Kolejna grupa naszych doradców hodowlanych: Cezary Czarnecki, Karol Brzeziński, Łukasz Krasiński oraz Robert Stanisławski, rozpoczęła szkolenie z zarządzania rozrodem zatytułowane – Reproductive Consultation Training w Wielkiej Brytanii.

3-dniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne prowadził dr Glaucio Lopes, specjalista rozrodu w Alta Genetics oraz prezydent Dairy Cattle Reproduction Conuncil ( DCRC).

Zdobyta wiedza pozwoli doradcom Alty w lepszy sposób zarządzać rozrodem u naszych klientów.

Reproductive Consultation Training w UK

Reproductive Consultation Training w UK

Reproductive Consultation Training w UK

Reproductive Consultation Training w UK