Sytuacja, w której obecnie się znaleźliśmy dobitnie pokazuje nam jak ważne dla nas wszystkich jest zdrowie. 

        

               Kiedy widzimy, że ludzie których, kochamy, członkowie naszej rodziny, przyjaciele oraz wszyscy którzy są dla nas ważni jak: nasi współpracownicy, klienci są zagrożeni, nasza instynktowna reakcja polega na ich obronie i ochronie.

           W tej chwili pierwszą, najważniejszą ochroną jaką możemy udzielić jest to że poprzez nasze zachowanie będziemy szanować zasady i być odpowiedzialni wobec naszej społeczności.

        Wiemy również, że pomimo trudności w danym momencie, jako przedsiębiorcy w sektorze hodowlanym mamy obowiązek zagwarantować naszym firmom możliwość ciągłej działalności.

  Prawdą jest, że nie możemy prosić krów o zaprzestanie produkcji, a co za tym idzie, w celu zagwarantowania ciągłości produkcji cały łańcuch dostaw musi nadal działać.

            Z tych powodów postanowiliśmy skrupulatnie stosować się do wymagań naszych instytucji, minimalizując przemieszczanie się naszego wewnętrznego personelu, upewniając się w miarę możliwości że mogą oni pracować z domu ograniczając się do tego co jest absolutnie konieczne.  

Dzięki takiemu modelowi pracy unikniemy niepotrzebnego ryzyka związanego z bezpośrednimi kontaktami na rzecz rozmów telefonicznych.

Dostawy w każdym przypadku będą przeprowadzane przy użyciu odzieży  ochronnej z zachowaniem wszelkich obowiązujących procedur bezpieczeństwa. O sposobie dostawy oraz koniecznych procedurach każdy z  klientów zostanie powiadomiony telefonicznie przed jej dokonaniem.

       Wszelkie sprawy związane z zamówieniami proszę zgłaszać telefonicznie do Przedstawicieli Alta Polska współpracującymi z Państwem.

W szczególnych przypadkach proszę się kontaktować ze mną pod numerem tel. 512 033 337.

Z pozdrowieniami

Jarosław Dmowski

Country Manager

   Alta Polska