Zmiana bazy referencyjnej jest modyfikacją przewidywanej wartości genetycznej przekazywanej z potomstwa na rodziców (ang. predicted transmitting abilities, PTAs) dla zwierząt danej rasy. Zmiana ta zrówna średnie wartości PTA dla każdej cechy w ramach nowej populacji referencyjnej do zera.

W związku ze zmianą bazy genetycznej w kwietniu 2020 roku, należy pamiętać o pięciu podstawowych faktach.

1. ZMIANA BAZY ODBYWA SIĘ CO 5 LAT.

Zmiana ta zachodzi z taką częstotliwością, która pozwala zapobiec wzrostowi wartości cech i indeksów do poziomów nierealnych. Ostatnia zmiana bazy miała miejsce w grudniu 2014 roku, a kolejna zostanie wprowadzona w 2025 roku.

2. TA ZMIANA BAZOWA JEST ZWIĄZANA Z POZIOMEM POSTĘPU GENETYCZNEGO, KTÓRY OSIĄGNĘLIŚMY OD CZASU OSTATNIEJ ZMIANY (2015).

Genetyka bydła mlecznego ulega stałej poprawie, a zmiana bazowa pozwala uwzględnić postęp, który miał miejsce w odniesieniu do każdej cechy w obrębie każdej rasy.

Na przykład, zmiana bazowa PTA dla produkcji mleka przez krowy rasy holsztyńskiej wynosi 492. Oznacza to, że średni profil genetyczny w odniesieniu do produkcji mleka przez krowy rasy holsztyńskiej zapewnił wzrost produkcji mleka o 492 funty w ciągu ostatnich pięciu lat. W związku z tym, PTA dla produkcji mleka dla wszystkich krów rasy holsztyńskiej automatycznie spadnie o 492 funty po uwzględnieniu wartości, które zostaną omówione w kwietniu 2020 roku.

3. W 2015 ROKU URODZIŁY SIĘ ZWIERZĘTA TWORZĄCE NOWĄ POPULACJĘ REFERENCYJNĄ.

Zmiana bazowa oznacza zrównanie średnich wartości PTA dla populacji referencyjnej do zera. Wcześniejsza populacja referencyjna obejmowała zwierzęta pochodzące od buhajów, które urodziły się w 2010 roku. Jednak ze względu na to, że nową populację referencyjną stanowią zwierzęta urodzone w 2015 roku, oznacza to, że bieżąca zmiana bazowa zrówna średnią PTA krów urodzonych w 2015 roku do zera.

4. KOREKTA W DÓŁ JEST TAK NAPRAWDĘ KORZYSTNA!

Ogólnie, korekta w dół dla danej cechy odzwierciedla zakres genetycznego postępu, który dokonaliśmy w zakresie danej cechy. Korekta w dół większego stopnia jest faktycznie dobrym zjawiskiem – i oznacza, że osiągnęliśmy znacznie więcej niż odnotowany postęp genetyczny dla tej cechy!

Ze względu na korekty w dół, będziemy musieli przyzwyczaić się do nowych, ogólnie niższych wartości referencyjnych dla danych cech i indeksów, które mają wpływ na nasze decyzje dotyczące genetycznej selekcji.

5. ZMIANA BAZOWA NIE WPŁYWA NA WZGLĘDNY RANKING ZWIERZĄT.

Nawet mimo tego, że zmiana bazowa sprawi, że wartości PTA dla buhajów i krów będą wydawały się niższe w przypadku większości cech, będzie to taka sama korekta dla wszystkich zwierząt. Oznacza to, że nie będzie ona miała wpływu na indywidualne rankingi.

NA CZYM POLEGAJĄ AKTUALNE ZMIANY?

Zastanawiacie się na czym polegają aktualne zmiany? Wszystkie zostały przedstawione w tabeli 1.

Z tego względu, że wartość dodatnia wskazuje na postęp, który dokonaliśmy, to jednocześnie oznacza, że PTA dla tej cechy ulegnie obniżeniu o tę samą wartość. Z kolei, ujemne średnie wartości PTA dla konkretnej cechy doprowadzą do jej faktycznego wzrostu o tę wartość.

W celu lepszej wizualizacji ogólnego postępu genetycznego, zmiany, w zakresie których dokonano pozytywnego postępu zaznaczono na czarno. W przypadku zmian zaznaczonych na czerwono zarejestrowano negatywny postęp w ciągu ostatnich pięciu lat.

*Proszę pamiętać o tym, że Rada ds. Hodowli Bydła Mlecznego (ang. Council on Dairy Cattle Breeding) dokona ponownego obliczenia tych wartości po uwzględnieniu dowodów z kwietnia 2020 roku z użyciem bardziej kompleksowych i aktualnych danych. Niewielkie zmiany mogą być więc wprowadzane co jakiś czas.

Tabela 1 Różnice (korekta) pomiędzy wartościami PTA dla krów urodzonych w 2015 roku i w 2010 roku. Indeks PTA ulegnie obniżeniu o te wartości w kwietniu 2020 roku.

CECHAJEDNOSTKARASA HORASA JERASA BROWN SWISS
MlekoFunty492524214
TłuszczFunty24258
BiałkoFunty18208
Produkcja życiowa | PLMiesiące1.861.540.24
Płodność córek | DPR%0.24-0.99-0.62
Komórki somatyczne | SCSLog base 2 units-0.0800
Wsp. zacieleń jałówek | HCR%0.50.44-0.24
Wsp. zacieleń krów |CCR%0.38-0.9-0.74
Żywotność | LIV%0.740.08-0.28
Przemieszczenie trawieńca | DA%0.21--
Ketoza | KET%0.2--
Mastitis | MAST%0.6--
Zapalenie macicy | MET%0.34--
Gorączka mleczna | MFEV%-0.06--
Zatrzymanie łożyska | RP%0.05--
Wczesne 1. wycielenia | EFCDni1.51.40.5
Długość ciąży | GLDni-0.350.3-0.03
Łatw. wyc. buhaja | SCE%-0.4--0.3
Łatw. wyc córek I DCE%-1.9--0.6
Przeżywalność buhaja | SSB%-0.3--
Przeżywalność c.b. | DSB%-1.6--
Indeks pokroju (PTAT)Punkty0.760.70.4
Indesk wymienia | UDC / JUI0.85--
Indeks nóg i racic | FLC0.49--
Lifetime Net Merit | NM$$23119160
Lifetime Cheese Merit | CM$$23919663
Lifetime Fluid Merit | FM$$21917956
Lifetime Grazing Merit | GM$$20714238
WzrostPunkty0.470.50.6
BudowaPunkty0.200.2
Typ mlecznyPunkty0.380.40.3
Kąt ustaw. racicPunkty0.50.10.1
Indeks nóg i racic0.54
Tylne nogi z bokuPunkty-0.0200.1
Tylne nogi z tyłu0.49
Głębokość0.14
Pochylenie zaduPunkty-0.020.40
Szerokość zaduPunkty0.360.10.1
Zaw. przednie wymieniaPunkty1.010.70.3
Wysokość wymieniaPunkty1.20.60.3
Szerokość wymieniaPunkty1.160.20.3
Głębokość wymieniaPunkty0.840.90.2
WięzadłoPunkty0.540.10.1
Przednie strzykiPunkty0.520.30.3
Tylne strzyki0.49
Długość strzykówPunkty-0.270-0.2
Kaliber ogólny I BWC0.15

A JAK WYGLĄDA PORÓWNANIE?

Czy jesteś ciekawy jak wygląda postęp, który miał miejsce w ciągu ostatnich pięciu lat w porównaniu z postępem odnotowany w poprzednim okresie?

W tabeli poniżej znajduje się zestawienie tych wszystkich wartości dla rasy HO i Jersey.

PORÓWNANIE ZMIAN BAZOWYCH DLA RASY HOMlekoTł.Biał.PLDPRNM$
2020 ZMIANA (postęp 2015-2020)49224181.9 0.24231
2015 ZMIANA(postęp 2010-2015)38217121.00.2184
PORÓWNANIE ZMIAN BAZOWYCH DLA RASY JEMlekoTł.Biał.PLDPRSCSNM$
2020 ZMIANA (postęp 2015-2020)52425201.54-0.990.00191
2015 ZMIANA (postęp 2010-2015)38219120.80.00.04124

Jak widać z porównania, w ostatnich pięciu latach odnotowano znacznie większy postęp niż w poprzedzającym je 5-letnim okresie.

Oznacza to, że w naszej branży podejmowane są odważne kroki.

Możecie więc być Państwo pewni, że buhaje, od których obecnie uzyskujemy materiał genetyczny pozwolą nam na uzyskiwanie u ich potomstwa wyników, które przełożą się na zyski.