Skip to Content

About: Aneta Warszawska

Recent Posts by Aneta Warszawska

Nowy katalog buhajów Alty 1/2023

Pobierz nasz najnowszy katalog po wycenie grudniowej.

Indywidualnie przygotowany dobór buhajów, stworzony we współpracy z zaufanym doradcą Alta, gwarantują efektywne wykorzystanie produktów i programów z naszej oferty.

Naszą przewaga jest program CONCEPT PLUS program oceniający płodność buhajów od 2001 roku (warto dodać, że SCR powstał 7 lat później).

Zależy nam by inwestycja w genetykę miała sens a nasze produkty i programy przyczyniły się do tworzenia przyszłych 4-ZDARZENIOWYCH KROWÓW ALTA.

 

4 Continue Reading →

Nowy katalog 2/2022

Pobierz i sprawdź nasze nowości w nowym katalogu po wycenie sierpniowej.

W aktualnej sytuacji gospodarczej indywidualna strategia wraz z doborem buhajów stworzone we współpracy z zaufanym doradcą Alta, gwarantują efektywne wykorzystanie produktów i programów z naszej oferty.

Przewagą Alty jest program CONCEPT PLUS program oceniający płodność buhajów od 2001 roku (warto dodać, że SCR powstał 7 lat później).

Zależy nam by inwestycja w genetykę miała sens a nasze produkty i programy przyczyniły się do tworzenia przyszłych 4-ZDARZENIOWYCH KROWÓW ALTA.

 

4

4 aspekty oceny płodności buhajów, o których warto wiedzieć.

Nie wszystkie systemy oceny płodności buhajów są sobie równe. Przedstawiamy 4 aspekty oceny płodności buhajów, które trzeba znać, aby podejmować świadome decyzje.

W USA zaledwie 32% wszystkich inseminacji w obrębie krajowego pogłowia krów mlecznych jest wykonywanych przy użyciu konwencjonalnego nasienia buhajów ras mlecznych.

Dlaczego jest to ważne? Ponieważ indeks płodności buhajów (ang. sire conception rate, SCR) uwzględnia tylko płodność nasienia konwencjonalnego wykorzystywanego do inseminacji krów mlecznych. Oznacza to, że taki system oceny nie bierze pod uwagę nasienia seksowanego, krzyżowania ras mięsnych z rasami mlecznymi ani płodności nasienia, którym inseminuje się jałówki. Czyli pomija dwie trzecie inseminacji w USA!

Są jednak również inne systemy oceny płodności buhajów, dzięki którym łatwiej będzie dokonać wyboru tych buhajów, które przyczynią się do uzyskania największej liczby zacieleń – z dokładnością i skutecznie.

W programie Alta CONCEPT PLUS dostępnych jest 5 (pięć) różnych systemów oceny płodności buhajów.

Dzięki temu można dokładnie wiedzieć, które buhaje pozwolą na uzyskanie większej liczby zacieleń, niezależnie od rodzaju wykorzystywanego nasienia czy grupy zwierząt, u których się je stosuje. Może potrzebujesz seksowanego nasienia buhajów, które przyniesie najwięcej zacieleń albo poszukujesz buhajów ras mięsnych z najwyższą płodnością z zamiarem wprowadzenia ich do stada krów mlecznych – z odpowiedzią na takie potrzeby przychodzi program Alta CONCEPT PLUS.

Pięć różnych systemów oceny płodności buhajów uwzględnia rodzaj nasienia oraz zwierzęta, u których się je wykorzystuje. Daje to zatem pewność, że uwzględnienie buhajów CONCEPT PLUS w planie genetycznym oferuje możliwie najwyższe wskaźniki płodności. Wśród tych systemów oceny płodności buhajów znajdują się opcje dla każdej grupy wiekowej i produkcyjnej:

 • Konwencjonalne nasienie buhajów ras mlecznych  na krowy
 • Konwencjonalne nasienie buhajów ras mlecznych na jałówki
 • Seksowane nasienie buhajów na krowy
 • Seksowane nasienie buhajów na jałówki
 • Nasienie buhajów ras mięsnych na krowy mleczne

Program oceny płodności buhajów Alta CONCEPT PLUS opracowano w 2001 roku.

Oznacza to, że postępowi hodowcy bydła mlecznego już od ponad 20 lat obdarzają zaufaniem program Alta CONCEPT PLUS i uzyskują więcej zacieleń w swoich stadach. Czyli program pojawił się siedem lat wcześniej niż indeks SCR!

Najdokładniejszym systemem oceny płodności buhajów w sektorze produkcji nasienia jest właśnie Alta CONCEPT PLUS.

Jest kilka czynników, które odpowiadają za taką dokładność systemu Alta CONCEPT PLUS. To właśnie system oceny płodności buhajów oparty na rodzaju nasienia i grupie zwierząt, u której będzie ono stosowane pozwala wybierać te buhaje, które przyniosą więcej zacieleń – możesz mieć pewność, że system Alta CONCEPT PLUS umożliwia, z dwukrotnie większą dokładnością niż SCR, prognozowanie kolejnych zacieleń w stadzie.

Płodność buhajów jest ważnym elementem każdego planu genetycznego. Miej pewność, że wykorzystujesz najbardziej aktualny, kompletny i spójny system oceny płodności buhajów spośród dostępnych opcji, opierając swoje wybory buhajów na ocenach Alta CONCEPT PLUS.

5 Continue Reading →

Bolus wapniowy CAL24 podany świeżo wycielonym krowom – fakty i mity na podstawie przeprowadzonego badania (USA).

Kiedy myślisz o gorączce mlecznej (porażeniu poporodowym), czy od razu zaczynasz myśleć o słabszych sztukach, które wymagają dożylnego leczenia wapniem?

Kiedy myślisz o gorączce mlecznej (porażeniu poporodowym), czy od razu zaczynasz myśleć o słabszych sztukach, które wymagają dożylnego leczenia wapniem?

W rzeczywistości te przypadki klinicznej hipokalcemii to tylko wierzchołek góry lodowej. Są one widocznym przykładem  znacznie większego problemu. Dotyczy to nie tylko stad z wysokim odsetkiem występowania gorączki mlecznej.

Ostatnie badania przeprowadzone na progresywnych stadach bydła mlecznego w Teksasie zagłębiają się w podstawy niedoborów wapnia u dojrzałych krów po ocieleniu. Badanie pokazuje, czy suplementacja krów w drugiej i kolejnych laktacjach za pomocą podania po wycieleniu pojedynczej  dawki – dwóch bolusów RumiLife CAL24 rzeczywiście wpłynęło na zdrowie, produkcję i rozród świeżo wycielonych krów.

Poniżej zostały opisane fakty i mity, jakie pojawiły się podczas tego badania.

Mit : Z użyciem CAL24 zobaczysz  duży zwrot z inwestycji tylko wtedy, gdy masz problemy z wycielonymi krowami.

Można łatwo założyć, że wysokowydajne gospodarstwo może nie odnotować dużego zwrotu z inwestycji związanej z podaniem CAL24. Jednak dane z ostatniego badania pokazują, że nawet dobrze zarządzane stado może odnotować zwrot z inwestycji w wysokości prawie 46 $ ( przy kursie 4,4  wynosi 202,4 PLN ).

Oto wstępne statystyki dotyczące stada, oraz informacje na temat badania:

Stado

 • 3500 krów | 40% Jersey, 40% Jersey x Holstein  , 20% Holstein
 • 34kg mleka na dzień o skorygowanej zawartości energii ( ang. ECM)  w stadzie
 • <2% zdarzeń  –  gorączka mleczna

Badania

 • Badanie trwało od października 2020 do listopada 2021.
 • Do badania włączono łącznie 2608 krów w drugiej i kolejnych laktacjach które podzielono na dwie grupy:
 • Grupa testowa: Każda krowa otrzymała dwa (dawka) bolusy CAL24 wkrótce po wycieleniu.
 • Grupa kontrolna: Krowy nie otrzymywały suplementacji wapnia po wy

Wyniki

Krowy z grupy testowej, którym po wycieleniu podawano dwa bolusy RumiLife CAL24, miały mniej przypadków zatrzymania łożyska i gorączki mlecznej, większą wydajność mleka i mniej dni otwartych, co prowadzi do niższych kosztów  nasienia i kosztów synchronizacji. Po zsumowaniu tego, a następnie odjęciu kosztów bolusów i pracy potrzebnej do ich podania, stado to uzyskało prawie 46 $ ( przy kursie 4,4  wynosi 202,4 pln ) zwrotu z inwestycji na każdą krowę, której podano CAL24.

Fakt : CAL24 obniża liczbę zdarzeń związanych z wystąpieniem gorączki mlecznej i innych  szkodliwych zdarzeń zdrowotnych.

W grupie testowej CAL24, badanie wyraźnie wykazało spadek nie tylko gorączki mlecznej ale także mniejszą liczbę przypadków zatrzymania łożyska i zapalenia wymienia. To badanie jest ważne, ponieważ wyniki pochodzą z dobrze zarządzanej fermy o stosunkowo niskiej częstotliwości występowania tych zdarzeń zdrowotnych.

Progresywne stada , które nie mają wysokiego wskaźnika tego typu zdarzeń zdrowotnych, mogą myśleć, że nie mogą wiele zyskać, podając CAL24 wszystkim krowom w drugiej i kolejnych laktacjach . Jednak wyniki tego badania wskazują na coś innego. Niezależnie od aktualnego stanu zdrowotnego stada, CAL24 zapewnia pole do poprawy.

Prawda: CAL24 zwiększa wydajność.

W oparciu o oficjalne wyniki DHIA ( Amerykańska Federacja Użytkowości Mlecznej), badanie to porównywało produkcję mleka między grupą kontrolną a grupą testową (CAL24). Aby to zrobić, naukowcy zmierzyli wydajność mleka w pierwszym dniu  badania, mleko z korektą zawartości tłuszczu i średnią mleka z skorygowaną energią dla obu grup.

Jak pokazuje tabela, krowy, które otrzymały bolusy wapniowe CAL24 po wycieleniu, miały wyższą zarejestrowaną wagę  produkcji  i składników mleka podczas pierwszego badania jak i w okresie  pierwszych 170 dni laktacji.

Fakty : Podanie CAL24 poprawiło wyniki związane z rozrodem.

To badanie śledziło  wyniki w rozrodzie krów z grupy kontrolnej i grupy testowej (z CAL24 ) Dla stada przyjęto 60-dniowy okres wyczekiwania, a poniższa tabela porównuje wyniki rozrodu między grupą kontrolną a grupą testową z CAL24.

Wskaźniki pierwszych zacieleń były podobne w obu badanych grupach. Jak pokazuje Tabela 2, wskaźniki zacieleń drugiej usługi były wyższe w grupie testowej CAL24. W grupie testowej CAL24 wystąpił również wyższy odsetek cielnych krów, które zaszły w ciążę, co dowiodło, że w grupie testowej więcej krów potwierdziło ciążę do 100 dnia w mleku, mniejsza średnia dni otwartych i mniej  wykonanych usług.

Podsumowanie: Zwiększ swoje zyski, podając po wycieleniu jedną dawkę bolusów CAL24 (2 sztuki) wszystkim krowom w drugiej i kolejnych laktacjach.

Obliczenia dla zwrotu z inwestycji (ROI).

Wszystkie wskaźniki związane ze szkodliwymi zdarzeniami zdrowotnymi, produkcją mleka i wydajnością w rozrodzie mają namacalny wpływ na zwrot z inwestycji.

Na podstawie wskaźników wydajności dotyczących zdrowia, produkcji i rozrodu można wywnioskować, że podanie zaraz po wycieleniu dwóch bolusów CAL24 świeżo wycielonym krowom w drugiej i kolejnych laktacjach może dać prawie 46 $ ( przy kursie 4,4  wynosi 202,4 PLN ) zwrotu z inwestycji.

Ten zwrot z inwestycji jest również reprezentatywny dla  tego badania .

Tabela poniżej, pokazuje pełny i szczegółowy opis obliczenia zwrotu z inwestycji przedstawionym  stadzie, w dolarach amerykańskich ( przy kursie 4,4  wynosi 202,4 PLN ).

Rzeczywista wartość ekonomiczna zysków będzie się zmieniać w zależności od pory roku i lokalizacji. Niezależnie od tego są to dość pokaźne kwoty.

Według ostatniego badania, bezpośredni koszt zatrzymania łożyska wynosi 96,63 USD, a gorączka mleczna 97,84 USD. Na stronie milkpay.com mleko wyceniane jest na 20,00 $/100 funtów. Jedna słomka seksowanego nasienia kosztuje średnio 30,00 dolarów, a koszt zastrzyków i porodu w celu synchronizacji to średnio dodatkowe 20,00 dolarów. Naukowcy z University of Kentucky oszacowali koszt dni otwartych na 3,00 do 5,00 USD na dzień , przy czym wartość ta rośnie wraz z wyższą średnią liczbą dni otwartych – ponieważ jest to stado o wysokiej wydajności, do obliczenia zwrotu z inwestycji użyto niższej wartości z tego zakresu.

Literatura:

Liang, D., Arnold, L.M., Stowe, C.J., Harmon, R.J. and Bewley, J.M., 2017. Estimating US dairy clinical disease costs with a stochastic simulation model. Journal of dairy science100(2), pp.1472-1486.

Olynk, N.J. and Wolf, C.A., 2008. Economic analysis of reproductive management strategies on US commercial dairy farms. Journal of dairy science91(10), pp.4082-4091.

Dolecheck, K. and Bewley, J. https://afs.ca.uky.edu/files/how_much_are_you_losing_from_extra_days_open.pdf. Accessed January, 2022.

3 Continue Reading →

Nowy katalog 1/2022

Pobierz i sprawdź nasze nowości w nowym katalogu po wycenie grudniowej.

W naszym portfolio mieści się znacznie więcej niż tylko produkcja i sprzedaż nasienia wyróżniających się buhajów, które będą tworzyły 4-ZDARZENIOWE KROWY ALTA.

Pomagamy hodowcom w opracowywaniu i wdrażaniu ich własnych, indywidualnie dostosowanych programów genetycznych i reprodukcyjnych. Dążymy do osiągania wyników, które przekształcą inwestycję w genetykę w namacalne korzyści. 

 

4 Continue Reading →

Nowy katalog 3/2021

Pobierz i sprawdź nasze nowości w nowym katalogu po wycenie sierpniowej.

Alta Kolekcja 3_2021

Indywidualna strategia i oferta genetyki, stworzone we współpracy z zaufanym doradcą firmy Alta, aby dostosować się do potrzeb Twojego gospodarstwa oraz portfolio buhajów, aby uzyskiwać coraz lepsze wyniki stada w przyszłości dzięki buhajom z naszej aktualnej oferty po wycenie sierpniowej buhaja.

Pomagamy naszym hodowcom tworzyć 4-ZDARZENIOWE KROWY ALTA.

 

4

NM$ zmiany w indeksie po wycenie sierpniowej buhajów. 3 najważniejsze fakty.

Od wyceny sierpniowej zmieniła się oficjalnie budowa indeksu NM$ (indeks opłacalności życiowej buhaja). Indeks ten opisuje oczekiwany zysk na krowę w ciągu całego życia w porównaniu z bazą populacji ocenianej.

Dochodzą nowe cechy, które pomogą hodowcom tworzyć 4-ZDARZENIOWE KROWY Alta. Hodowcy, którzy dokonują selekcji buhajów pod kątem NM$ muszą wiedzieć jakie zmiany zaszły w budowie  indeksu i jak one wpłyną na ich podejmowane decyzje hodowlane, ustalanie planu genetycznego dla stada.

1. 3 nowe cechy w indeksie NM$.

Nowe cechy zostały po raz pierwszy opublikowane w ubiegłym roku, od wyceny sierpniowej weszły one w skład indeksu NM$.

 • Oszczędność paszy  ( z ang. feed saved  – FSAV) –  13% w budowie NM$.

Do tej pory ta cecha nie wchodziła w skład NM$. CDCB nie podaje oficjalnie tej cechy, podaje 2 składowe cechy, które ją tworzą: Body Weight Composite (BWC) i Rezydualne (resztkowe) pobieranie paszy (RFI). RFI mierzy różnicę pomiędzy przewidywanym spożyciem paszy, a tym co aktualnie zjada krowa (kg). Body Weight Composite (BWC), cecha pomagająca hodowcom lepiej zarządzać kosztami związanymi z odchowem, utrzymaniem na podstawie: budowy, charakteru, głębokości i  szerokości zadu.

 • Wczesne pierwsze wycielenie ( z ang. early first calving – EFC) – 1% w budowie NM$.

Jest to po prostu wiek pierwszego wycielenia, w dniach, ale z odwróconym znakiem. Jałówki cielące się wcześniej są ekonomiczną korzyścią dla stada. Buhaje, których córki cielą się młodsze/wcześniej niż oczekiwano, będą miały wartość dodatnią. Jeśli buhaj przekaże genetykę, która ma zmniejszyć pierwsze wycielenia o 2 dni, jego PTA dla wczesnego pierwszego wycielenia wyniesie +2,0 dni.

 • Żywotność jałówek  ( z ang. heifer livability – HLIV)   1% w budowie NM$.

HLIV to oczekiwany odsetek potomstwa samicy, które przeżyje w przeciętnym stadzie od 2 dni po urodzeniu do 18 miesiąca życia. Większe, dodatnie wartości są korzystniejsze. Średni procent żywotności jałówek wynosi 96%, więc jeśli byk ma +1,0 dla HLIV, oczekuje się, że 97% jego córek przeżyje od 2 dni do 18 miesiąca życia.

2. Wagi w nowym indeksie NM$, zostały zaktualizowane

49% Produkcja
48% Zdrowie i wydajność
3% Pokrój

Nowy NM$ rozkłada się nieco inaczej niż w przeszłości. Nowe wagi są dość zbliżone do planu genetycznego 5050.

 • Produkcja  – stosunek Tłuszcz:Białko jest inny, z mniejszą względną wagą tłuszczu niż poprzednio.
 • Zdrowie i wydajność nowy człon  –  wydajność; efektywść.

Decydując się na dostosowanie naszej terminologii, nawiązujemy do typu krów, które progresywni producenci mleka chcą tworzyć – wydajnych, bezproblemowych 4-ZDARZENIOWYCH KRÓW Alta. Pozwala to nam również na najdokładniejsze segmentowanie każdej cechy.

Dzięki tej aktualizacji ustalamy również, gdzie umieścimy cechę BWC. Wcześniej włączyliśmy BWC jako część pokroju. Jednak BWC jest naprawdę cechą, która prowadzi do wydajności. W ramach programu Feed Saved celem włączenia tego do indeksu są bardziej wydajne krowy, a nie tworzenie krów, które wyglądają w określony sposób. A ponieważ BWC łączy się z RFI, tworząc Feed Saved, intuicyjne jest to łączenie tych dwóch cech w tym samym zbiorze cech – zdrowie i wydajność.

 • Pokrój – Wraz z aktualizacją, waga tej cechy (4%)  staje się prawie nieistotna.

3. Przeciętnie buhaje będą miały wyższe wartości NM$.

 • Buhaje wycenione na córkach będą miały średnio o 100 punktów wyższy NM$.
 • Buhaje wycenione genomowo średnio o + 150 NM$.

3 Continue Reading →

Jak uzyskać możliwie najlepszy wynik w kolejnym badaniu na cielność.

Jest tak wiele czynników, które wpływają na to, jak skutecznie zacielić krowę i uzyskać status 4-ZDARZENIOWEJ KROWY.

Organizacja rozrodu. Komfort krów. Chłodzenie/wentylacja krów. Odżywianie. Zdrowie stada. Genetyka. Zarządzanie krowami zasuszonymi, przejściowymi i świeżymi. Lista jest długa….

Aby pomóc to rozbić, lepiej zrozumieć, zwracamy się do prostego cyklu zdarzeń w laktacji krowy 4-ZDARZENIOWEJ KROWY ALTY. Aby uzyskać możliwie najlepszy wynik w kolejnym badaniu na cielność należy skupić się na praktykach zarządzania wokół wydarzeń INSEMINOWANA i CIELNA w laktacji krowy.

W tym miejscu dzielimy się trzema rzeczami, które możesz zrobić dzisiaj, aby poprawić obecną wydajność reprodukcyjną w swoim stadzie – i stworzyć więcej dochodowych krów Alta 4-EVENT.

KORZYSTAJ Z  OFERTY BUHAJÓW Z PROGRAMU CONCEPT PLUS.

Przy niezliczonej liczbie oferowanych buhajów, często trudno jest wyselekcjonować buhaja odpowiedniego dla Twojego stada. Jeśli Twoim celem jest uzyskanie możliwie najlepszego wyniku w kolejnym badaniu na cielność,  jednym z najszybszych sposobów osiągnięcia tego celu jest opracowanie dla twojego stada  planu genetycznego ukierunkowanego na płodność buhaja.

Korzystając z buhaja o wysokiej płodności, zwiększasz swoje szanse na zacielenie krów podczas inseminacji, co w konsekwencji  oznacza  większą liczbę krów, u których pojedyncza inseminacja prowadzi do zacielenia, potwierdzonego późniejszym badaniem.

Korzystanie z potrójnej opcji CONPCET PLUS zapewniającej nasienie o wysokiej płodności  doprowadzi do poprawy płodności w stadzie niezależnie o rodzaju wykorzystywanego nasienia.

 • CONCEPT PLUS DxD – buhaje o wysokiej płodności, które zwiększają prawdopodobieństwo zacielenia konwencjonalnym nasieniem o 2%-5%.
 • 511 CONCEPT PLUS – buhaje SexedULTRA o wysokiej płodności, które zapewniają wzrost odsetka zacieleń o 4%-9% względem wyników otrzymywanych w przypadku korzystania ze średniego seksowanego buhaja. 
 • CONCEPT PLUS BxD – buhaje rasy mięsnej o wysokiej płodności, których nasienie jest stosowane u krów ras mlecznych i zapewniające wzrost prawdopodobieństwa zacielenia o 2-5% w porównaniu ze średnim buhajem rasy mięsnej wykorzystywanym do krycia krów ras mlecznych (nasienie konwencjonalne).

ZAPEWNIJ SPÓJNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ POSTĘPOWANIA.

Niezależnie od przyjętej strategii rozrodu, krowy w Twoim stadzie nie będą ulegały zacieleniu jeśli nie będziesz ściśle przestrzegać zasad protokołów sztucznej inseminacji oraz wykrywać ruję z najwyższą dokładnością.

Sztuczna inseminacja w ściśle wyznaczonym czasie….

Zawsze podkreślamy, że przy realizacji programów synchronizacji, najważniejsze jest ścisłe stosowanie się do określonych protokołów. Upraszczając, konieczne jest jednoczesne zadbanie o następujące czynniki:

 • Odpowiednią iniekcję
 • Odpowiednią dawkę
 • Odpowiednią krowę
 • Odpowiedni czas

W przypadku pominięcia jednego z tych czterech zasadniczych czynników, szanse na uzyskanie ciąży w oparciu o program synchronizacji ulegają istotnemu obniżeniu lub nawet spadają do zera.

Wykrywanie rui …

Najszybszą procedurą diagnostyczną stosowaną na fermie jest precyzyjne wykrywanie rui w odpowiednim czasie. Oznacza to, że planując wykonanie badania na cielność w konkretnym dniu u każdej krowy, która została zainseminowana 28-35 dni wcześniej, możesz jednocześnie wykonywać badanie u krów, u których w tym czasie wystąpiły już objawy rui w kolejnym cyklu.

Bez względu na to czy korzystasz z systemu do wykrywania rui lub innej metody, precyzyjne wykrywanie rui zapewnia możliwość identyfikacji krów, u których występują jej objawy. Oznacza to niższą liczbę krów, które nie są cielne w momencie wykonywania badania na cielność.

PROWADŹ DOKŁADNE REJESTRY.

Prowadzenie rejestrów w oparciu o oprogramowanie zapewnia największą spójność i precyzję postępowania. Program sztucznej inseminacji w dokładnie wyznaczonym momencie powinien uwzględniać harmonogram synchronizacji zapewniający precyzyjne postępowanie.

W przypadku wykrywania rui, korzystanie z dokładnych danych dotyczących świeżo wycielonych krów, daty ostatniego krycia oraz innych informacji umożliwia wykonywanie badania na cielność u właściwej krowy i skuteczną realizację programu rozrodu.

O liczbie cielnych krów wykrytych podczas badania decydują oczywiście jeszcze inne czynniki związane z zarządzaniem stadem. Jednak jeśli skoncentrujesz się na tych trzech wymienionych powyżej punktach, przekonasz się, że w kolejnym badaniu na cielność uzyskasz możliwie jak najlepszy wynik

Autorzy: Glaucio Lopes i Chrissy Meyer

*Artykuł został  opublikowany w czasopiśmie  Progressive Dairy magazine.

6 Continue Reading →

Wpływ genetyki na poprawę płodności w stadzie.

Gdy zdasz sobie sprawę, że jeśli krowa nie jest cielna, to genetyka nie ma żadnego znaczenia. Łatwo jest wtedy zmienić swoją strategię hodowlaną poprzez kładzenie silniejszego nacisku na płodność. Kiedy tworzenie większej liczby ciąż jest jednym z Twoich ostatecznych celów, możesz wykorzystać  genetykę na dwa  sposoby, co w konsekwencji poprawi płodność w stadzie, teraz jak i w przyszłości.

Tworzenie większej ilości ciąż teraz.

Jeśli chcesz uzyskać więcej ciąż na podstawie dzisiejszych inseminacji, skoncentruj się na płodności tej słomki nasienia, której używasz. Ocena płodności buhajów Alta CONCEPT PLUS ocenia każdego buhaja pod kątem jego zdolności do zapłodnienia krów. W rzeczywistości, niezależnie od tego, czy w słomce znajduje się nasienie konwencjonalne, seksowane czy ras mięsnych, znajdziesz buhaje CONCEPT PLUS o wysokiej płodności, które spełnią Twoje cele.

Dlaczego warto zaufać ocenom CONCEPT PLUS firmy Alta? Oceny te opierają się na rzeczywistych wynikach kontroli cielności ze stad progresywnych bydła mlecznego w Ameryce Północnej. Ocena zachowuje również dokładność, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak liczba kryć, miesiąc/pora roku, metoda wykrywania rui, efekt inseminatora oraz rasy.

CONCEPT PLUS DxD  –buhaje o wysokiej płodności, które zwiększają prawdopodobieństwo zacielenia konwencjonalnym nasieniem o 2%-5%.

511 CONCEPT PLUS – buhaje SexedULTRA o wysokiej płodności, które zapewniają wzrost odsetka zacieleń o 4%-9% w porównaniu z wynikami otrzymywanymi w przypadku korzystania ze średniego buhaja w wersji seksowanej nasienia.


CONCEPT PLUS BxD
– buhaje rasy mięsnej o wysokiej płodności, których nasienie jest stosowane u krów ras mlecznych zapewniające wzrost prawdopodobieństwa zacielenia w nasieniu konwencjonalnym o 2-5% w porównaniu ze średnim buhajem rasy mięsnej wykorzystywanym do krycia krów ras mlecznych.

Jeśli masz doświadczenie w korzystaniu z indeksu płodności buhajów (ang. Sire Conception Rate, SCR) to warto zwrócić uwagę na fakt, że ocena Alta CONCEPT PLUS jest bardziej kompleksowa, aktualna i spójna – i w praktyce stanowiła podstawę do opracowania SCR. W tabeli przedstawionej poniżej porównano elementy uwzględnione w każdej ocenie. 

Tworzenie większej ilości ciąż w przyszłości.

Rzeczywista płodność buhajów może teraz zapewnić więcej ciąż. Jeśli chodzi o tworzenie ciąż w przyszłości wymaga to innego podejścia genetycznego,  zapewniającego postęp w kierunku bardziej płodnego przyszłego stada samic.

Odsetek cielności krów, płodność córek (DPR), odsetek zacieleń jałówek (HCR) oraz odsetek zacieleń krów (CCR) stanowią podstawę genetyczną na bazie której można tworzyć krowy o wyższej cielności. Ukierunkowanie na jedną z nich lub kombinację tych cech oznacza tworzenie przyszłego pokolenia krów o wyższej łatwości zacieleń.

Odsetek cielności córek, płodność córek ( DPR) definiuje się jako odsetek kwalifikujących się do inseminacji  niecielnych krów, które zacieliły się w okresie 21 dni ( cykl rujowy ). Wartość DPR buhaja równa 1.0 oznacza, że u jego córek występuje o 1% wyższe prawdopodobieństwo zacielenia w 21-dniowym cyklu rujowym w porównaniu do średniej cielności dla stada. Każdy dodatkowy 1 punkt w wartości DPR odpowiada skróceniu okresu otwartego o 4 dni.

Wskaźniki HCR oraz CCR charakteryzują odpowiednio zdolność do zacielenia jałówki lub krowy w laktacji, po pierwszej inseminacji . W przypadku każdej z nich, wartość wskaźnika buhaja równa 1.0 oznacza, że u jego córek prawdopodobieństwo zacielenia jest o 1% wyższe w porównaniu z córkami buhaja o HCR lub CCR równym 0.0.

Chociaż wskaźnik DPR wylicza się nieco inaczej niż HCR lub CCR, to te wszystkie trzy indeksy stanowią narzędzia do oceny płodności „przyszłej” krowy.

Prześledźmy przykład z fermy 1500 krów mlecznych o bardzo dobrym wskaźniku rozrodu. Pierwiastki podzieliliśmy według DPR ich ojca na cztery równe grupy, po 25% każda. Widać wyraźnie, że buhaje o wysokim DPR rzeczywiście tworzą córki, które zachodzą w ciążę szybciej niż córki buhajów z niskim DPR.

Wpływ genetyki na poprawę płodności w stadzie.

Popraw wyniki rozrodu – teraz i w przyszłości.

Jeśli chcesz poprawić płodność i rozród w swoim stadzie, nie ignoruj wpływu, jaki genetyka może odegrać w przeniesieniu Cię na wyższy poziom genetyczny. Pomimo niskiej odziedziczalności dla cech płodności, te dwa czynniki pomogą poprawić wyniki reprodukcyjne Twojego stada teraz i w przyszłości.

 • TERAZ – Popraw już teraz odsetek zacieleń w swoim stadzie poprzez korzystanie z buhajów o wysokiej ocenie płodności z programu CONCEPT PLUS.  Uwzględnij buhaje z programu CONCEPT PLUS w tworzeniu planu genetycznego.
 • PRZYSZŁOŚĆ  – Popraw płodność swojego stada w przyszłości poprzez włączenie DPR i/lub HCR , CCR do swojego indywidualnie opracowanego planu genetycznego, dzięki czemu  uzyskasz kolejne pokolenia bardziej płodnych krów.
4 Continue Reading →

5 kluczowych wskazówek by poprawić rozród w swoim stadzie.

Jeśli chodzi o rozród bydła mlecznego, to proste rzeczy odróżniają stada osiągające najlepsze wyniki od pozostałych. Jeśli chcesz poprawić swój rozród w stadzie, wróć do podstaw dzięki tym pięciu podstawowym wskazówkom.

1. Zapewnij najlepszy możliwy okres przejściowy.

To może być oczywiste, ale wszystko, co dzieje się z krową przed, w trakcie i po wycieleniu, przygotowuje ją do tego, jak będzie się zacielać.  Zaczyna się to od zapewnienia odpowiedniego okresu zasuszenia dla każdej grupy produkcyjnej. Niezależnie od ustawionej standardowej długości okresu zasuszenia należy pamiętać, że krowy w pierwszej laktacji będą miały krótszą ciążę o około 8-10 dni.

Po wycieleniu, dobrze zarządzany program „świeżych” krów spowoduje mniej chorych zwierząt z mniejszą liczbą: zapaleń macicy, ketoz, gorączek mlecznych, zatrzymań łożyska, zapaleń wymienia itp. A mniej problemów  prowadzi do zdrowszych krów, gotowych do inseminacji, zgodnie z harmonogramem.

2. Synchronizuj owulację.

Faktem jest, że nie wszystkie krowy same pokażą ruję. Aby pomóc im na drodze do zajścia w ciążę, program synchronizacji zapewnia dodatkową pomoc, której niektóre krowy potrzebują do wykazania rui.

Aby określić najlepszy program synchronizacji, należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Stada wysokoprodukcyjne mogą mieć inną strategię i inny okres wyczekiwania ( z ang. VWP ) niż stada niskoprodukcyjne. System prowadzenia/ organizacji hodowli, liczba pracowników też ma wpływ na wybór programu do synchronizacji.

Należy pamiętać, że brak dopasowania do stada jest największym wrogiem udanych programów do synchronizacji. Każdy protokół synchronizacji może zapewnić doskonałe wyniki, jeśli dopasowanie wynosi 100%.

3. Postępuj z nasieniem prawidłowo.          

Postępowanie z nasieniem to kluczowy krok w grze rozmnażania, który może spowodować lub obniżyć wskaźnik zacieleń. Pomimo dbałości o zapewnienie jakości nasienia dostarczanego przez Twoją firmę genetyczną, wiele problemów może wystąpić dokładnie w momentach rozmrażania nasienia oraz jego deponowania.

Zwiększ swoje szanse na więcej ciąż dzięki następującym wskazówkom dotyczącym postępowania z nasieniem.

 • Podczas przenoszenia nasienia z kontenera do rozmrażacza wieszak/goblet nie powinien być powyżej linii, oparów azotu.
 • Pobrać nasienie z kontenera do rozmrażacza w ciągu 5 sekund. Jeśli nie możesz tego tak zorganizować opuść wieszak z powrotem na dno, odczekaj 10-15 sekund i spróbuj ponownie.
 • Codziennie wymieniaj wodę i czyść rozmrażacz do nasienia. Zapobiega to wahaniom temperatury i rozwojowi pleśni z osadów mineralnych, które mogą się tworzyć na płycie grzewczej rozmrażacza do nasienia.
 • Rozmrażaj słomki nasienia w temperaturze 35-38°C przez minimum 45 sekund.
 • Wstępnie ogrzej osłonki i pistolety w podgrzewaczu przed włożeniem rozmrożonego nasienia.
 • Użyj podgrzewacza do pistoletów, aby utrzymać jakość nasienia w okresie między rozmrożeniem słomki nasienia a faktyczną inseminacją wybranej sztuki.
 • Codziennie czyścić i pielęgnuj podgrzewacz do pistoletów i pistolety do inseminacji.
 • Upewnij się, że czas między rozmrożeniem a inseminacją ostatniej krowy nie przekracza 10 minut, więc nie rozmrażaj więcej jednostek niż liczba krów, które możesz zlokalizować i zainseminować w ciągu 10 minut.

4. Bądź mistrzem swojej techniki inseminacji.

Tak jak zawodowi sportowcy nie osiągają najlepszych wyników bez opanowania techniki, stada mleczne nie mogą osiągnąć najwyższej wydajności reprodukcyjnej bez zastosowania doskonałych technik sztucznej inseminacji. To właśnie dzięki zdobytej  doskonałej praktyce, dostaniesz się na szczyt.

Niezależnie od tego, czy inseminacją zajmuje się osoba z zewnątrz, czy wewnętrzny pracownik, ich gruntowne przeszkolenie ma kluczowe znaczenie. Rutynowe kontrole przez doświadczonych inseminatorów lub techników dotyczące deponowania nasienia i ogólnej techniki pomogą utrzymać właściwe wyniki rozrodu.

5. Poświęć trochę czasu na wykrycie rui!

Pierwsze cztery podstawy nigdy nie wystarczą, jeśli inseminowane krowy nie są w rui lub nie zostały prawidłowo ustawione na optymalny czas do inseminacji. Krowa w bardzo widocznej rui stojącej jest łatwa do zidentyfikowania, ale wiele innych krów ma ruję bez widocznych oznak. Wykwalifikowani pracownicy potrafią odróżnić i zauważyć wtórne oznaki rui, co pozwala  wskazać dodatkowe krowy w rui.

Wizualne wykrywanie rui wymaga poświęcenia i czasu. Ponieważ wielu pracowników ma inne obowiązki w stadzie, często nie spędzają oni wystarczająco dużo czasu na wykrywanie rui.

Poświęcenie czasu na wykrycie tylko jednej dodatkowej krowy w rui dziennie, przyniosłoby 365 dodatkowych krów w ciągu roku. Zakładając, że powyższe cztery podstawy są spełnione, zacielenie 35% z tych dodatkowych 365 krów w rui oznacza 128 dodatkowych ciąż rocznie!

Każde stado musi wrócić do podstaw rozrodu, aby zachować prawidłowe wyniki dla tego obszaru. Pamiętaj o tych pięciu podstawach i przestrzegaj odpowiednich protokołów, aby Twój rozród był na najwyższym, optymalnym poziomie dla stada.

Tłumczenia za Enrique Correal, Alta Reproductive Services Manager, Alta Genetics USA.

3 Continue Reading →

 

Recent Comments by Aneta Warszawska

  No comments by Aneta Warszawska

x

Get the BullSearch App!

For the best experience on a mobile device, download the Bull Search App

Download the App
Go to desktop site anyway