Wraz z sierpniową wyceną br. nastąpiła pełna analiza indeksów oceny płodności.

Oznacza to, że wcześniejsze sezonowe wahania wartości buhaja dla cechy DPR  (współczynnik cielności córek) powinny być już przeszłością.

Dopasowanie poprawi także stabilność wycen dla cech : wsp. zacieleń krów (CCR) oraz wsp. zacieleń jałówek (HCR).

Prostym, głównym powodem, dla którego DPR podlegało wahaniom od jednej wyceny do drugiej, było to, że grupy sezonowe wykorzystane do obliczeń były wcześniej oparte na datach inseminacji jałówek zamiast na datach inseminacji krów.

 

Po skorygowaniu grup sezonowych CDCB dokonało ponownej oceny czterech poprzednich wycen i zaobserwowało znacznie bardziej stabilny trend dla wszystkich cech płodności. Oznacza to, że możesz mieć pewność, że niestabilność utrzymująca się powinna zostać rozwiązana.

 

Oznacza to, że możesz ufać, że wybór DPR, CCR lub HCR w ramach twojego indywidualnego planu genetycznego pomoże ci stworzyć bardziej płodne, 4-ZDARZENIOWE KROWY Alty.

 

Co to oznacza dla tej wyceny ?

W wycenie sierpniowej średnie wartości dla cech: DPR ( wsp. cielności córek ), CCR i  HCR odnotowały nieznaczny spadek, poniższa tabela obrazuje zmiany – dopasowanie cech opublikowanych przez amerykańską CDCB.