Skip to Content

Category Archives: Uncategorized

Rola programu CONCEPT PLUS w realizacji koncepcji 4-zdarzeniowej krowy w Alcie.

Pamiętają Państwo krowę 5677?

W Alta to jest właśnie krowa, którą określamy jako krowa 4-zdarzeniowa. Oznacza to, że na jej karcie zapisane są tylko cztery zdarzenia w trakcie jej ostatniej laktacji:

 1. WYCIELONA – uzyskano zdrowe cielę, nie wystąpiły żadne zaburzenia metaboliczne.
 2. INSEMINOWANA– inseminowana tylko raz co wskazuje na jej dobrą kondycję zdrowotną po wycieleniu.
 3. CIELNA – potwierdzona cielność po jednorazowej inseminacji i bez dalszych poronień.
 4. ZASUSZONA – w dobrej kondycji zdrowotnej, nie zapisano żadnych problemów przez cały okres laktacji.

 

W jaki sposób program CONCEPT PLUS pomaga w uzyskiwaniu większej liczby KRÓW CZTEROZDARZENIOWYCH.

Wymienione powyżej zdarzenia 2 i 3 zależą od wielu czynników związanych z genetyką i rozrodem. Jednym z niezawodnych sposobów zwiększenia wskaźnika zacieleń ( ang. skrót CR) po jednorazowej inseminacji jest korzystanie z buhajów z programu Alta CONCEPT PLUS świadczącym o wysokiej płodności buhaja.

Alta CONCEPT PLUS stanowi najdokładniejszą ocenę płodności buhaja, którą zapewnia wyłącznie Alta.

4-ZDARZENIOWA KROWA CONCEPT PLUS

 

Jest to więc najbardziej niezawodny sposób uzyskania informacji o płodności poszczególnych buhajów oznaczonych logiem Alta. Ocena opiera się na faktycznym wskaźniku cielności i uwzględnia wszystkie czynniki, które mogą wpływać na skuteczność zapłodnień w przypadku konkretnego buhaja. Dzięki pozyskiwaniu danych z najbardziej postępowych i największych hodowli bydła mlecznego, mamy całkowitą pewność, że buhaje poddane ocenie w programie Alta CONCEPT PLUS pozwolą Państwu na uzyskanie większej liczby cielnych krów w Państwa hodowli.

Mniej inseminacji, więcej ciąż!

Jeśli korzystali Państwo do tej pory z konwencjonalnego nasienia w swoim programie rozrodczym to dzięki buhajom poddanym ocenie CONCEPT PLUS Alta wskaźnik cielności w Państwa hodowli wzrośnie o 2-5% w porównaniu ze wskaźnikami uzyskiwanymi przy wykorzystywaniu konwencjonalnego buhaja o średniej jakości nasienia pod kątem płodności.

Jeśli nasienie seksowane jest częścią Państwa strategii hodowlanej, to z pewnością będą Państwo chcieli wykorzystywać seksowane nasienie pochodzące od buhajów z najwyższą płodnością i oznaczonych logiem Alta 511 CONCEPT PLUS, które zapewni wzrost wskaźnika cielności o 4-9% w porównaniu z seksowanym nasieniem uzyskiwanym od innych buhajów.

 

Płodność buhaja = zysk.

Krowa 5677 to nie tylko krowa czterozdarzeniowa Alta. To również krowa rentowna. W każdym przypadku, gdy do uzyskania cielności wystarczy tylko jedno krycie, mają Państwo pewność, że realizowany program hodowlany zapewnia oszczędność czasu i pieniędzy, a także jest gwarancją Państwa spokoju. Bez względu na to, czy zdecydują się Państwo na konwencjonalne i/lub seksowane nasienie w ramach realizowanej strategii rozrodu, będą mieli Państwo pewność co do zwrotu z inwestycji w materiał genetyczny oraz skuteczności inseminacji.

 

Dzięki stosowaniu konwencjonalnego nasienia oznaczonego logo Alta CONCEPT PLUS o najwyższej płodności lub seksowanego nasienia pochodzącego od buhajów Alta z najwyższą płodnością i oznaczonych 511 CONCEPT PLUS, uzyskają Państwo więcej KRÓW CZTEROZDARZENIOWYCH– takich właśnie jak krowa 5677 – w swoim stadzie.

 

 

0 Continue Reading →

Poprawa stabilności cech płodnościowych.

Wraz z sierpniową wyceną br. nastąpiła pełna analiza indeksów oceny płodności.

Oznacza to, że wcześniejsze sezonowe wahania wartości buhaja dla cechy DPR  (współczynnik cielności córek) powinny być już przeszłością.

Dopasowanie poprawi także stabilność wycen dla cech : wsp. zacieleń krów (CCR) oraz wsp. zacieleń jałówek (HCR).

Prostym, głównym powodem, dla którego DPR podlegało wahaniom od jednej wyceny do drugiej, było to, że grupy sezonowe wykorzystane do obliczeń były wcześniej oparte na datach inseminacji jałówek zamiast na datach inseminacji krów.

 

Po skorygowaniu grup sezonowych CDCB dokonało ponownej oceny czterech poprzednich wycen i zaobserwowało znacznie bardziej stabilny trend dla wszystkich cech płodności. Oznacza to, że możesz mieć pewność, że niestabilność utrzymująca się powinna zostać rozwiązana.

 

Oznacza to, że możesz ufać, że wybór DPR, CCR lub HCR w ramach twojego indywidualnego planu genetycznego pomoże ci stworzyć bardziej płodne, 4-ZDARZENIOWE KROWY Alty.

 

Co to oznacza dla tej wyceny ?

W wycenie sierpniowej średnie wartości dla cech: DPR ( wsp. cielności córek ), CCR i  HCR odnotowały nieznaczny spadek, poniższa tabela obrazuje zmiany – dopasowanie cech opublikowanych przez amerykańską CDCB.

 

0 Continue Reading →

12 zalet używania Alta Cow Watch

Mija rok od wprowadzenia na rynek systemu monitoringu stada Alta Cow Watch.

W tym czasie nadzorem zostało objętych ponad 2400 krów.

Użytkownikiem systemu można zostać poprzez:

 • Zakup ( możliwy jest zakup na raty )
 • Dzierżawę ( także jako test systemu przed zakupem )

 

Co Alta Cow Watch oferuje Hodowcy?

 

Wykrywanie rui, główny cel programu: alta cow Watch - ruje - optymalany czas kryci

 • Zwiększony wskaźnik wykrywania rui ( ruje ciche i niewidoczne )
 • Wyznaczenie optymalnego czasu krycia ( optymalna inseminacja )
 • Zwiększony wskaźnik zacieleń
 • Skrócenie okresu międzywycieleniowego
 • Obniżenie kosztów inseminacji (mniej zużytych porcji na skuteczne zacielenie)
 • Obniżenie kosztów weterynaryjnych ( leczenie, hormony )

 

Korzyści płynące z monitoringu stada –  zdrowotność, dobrostan stada:

 • Indywidualne podejście do krowy ( ile czasu stoi, ile leży, przeżuwanie ) jak i całego stada
 • Alarmy i rzeczy do zrobienia w czasie rzeczywistym
 • Wczesne wykrywanie objawów chorobowych ( mastitis, ketoza, biegunka ) alta cow watch - zdrowie i zarządzanie
 • Lepsza kontrola krów w okresie przejściowym
 • Zwiększenie liczby laktacji ( lepsza zdrowotność )
 • Ograniczenie kosztów opieki weterynaryjnej oraz kosztów leczenia.

 

 

 

Jak użytkownicy, czyli hodowcy oceniają ten program ?

    GRH Żydowo korzysta z Alta Cow Watch od roku GRH Żydowo ferma Grotkowo, Wielkopolska  – Katarzyna Darul  –  główny hodowca.

Gospodarstwo Rolno – Hodowlane w Żydowie zakupiło system do wykrywania rui Alta Cow Watch dedykowany dla zwierząt młodych.

Program działa wiarygodnie i pozwolił na poprawę parametrów rozrodu.

Dzięki zastosowaniu systemu poprawiła się wykrywalność rui. Ruje pojawiły się w terminach wcześniej na fermie nie występujących czyli niedziele i święta – czynnik ludzki. Poprawiła się również skuteczność inseminacji dzięki alertowi  pokazującemu optymalny czas inseminacji. W efekcie przyspieszył się wiek pierwszego krycia jałówek (13 miesięcy) oraz wiek pierwszego wycielenia (24 miesiące). Zmniejszyła się również ilość porcji zużytego nasienia na skuteczne pokrycie jałówki a co za tym idzie zmniejszyły się koszty inseminacji.

 

PPH Rol – Pol Sp. z o.o. – Jeziorki, Wielkopolska – Katarzyna Bartkowiak – zootechnik

System wiarygodnie pokazuje czas pobierania paszy, kontroluje jaki był czas pobierania? Czy krowa jadła wystarczająco długo czy ew. za krótko, wtedy mam już informacje by sprawdzić daną sztukę pod kątem wymienia ( zapalnie ) czy lokomocji, zaczyna się kulawizna.

Krowy w grupie szpitalnej na wycieleniu  –  jeśli mniej pobierają, mam informację, że niebawem będzie wycielenie.

Poprawił się rozród, więcej wykrytych rui, zmniejszenie ilości nasienia na cielną sztukę. Staramy się kryć sztuki zgodnie z optymalnym czasem pokazywanym przez system.

 

 

Osoby zainteresowane programem mogą odwiedzić jedną z ferm pilotażowych i zobaczyć jak program działa na żywo.

Osoba kontaktowa Robert Stanisławski –  kom. 502 391 581

 

 

 

0
x

Get the BullSearch App!

For the best experience on a mobile device, download the Bull Search App

Download the App
Go to desktop site anyway