Zbliża się III. edycja europejskich warsztatów hodowlanych Alta ADVANTAGE Showcase.

Tym razem przez 2 dni nasi klienci zobaczą 6 stad z programu Alta Advantage w Walii, wielkość od 300 do 2300 dojnych krów.

Tematy jakie będę omawiane podczas wizytowania ferm –  stacje tematyczne:

  • profile genetyczne stad, naciski, dobór buhajów
  • odchów cieląt  –  naturalna suszona siara  –  produkt Alty
  • system do wykrywania rui  –  Alta Cow Watch. W Polsce system dostępny w dwóch formach finansowania: kupno oraz dzierżawa
  • system Dairy Comp –  analiza i zarządzanie danymi na fermie
  • zarzadzanie rozrodem  – wskaźniki rozrodu, protokoły synchronizacji i inne aspekty
  • zarządzanie dojem.

 

Zobacz PROGRAM warsztatów