Jest tak wiele czynników, które wpływają na to, jak skutecznie zacielić krowę i uzyskać status 4-ZDARZENIOWEJ KROWY.

Organizacja rozrodu. Komfort krów. Chłodzenie/wentylacja krów. Odżywianie. Zdrowie stada. Genetyka. Zarządzanie krowami zasuszonymi, przejściowymi i świeżymi. Lista jest długa….

Aby pomóc to rozbić, lepiej zrozumieć, zwracamy się do prostego cyklu zdarzeń w laktacji krowy 4-ZDARZENIOWEJ KROWY ALTY. Aby uzyskać możliwie najlepszy wynik w kolejnym badaniu na cielność należy skupić się na praktykach zarządzania wokół wydarzeń INSEMINOWANA i CIELNA w laktacji krowy.

W tym miejscu dzielimy się trzema rzeczami, które możesz zrobić dzisiaj, aby poprawić obecną wydajność reprodukcyjną w swoim stadzie – i stworzyć więcej dochodowych krów Alta 4-EVENT.

KORZYSTAJ Z  OFERTY BUHAJÓW Z PROGRAMU CONCEPT PLUS.

Przy niezliczonej liczbie oferowanych buhajów, często trudno jest wyselekcjonować buhaja odpowiedniego dla Twojego stada. Jeśli Twoim celem jest uzyskanie możliwie najlepszego wyniku w kolejnym badaniu na cielność,  jednym z najszybszych sposobów osiągnięcia tego celu jest opracowanie dla twojego stada  planu genetycznego ukierunkowanego na płodność buhaja.

Korzystając z buhaja o wysokiej płodności, zwiększasz swoje szanse na zacielenie krów podczas inseminacji, co w konsekwencji  oznacza  większą liczbę krów, u których pojedyncza inseminacja prowadzi do zacielenia, potwierdzonego późniejszym badaniem.

Korzystanie z potrójnej opcji CONPCET PLUS zapewniającej nasienie o wysokiej płodności  doprowadzi do poprawy płodności w stadzie niezależnie o rodzaju wykorzystywanego nasienia.

  • CONCEPT PLUS DxD – buhaje o wysokiej płodności, które zwiększają prawdopodobieństwo zacielenia konwencjonalnym nasieniem o 2%-5%.
  • 511 CONCEPT PLUS – buhaje SexedULTRA o wysokiej płodności, które zapewniają wzrost odsetka zacieleń o 4%-9% względem wyników otrzymywanych w przypadku korzystania ze średniego seksowanego buhaja. 
  • CONCEPT PLUS BxD – buhaje rasy mięsnej o wysokiej płodności, których nasienie jest stosowane u krów ras mlecznych i zapewniające wzrost prawdopodobieństwa zacielenia o 2-5% w porównaniu ze średnim buhajem rasy mięsnej wykorzystywanym do krycia krów ras mlecznych (nasienie konwencjonalne).

ZAPEWNIJ SPÓJNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ POSTĘPOWANIA.

Niezależnie od przyjętej strategii rozrodu, krowy w Twoim stadzie nie będą ulegały zacieleniu jeśli nie będziesz ściśle przestrzegać zasad protokołów sztucznej inseminacji oraz wykrywać ruję z najwyższą dokładnością.

Sztuczna inseminacja w ściśle wyznaczonym czasie….

Zawsze podkreślamy, że przy realizacji programów synchronizacji, najważniejsze jest ścisłe stosowanie się do określonych protokołów. Upraszczając, konieczne jest jednoczesne zadbanie o następujące czynniki:

  • Odpowiednią iniekcję
  • Odpowiednią dawkę
  • Odpowiednią krowę
  • Odpowiedni czas

W przypadku pominięcia jednego z tych czterech zasadniczych czynników, szanse na uzyskanie ciąży w oparciu o program synchronizacji ulegają istotnemu obniżeniu lub nawet spadają do zera.

Wykrywanie rui …

Najszybszą procedurą diagnostyczną stosowaną na fermie jest precyzyjne wykrywanie rui w odpowiednim czasie. Oznacza to, że planując wykonanie badania na cielność w konkretnym dniu u każdej krowy, która została zainseminowana 28-35 dni wcześniej, możesz jednocześnie wykonywać badanie u krów, u których w tym czasie wystąpiły już objawy rui w kolejnym cyklu.

Bez względu na to czy korzystasz z systemu do wykrywania rui lub innej metody, precyzyjne wykrywanie rui zapewnia możliwość identyfikacji krów, u których występują jej objawy. Oznacza to niższą liczbę krów, które nie są cielne w momencie wykonywania badania na cielność.

PROWADŹ DOKŁADNE REJESTRY.

Prowadzenie rejestrów w oparciu o oprogramowanie zapewnia największą spójność i precyzję postępowania. Program sztucznej inseminacji w dokładnie wyznaczonym momencie powinien uwzględniać harmonogram synchronizacji zapewniający precyzyjne postępowanie.

W przypadku wykrywania rui, korzystanie z dokładnych danych dotyczących świeżo wycielonych krów, daty ostatniego krycia oraz innych informacji umożliwia wykonywanie badania na cielność u właściwej krowy i skuteczną realizację programu rozrodu.

O liczbie cielnych krów wykrytych podczas badania decydują oczywiście jeszcze inne czynniki związane z zarządzaniem stadem. Jednak jeśli skoncentrujesz się na tych trzech wymienionych powyżej punktach, przekonasz się, że w kolejnym badaniu na cielność uzyskasz możliwie jak najlepszy wynik

Autorzy: Glaucio Lopes i Chrissy Meyer

*Artykuł został  opublikowany w czasopiśmie  Progressive Dairy magazine.