Skip to Content

Blog Archives

Alta Kolekcja 1/2020

Pomagamy naszym hodowcom tworzyć 4-ZDARZENIOWE KROWY. Zobacz nasze nowości w nowym katalogu.

Synowie AltaTOPSHOT: 011HO12346 AltaTORRENT – dostępny tylko w wersji seksowanej , 011HO12168 AltaGILMORE | GTPI 2721.

Syn AltaROBSON – 011HO12358 AltaROADY | AltaROBSON x SUPERSIRE | GTPI 2766.

011HO12384 AltaPLEDGE | GUARANTEE x JEDI | GTPI 2744. Kompleksowy buhaj z programu Concept Plus.

011HO12264 AltaABBA | BLOWTORCH x RUBICON | GTPI 2727.

AltaBAYOU 011HO11784 | AltaSPRING x SUPERSIRE | GTPI 2693.

AltaMAUI 011HO12329 | MONTANA x RUBICON | GTPI 2675.

011HO12316 AltaORINOCO | ELDORADO x DENVER – buhaj z programu płodnościowego CONCEPT PLUS – dostępny w wersji seksowanej.

AltaSUBLIME 011HO11663 | BALISTO x SUPERSIRE | GTPI 2437.

< POBIERZ KATALOG >

0 Continue Reading →

Dwie 4-ZDARZENIOWE KROWY ALTY w Twoim kojcu porodowym?

Wszyscy wiedzą, że status 4-ZDARZENIOWEJ KROWY zaczyna się kształtować od momentu wycielenia.

Czy tak jest jednak naprawdę?

Spójrz na swój kojec porodowy. Przebywa w nim świeżo wycielona krowa i mała jałówka. Ta krowa właśnie rozpoczęła swoją podróż w kierunku statusu KROWY 4-ZDARZENIOWEJ, a punktem początkowym tego cyklu jest informacja ŚWIEŻO WYCIELONA.

Jednak myśląc o KROWIE 4-ZDARZENIOWEJ często zapominamy o jej cielęciu – małej jałówce – cieliczce. Jeśli nie zapewnimy jej jak najlepszego startu od samego momentu wycielenia, możemy przekreślić jej szansę na dotarcie do tego pierwszego punktu w cyklu KROWY 4-ZDARZENIOWEJ.

Jak więc możemy pomóc im obu stać się KROWAMI 4-ZDARZENIOWYMI Alty?.

 Zapewnienie KROWIE odpowiedniego startu od razu po wycieleniu.

Jeśli korzystasz na swojej fermie z odpowiednich programów zarządzania stadem w okresie przejściowym, wycielenia oraz w czasie odchowu cieląt, wówczas masz większe szanse na stworzenie zdrowych i bezproblemowych KRÓW 4-ZDARZENIOWYCH – zarówno ukierunkowując swoją uwagę na małe cielęta jak i na krowy, które świeżo wycieliły się.

Przyszłe problemy i wyzwania zdrowotne często wywodzą się z okresu przejściowego. Po to więc, żeby Ci pomóc w uzyskaniu większej liczby krów o statusie 4-ZDARZENIOWYCH, opracowaliśmy dwa narzędzia, które możesz wykorzystać w swojej strategii zarządzenia stadem.

 1. Systemy monitorowania aktywności oraz przeżuwania takie jak Alta COW WATCH pozwolą Ci być zawsze o krok przed rozwojem choroby – przeważnie zanim dojdzie do pojawienia się poważnego problem. Mając na uwadze rozród, zdrowie oraz dobrostan krowy, program COW WATCH Alta powiadamia Cię o potencjalnych problemach zdrowotnych przez cały okres laktacji. Ma to szczególne znaczenie w przypadku świeżo wycielonych krów, gdyż pozwala na podejmowanie działań prewencyjnych zamiast reagowania na problem, który już wystąpił. Program ten pozwala więc na zaoszczędzenie czasu i pracy oraz kosztów leczenia i zapewnia uczucie spokoju.
 2. Dodatek żywieniowy zawierający wapń, taki jak RumiLife® CAL24™ podawany już w momencie wycielenia zapewni Twojej krowie odpowiedni start. CAL24 jest najprostszym sposobem zapewnienia odpowiedniego poziomu wapnia i zapobiegania problemom, które często towarzyszą gorączce mlecznej krów. Ponadto, natychmiast można podać pełną dawkę zawierającą dwa bolusy CAL24 tuż po wycieleniu, co ogranicza problemy związane z dwukrotnym łapaniem każdej krowy co 12 godzin. To z kolei przekłada się na oszczędność czasu, pracy i stresu krowy jak i Twojego.

 

Zapewnienie cielęciu odpowiedniego startu tuż po porodzie.

Zanim młoda jałówka stanie się KROWĄ 4-ZDARZENIOWĄ Alty upłynie jeszcze kilka lat, ale jej szanse zwiększa zapewnienie jej odpowiedniej opieki od samego początku. Ma to związek z dbaniem o czystość otoczenia, która gwarantuje bezstresowe wejście w świat oraz pamiętaniem o zasadzie 3 Q charakteryzujących postępowanie z siarą ( zarządzanie siarą ) tuż po wycieleniu.

 1. Szybkość ( z ang. Quick ) – siarę należy podać jak najszybciej i najlepiej w ciągu dwóch godzin po wycieleniu, po to, żeby zapewnić optymalne przekazanie przeciwciał.
 2. Ilość ( z ang. Quantity ) – zapewnij siarę o największej ilości tłuszczu i wystarczającej zawartości immunoglobulin IgG.

100 gramów IgG to jest minimalne zapotrzebowanie cielęcia
150-200 gramów IgG to dawka stanowiąca złoty standard, który zapewnia cielęciu odpowiedni start.

 1. Jakość ( z ang. Quality ) – w przypadku wykorzystywania siary matki, należy najpierw poddać ją badaniu za pomocą refraktometru Brix. Warto skorzystać z przedstawionych poniżej wytycznych, by stwierdzić czy istnieje konieczność stosowania zamiennika lub suplementu siary takiego jak Calf’s Choice Total® (CCT) Siara bydlęca.
 • Brix < 18: wskazane zastąpienie siary matki preparatem CCT.
 • Brix = 18-22: wskazane uzupełnienie siary matki preparatem CCT.
 • Brix >22: brak wskazań do suplementacji.

Pierwszy posiłek jest w życiu cielęcia najważniejszy. Powszechnie wiadomo, że zapewnienie cielętom szansy na rozwój jak najlepszej odporności a także odpowiednia podaż energii w pierwszym posiłku w postaci siary ma ogromne znaczenie.

Badania wykazały, że odpowiednie postępowanie z siarą zapewnia wyższe średnie dzienne przyrosty (ang. average daily gains, ADG), co z kolei przekłada się na lepsze wyniki produkcyjne po pierwszym wycieleniu tej młodej jałówki.

Dlatego też w tych pierwszych godzinach, należy pamiętać o zasadzie 3Q ( z ang. szybkość, ilość, jakość ), po to by zapewnić jałówce dobrą przyszłość oraz status KROWY 4-ZDARZENIOWEJ Alty.

Pomóżmy im obu stać się KROWAMI 4-ZDARZENIOWYMI.

Cielę jak i krowa, które znajdują się w Twoim kojcu porodowym mogą stać się w przyszłości KROWAMI 4-ZDARZENIOWYMI w Twoim stadzie. Zapewnij im więc odpowiedni start tuż po wycieleniu.

Nawiąż współpracę z zaufanym doradcą Alta, żeby dowiedzieć się w jaki sposób możesz włączyć Alta COW WATCH, RumiLife CAL24 oraz CCT Siara bydlęca  w zarządzanie stadem oraz dowiedz się więcej o każdym produkcie klikając w linki znajdujące się poniżej:

0 Continue Reading →

Rola programu CONCEPT PLUS w realizacji koncepcji 4-zdarzeniowej krowy w Alcie.

Pamiętają Państwo krowę 5677?

W Alta to jest właśnie krowa, którą określamy jako krowa 4-zdarzeniowa. Oznacza to, że na jej karcie zapisane są tylko cztery zdarzenia w trakcie jej ostatniej laktacji:

 1. WYCIELONA – uzyskano zdrowe cielę, nie wystąpiły żadne zaburzenia metaboliczne.
 2. INSEMINOWANA– inseminowana tylko raz co wskazuje na jej dobrą kondycję zdrowotną po wycieleniu.
 3. CIELNA – potwierdzona cielność po jednorazowej inseminacji i bez dalszych poronień.
 4. ZASUSZONA – w dobrej kondycji zdrowotnej, nie zapisano żadnych problemów przez cały okres laktacji.

 

W jaki sposób program CONCEPT PLUS pomaga w uzyskiwaniu większej liczby KRÓW CZTEROZDARZENIOWYCH.

Wymienione powyżej zdarzenia 2 i 3 zależą od wielu czynników związanych z genetyką i rozrodem. Jednym z niezawodnych sposobów zwiększenia wskaźnika zacieleń ( ang. skrót CR) po jednorazowej inseminacji jest korzystanie z buhajów z programu Alta CONCEPT PLUS świadczącym o wysokiej płodności buhaja.

Alta CONCEPT PLUS stanowi najdokładniejszą ocenę płodności buhaja, którą zapewnia wyłącznie Alta.

4-ZDARZENIOWA KROWA CONCEPT PLUS

 

Jest to więc najbardziej niezawodny sposób uzyskania informacji o płodności poszczególnych buhajów oznaczonych logiem Alta. Ocena opiera się na faktycznym wskaźniku cielności i uwzględnia wszystkie czynniki, które mogą wpływać na skuteczność zapłodnień w przypadku konkretnego buhaja. Dzięki pozyskiwaniu danych z najbardziej postępowych i największych hodowli bydła mlecznego, mamy całkowitą pewność, że buhaje poddane ocenie w programie Alta CONCEPT PLUS pozwolą Państwu na uzyskanie większej liczby cielnych krów w Państwa hodowli.

Mniej inseminacji, więcej ciąż!

Jeśli korzystali Państwo do tej pory z konwencjonalnego nasienia w swoim programie rozrodczym to dzięki buhajom poddanym ocenie CONCEPT PLUS Alta wskaźnik cielności w Państwa hodowli wzrośnie o 2-5% w porównaniu ze wskaźnikami uzyskiwanymi przy wykorzystywaniu konwencjonalnego buhaja o średniej jakości nasienia pod kątem płodności.

Jeśli nasienie seksowane jest częścią Państwa strategii hodowlanej, to z pewnością będą Państwo chcieli wykorzystywać seksowane nasienie pochodzące od buhajów z najwyższą płodnością i oznaczonych logiem Alta 511 CONCEPT PLUS, które zapewni wzrost wskaźnika cielności o 4-9% w porównaniu z seksowanym nasieniem uzyskiwanym od innych buhajów.

 

Płodność buhaja = zysk.

Krowa 5677 to nie tylko krowa czterozdarzeniowa Alta. To również krowa rentowna. W każdym przypadku, gdy do uzyskania cielności wystarczy tylko jedno krycie, mają Państwo pewność, że realizowany program hodowlany zapewnia oszczędność czasu i pieniędzy, a także jest gwarancją Państwa spokoju. Bez względu na to, czy zdecydują się Państwo na konwencjonalne i/lub seksowane nasienie w ramach realizowanej strategii rozrodu, będą mieli Państwo pewność co do zwrotu z inwestycji w materiał genetyczny oraz skuteczności inseminacji.

 

Dzięki stosowaniu konwencjonalnego nasienia oznaczonego logo Alta CONCEPT PLUS o najwyższej płodności lub seksowanego nasienia pochodzącego od buhajów Alta z najwyższą płodnością i oznaczonych 511 CONCEPT PLUS, uzyskają Państwo więcej KRÓW CZTEROZDARZENIOWYCH– takich właśnie jak krowa 5677 – w swoim stadzie.

 

 

0 Continue Reading →

Poprawa stabilności cech płodnościowych.

Wraz z sierpniową wyceną br. nastąpiła pełna analiza indeksów oceny płodności.

Oznacza to, że wcześniejsze sezonowe wahania wartości buhaja dla cechy DPR  (współczynnik cielności córek) powinny być już przeszłością.

Dopasowanie poprawi także stabilność wycen dla cech : wsp. zacieleń krów (CCR) oraz wsp. zacieleń jałówek (HCR).

Prostym, głównym powodem, dla którego DPR podlegało wahaniom od jednej wyceny do drugiej, było to, że grupy sezonowe wykorzystane do obliczeń były wcześniej oparte na datach inseminacji jałówek zamiast na datach inseminacji krów.

 

Po skorygowaniu grup sezonowych CDCB dokonało ponownej oceny czterech poprzednich wycen i zaobserwowało znacznie bardziej stabilny trend dla wszystkich cech płodności. Oznacza to, że możesz mieć pewność, że niestabilność utrzymująca się powinna zostać rozwiązana.

 

Oznacza to, że możesz ufać, że wybór DPR, CCR lub HCR w ramach twojego indywidualnego planu genetycznego pomoże ci stworzyć bardziej płodne, 4-ZDARZENIOWE KROWY Alty.

 

Co to oznacza dla tej wyceny ?

W wycenie sierpniowej średnie wartości dla cech: DPR ( wsp. cielności córek ), CCR i  HCR odnotowały nieznaczny spadek, poniższa tabela obrazuje zmiany – dopasowanie cech opublikowanych przez amerykańską CDCB.

 

0 Continue Reading →

Czterozdarzeniowa krowa?

Poznaj krowę nr fermowy 5677.

 

Jest ona jedną z 1500 dojnych krów na fermie w Wisconsin (USA), gdzie dój odbywa się 3 razy na dzień na hali 2 x 20 bok w bok. Jest skarmiana dobrze zbilansowana dawką żywieniową. Trzymana w oborze wolnostanowiskowej, na piasku.

Jest krową w II laktacji, po buhaju 011HO11499 AltaMEGLO – i jest krową czterozdarzeniową.

Krowa czterozdarzeniowa?

W systemie do zarządzania i analizy danych stada DairyComp, (którego Alta jest wyłącznym dystrybutorem na kraj), jeśli wejdziemy na kartę krowy, będzie ona miała zapisane tylko 4 zdarzenia będą to:

 1. Wycielenie
 2. Inseminacja
 3. Cielna ( potwierdzona badaniem )
 4. Zasuszenie

W przypadku tej krowy, wycieliła się ona bez żadnych problemów. Nie była leczona na: gorączkę mleczną, ketozę czy zatrzymanie łożyska, nie była też leczona na inne metaboliczne choroby po wycieleniu, tym samym nie mamy żadnych danych związanych z leczeniem i kosztami.

Po 60-dniowym okresie wyczekiwania, została zainseminowana skutecznie w pierwszym zabiegu. Potwierdzona cielność badaniem na cielność. Czwarte zdarzenie to zasuszenie, na jej karcie. Oznacza to także, że nie miała żadnych innych zdarzeń – chorób w czasie laktacji, została zasuszona, tym samym przygotowana do kolejnej laktacji.

Czy czegoś nam brakuje?

Możesz się zastanawiać, czy wszystkie te informacje są prawdziwe? Czy nie brakuje nam informacji związanych ze zmianą grup produkcyjnych, korekcją racic, szczepieniami czy powtórzonymi badaniami na cielność w czasie całej jej laktacji. Tak naprawdę brakuje nam informacji, które dla hodowcy są kluczowe pod kątem opłacalności produkcji mleka, zdarzeń najbardziej kosztownych w wymiarze finansowym ale i czasowym. Krowa ta także nie była leczona pod kątem mastitis.   

 

Czy genetyka może nam pomagać „w tworzeniu” 4-zdarzeniowych krów?

Jak najbardziej, w tworzeniu wybranego planu genetycznego na naszej stronie wybieramy buhaje pod kątem produkcji życiowej (PL). Oznacza to dla hodowcy posiadanie bardziej „starych krów”. To krowy zdrowe, wytrzymałe, łatwe w zarządzaniu, dłużej przebywające w stadzie. Kładąc nacisk na ten indeks zdrowotny (PL), pomaga on nam w tworzeniu takowych krów. Jest on liczony dla buhaja, wtedy kiedy jego córka rzeczywiście opuszcza stado. Im wyższy dodatni indeks tym krowa jest bardziej zdrowa, wytrzymała i odporna. Czy nie chcemy mieć takowych krów w swoim stadzie?

 

Poniższa tabela prezentuje dane stada, w którym przebywa nasza krowa o numerze 5677. Poniższe zestawienie zrobione np. numerów buhajów pokazuje nam liczby przypadków poszczególnych chorób dla krów w wysokim i niskim indeksem PL. Są to prawdziwe dane pochodzące z programu Dairy COMP.

 

 

l. krówśredni PL buhajaAborcje‘Nie do krycia’SprzedaneZmarłeMastitisRPDAKetozaPneuMetritisKulawizny
krowa 567716.30---0000000
Top 50% - krowy z wysokim PL4785.5151211363311558
Średnie 50% - krowy z niskim PL5022.57090241523096121537630

Tabela pokazuje nam różnice w zaistniałych przypadkach chorób pomiędzy porównywanymi grupami. Widzimy, że krowy z wysokim indeksem PL chorowały mniej, były bardziej wytrzymałe i bezproblemowe.

Twórzmy czterozdarzeniowe krowy.

Takowe krowy są także bardziej opłacalne dla stada. Mniej chorują, ich laktacja jest niezakłócona żadnym zdarzeniem typu np. brakowanie pod kątem niecielności.  

Mając na uwadze brak poniesionych kosztów – wykazanych oszczędności – twórzmy najlepszy dla swojego stada plan genetyczny. Każdy hodowca wie, jakie chce mieć krowy z a planem genetycznym jest to najprostsze w realizacji.

Sprawdź jak sam możesz tworzyć czterozdarzeniowe krowy.

 

0 Continue Reading →
x

Get the BullSearch App!

For the best experience on a mobile device, download the Bull Search App

Download the App
Go to desktop site anyway