacz PROGRAM warsztatów

 

0 Continue Reading →

Nowy katalog nr 1 na 2018 rok

Do pobrania najnowsza kolekcja buhajów po wycenie grudniowej.

Zobacz nasze nowości w nowym katalogu na 2018 rok.

 

 

2 Continue Reading →
x

Get the BullSearch App!

For the best experience on a mobile device, download the Bull Search App

Download the App
Go to desktop site anyway