Nie wszystkie systemy oceny płodności buhajów są sobie równe. Przedstawiamy 4 aspekty oceny płodności buhajów, które trzeba znać, aby podejmować świadome decyzje.

W USA zaledwie 32% wszystkich inseminacji w obrębie krajowego pogłowia krów mlecznych jest wykonywanych przy użyciu konwencjonalnego nasienia buhajów ras mlecznych.

Dlaczego jest to ważne? Ponieważ indeks płodności buhajów (ang. sire conception rate, SCR) uwzględnia tylko płodność nasienia konwencjonalnego wykorzystywanego do inseminacji krów mlecznych. Oznacza to, że taki system oceny nie bierze pod uwagę nasienia seksowanego, krzyżowania ras mięsnych z rasami mlecznymi ani płodności nasienia, którym inseminuje się jałówki. Czyli pomija dwie trzecie inseminacji w USA!

Są jednak również inne systemy oceny płodności buhajów, dzięki którym łatwiej będzie dokonać wyboru tych buhajów, które przyczynią się do uzyskania największej liczby zacieleń – z dokładnością i skutecznie.

W programie Alta CONCEPT PLUS dostępnych jest 5 (pięć) różnych systemów oceny płodności buhajów.

Dzięki temu można dokładnie wiedzieć, które buhaje pozwolą na uzyskanie większej liczby zacieleń, niezależnie od rodzaju wykorzystywanego nasienia czy grupy zwierząt, u których się je stosuje. Może potrzebujesz seksowanego nasienia buhajów, które przyniesie najwięcej zacieleń albo poszukujesz buhajów ras mięsnych z najwyższą płodnością z zamiarem wprowadzenia ich do stada krów mlecznych – z odpowiedzią na takie potrzeby przychodzi program Alta CONCEPT PLUS.

Pięć różnych systemów oceny płodności buhajów uwzględnia rodzaj nasienia oraz zwierzęta, u których się je wykorzystuje. Daje to zatem pewność, że uwzględnienie buhajów CONCEPT PLUS w planie genetycznym oferuje możliwie najwyższe wskaźniki płodności. Wśród tych systemów oceny płodności buhajów znajdują się opcje dla każdej grupy wiekowej i produkcyjnej:

  • Konwencjonalne nasienie buhajów ras mlecznych  na krowy
  • Konwencjonalne nasienie buhajów ras mlecznych na jałówki
  • Seksowane nasienie buhajów na krowy
  • Seksowane nasienie buhajów na jałówki
  • Nasienie buhajów ras mięsnych na krowy mleczne

Program oceny płodności buhajów Alta CONCEPT PLUS opracowano w 2001 roku.

Oznacza to, że postępowi hodowcy bydła mlecznego już od ponad 20 lat obdarzają zaufaniem program Alta CONCEPT PLUS i uzyskują więcej zacieleń w swoich stadach. Czyli program pojawił się siedem lat wcześniej niż indeks SCR!

Najdokładniejszym systemem oceny płodności buhajów w sektorze produkcji nasienia jest właśnie Alta CONCEPT PLUS.

Jest kilka czynników, które odpowiadają za taką dokładność systemu Alta CONCEPT PLUS. To właśnie system oceny płodności buhajów oparty na rodzaju nasienia i grupie zwierząt, u której będzie ono stosowane pozwala wybierać te buhaje, które przyniosą więcej zacieleń – możesz mieć pewność, że system Alta CONCEPT PLUS umożliwia, z dwukrotnie większą dokładnością niż SCR, prognozowanie kolejnych zacieleń w stadzie.

Płodność buhajów jest ważnym elementem każdego planu genetycznego. Miej pewność, że wykorzystujesz najbardziej aktualny, kompletny i spójny system oceny płodności buhajów spośród dostępnych opcji, opierając swoje wybory buhajów na ocenach Alta CONCEPT PLUS.