Wraz ze zmianami w wycenie buhaja w kwietniu 2020 roku, pojawi się aktualizacja indeksu TPI. Chociaż modyfikacje te nie są duże, to warto o nich pamiętać, zwłaszcza jeśli Twój plan genetyczny z wyboru obejmuje TPI.

JAKIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY ZWIĄZANE Z TĄ AKTUALIZACJĄ?

1. Stosunek tłuszczu do białka jest teraz równy.

Wcześniej funtom białka przypisywano wagę rzędu 21% całkowitej wartości indeksu, natomiast funtom tłuszczu 17%. Ze względu na warunki panujące na rynku, te wagi zostały obecnie zrównane i wynoszą 19% każda.

2. CDCB Indeks cech zdrowotnych, cechy włączone do indeksu TPI.

Kategoria indeksu TPI dotycząca cech warunkujących zdrowie uwzględni obecnie sześć cech określonych przez federację CDCB (odporność na zapalenie wymienia, ketoza, zatrzymanie łożyska, zapalenie macicy, przemieszczenie trawieńca i gorączka mleczna).

Federacja Holsztyna połączyła obecnie sześć cech w jeden indeks ekonomiczny, który stanowi obecnie 2% całkowitej wagi formuły indeksu TPI.

Tę wagę rzędu 2% uzyskano po usunięciu wagi rzędu 1% z indeksu poziomu komórek somatycznych oraz wagi rzędu 1% z łatwości wycieleń córek buhaja. Jest to uzasadnione z tego względu, że tych sześć cech warunkujących zdrowie odpowiada za odporność na zakażenie gruczołu mlekowego i rozwój innych chorób metabolicznych, które przeważnie pojawiają się w okresie wycielenia.

3. Indeks nóg i racic (FLC) obecnie jest ukierunkowany na tylne nogi z boku.

Krowy rasy holsztyńskiej podlegają obecnie selekcji pod kątem prostszych nóg tylnych.

W celu więc skorygowania tej dwukierunkowej cechy, nogi tylne z boku zostały uwzględnione jako element indeksu nóg i racic.

4. Waga rzędu 1% zostaje obecnie przesunięta z kategorii cech pokrojowych do cech warunkujących zdrowie.

Z tego względu, że celem jest stworzenie zdrowych, wolnych od problemów krów, które będą dostępne dla wszystkich producentów, Federacja Holsztyna w USA zdecydowała się przesunąć wagę rzędu 1% z charakteru mlecznego w kategorii cech pokrojowych do wskaźnika dotyczącego produkcji życiowej w kategorii cech warunkujących zdrowie. Obok przedstawiono nowe wagi przypisane poszczególnym kategoriom tworzącym TPI.

Poniżej przedstawiono dodatkowe aktualizacje indeksu TPI ogłoszone przez Federację Holsztyna w USA:

– Wskaźnik dotyczący płodności córek buhaja obejmuje taką cechę jak wczesne pierwsze wycielenie.

– Aktualizacji uległy standardowe odchylenia tych cech.