Przyszłość stada zależy, od zdrowotności nowo narodzonych cieląt.

O tym z kolei decyduje pierwsze odpojenie siarą. Siara matczyna jest niezwykle bogata w składniki odżywcze, zawiera unikalne białka i tłuszcze siarowe, najlepiej zaspokajające potrzeby nowo narodzonych cieląt.

W przypadku braku możliwości dostarczenia pełnowartościowej siary pochodzącej od matki, najlepszym zamiennikiem będzie Calf Choice Total ® 100.

Wiemy, że cielęta rodzą się „gołe” bez żadnej odporności. Tylko odpowiednia ilość wysokiej jakości IgG pochodzących z siary, dostarczonych cielęciu w trakcie pierwszego odpoju buduje odporność bierną cielęcia zapewniającą mu ochronę przed chorobami do czasu wykształcenia się odporności aktywnej.

W badaniach wykazano, iż cielęta, które nie były odpojone w prawidłowy sposób siarą wysokiej jakości, rosną słabiej o 30% w stosunku do cieląt właściwie odpojonych.

 

Zarządzanie siarą:

Poniższy schemat pokazuje na co należy zwrócić uwagę w postępowaniu z siarą.

 

 

Jeśli któreś z powyższych zaleceń nie może być zrealizowane, zaleca się zastosowanie Calf Choice Total ® 100.Pozwoli to wyeliminować ryzyko związane z niewłaściwym odpojeniem siarą, a co za tym idzie istotnie ograniczyć występowanie chorób u nowonarodzonych cieląt. Każde cielę zasługuje na najlepszy start. 

By inwestycja w genetykę miała sens.