Wszyscy wiedzą, że status 4-ZDARZENIOWEJ KROWY zaczyna się kształtować od momentu wycielenia.

Czy tak jest jednak naprawdę?

Spójrz na swój kojec porodowy. Przebywa w nim świeżo wycielona krowa i mała jałówka. Ta krowa właśnie rozpoczęła swoją podróż w kierunku statusu KROWY 4-ZDARZENIOWEJ, a punktem początkowym tego cyklu jest informacja ŚWIEŻO WYCIELONA.

Jednak myśląc o KROWIE 4-ZDARZENIOWEJ często zapominamy o jej cielęciu – małej jałówce – cieliczce. Jeśli nie zapewnimy jej jak najlepszego startu od samego momentu wycielenia, możemy przekreślić jej szansę na dotarcie do tego pierwszego punktu w cyklu KROWY 4-ZDARZENIOWEJ.

Jak więc możemy pomóc im obu stać się KROWAMI 4-ZDARZENIOWYMI Alty?.

 Zapewnienie KROWIE odpowiedniego startu od razu po wycieleniu.

Jeśli korzystasz na swojej fermie z odpowiednich programów zarządzania stadem w okresie przejściowym, wycielenia oraz w czasie odchowu cieląt, wówczas masz większe szanse na stworzenie zdrowych i bezproblemowych KRÓW 4-ZDARZENIOWYCH – zarówno ukierunkowując swoją uwagę na małe cielęta jak i na krowy, które świeżo wycieliły się.

Przyszłe problemy i wyzwania zdrowotne często wywodzą się z okresu przejściowego. Po to więc, żeby Ci pomóc w uzyskaniu większej liczby krów o statusie 4-ZDARZENIOWYCH, opracowaliśmy dwa narzędzia, które możesz wykorzystać w swojej strategii zarządzenia stadem.

  1. Systemy monitorowania aktywności oraz przeżuwania takie jak Alta COW WATCH pozwolą Ci być zawsze o krok przed rozwojem choroby – przeważnie zanim dojdzie do pojawienia się poważnego problem. Mając na uwadze rozród, zdrowie oraz dobrostan krowy, program COW WATCH Alta powiadamia Cię o potencjalnych problemach zdrowotnych przez cały okres laktacji. Ma to szczególne znaczenie w przypadku świeżo wycielonych krów, gdyż pozwala na podejmowanie działań prewencyjnych zamiast reagowania na problem, który już wystąpił. Program ten pozwala więc na zaoszczędzenie czasu i pracy oraz kosztów leczenia i zapewnia uczucie spokoju.
  2. Dodatek żywieniowy zawierający wapń, taki jak RumiLife® CAL24™ podawany już w momencie wycielenia zapewni Twojej krowie odpowiedni start. CAL24 jest najprostszym sposobem zapewnienia odpowiedniego poziomu wapnia i zapobiegania problemom, które często towarzyszą gorączce mlecznej krów. Ponadto, natychmiast można podać pełną dawkę zawierającą dwa bolusy CAL24 tuż po wycieleniu, co ogranicza problemy związane z dwukrotnym łapaniem każdej krowy co 12 godzin. To z kolei przekłada się na oszczędność czasu, pracy i stresu krowy jak i Twojego.

 

Zapewnienie cielęciu odpowiedniego startu tuż po porodzie.

Zanim młoda jałówka stanie się KROWĄ 4-ZDARZENIOWĄ Alty upłynie jeszcze kilka lat, ale jej szanse zwiększa zapewnienie jej odpowiedniej opieki od samego początku. Ma to związek z dbaniem o czystość otoczenia, która gwarantuje bezstresowe wejście w świat oraz pamiętaniem o zasadzie 3 Q charakteryzujących postępowanie z siarą ( zarządzanie siarą ) tuż po wycieleniu.

  1. Szybkość ( z ang. Quick ) – siarę należy podać jak najszybciej i najlepiej w ciągu dwóch godzin po wycieleniu, po to, żeby zapewnić optymalne przekazanie przeciwciał.
  2. Ilość ( z ang. Quantity ) – zapewnij siarę o największej ilości tłuszczu i wystarczającej zawartości immunoglobulin IgG.

100 gramów IgG to jest minimalne zapotrzebowanie cielęcia
150-200 gramów IgG to dawka stanowiąca złoty standard, który zapewnia cielęciu odpowiedni start.

  1. Jakość ( z ang. Quality ) – w przypadku wykorzystywania siary matki, należy najpierw poddać ją badaniu za pomocą refraktometru Brix. Warto skorzystać z przedstawionych poniżej wytycznych, by stwierdzić czy istnieje konieczność stosowania zamiennika lub suplementu siary takiego jak Calf’s Choice Total® (CCT) Siara bydlęca.
  • Brix < 18: wskazane zastąpienie siary matki preparatem CCT.
  • Brix = 18-22: wskazane uzupełnienie siary matki preparatem CCT.
  • Brix >22: brak wskazań do suplementacji.

Pierwszy posiłek jest w życiu cielęcia najważniejszy. Powszechnie wiadomo, że zapewnienie cielętom szansy na rozwój jak najlepszej odporności a także odpowiednia podaż energii w pierwszym posiłku w postaci siary ma ogromne znaczenie.

Badania wykazały, że odpowiednie postępowanie z siarą zapewnia wyższe średnie dzienne przyrosty (ang. average daily gains, ADG), co z kolei przekłada się na lepsze wyniki produkcyjne po pierwszym wycieleniu tej młodej jałówki.

Dlatego też w tych pierwszych godzinach, należy pamiętać o zasadzie 3Q ( z ang. szybkość, ilość, jakość ), po to by zapewnić jałówce dobrą przyszłość oraz status KROWY 4-ZDARZENIOWEJ Alty.

Pomóżmy im obu stać się KROWAMI 4-ZDARZENIOWYMI.

Cielę jak i krowa, które znajdują się w Twoim kojcu porodowym mogą stać się w przyszłości KROWAMI 4-ZDARZENIOWYMI w Twoim stadzie. Zapewnij im więc odpowiedni start tuż po wycieleniu.

Nawiąż współpracę z zaufanym doradcą Alta, żeby dowiedzieć się w jaki sposób możesz włączyć Alta COW WATCH, RumiLife CAL24 oraz CCT Siara bydlęca  w zarządzanie stadem oraz dowiedz się więcej o każdym produkcie klikając w linki znajdujące się poniżej: