Procedura rozmrażanie nasienia i inseminacja bydła.

June 2, 2017

Rozmrażanie

1. Umyj ręce, upewnij się czy przygotowane są niezbędne akcesoria do obchodzenia się z nasieniem.
2. Upewnij się, że instrumenty ( pistolet, osłonki ), którymi będziesz wykonywał zabieg mają temperaturę około 35-38 °C, jeśli nie, ogrzej je czystą papierową ścierką lub umieść blisko ciała w celu ogrzania.
3. Sprawdź, czy woda w której będziesz rozmrażał nasienie jest czysta. Czy ma właściwą temperaturę pomiędzy 35-38 °C. Dla nasienie konwencjonalnego zalecana temperatura nie mniej niż 36°C , dla nasienia seksowanego 37°C.
4. Alta511 nasienie seksowane to pomarańczowe słomki mini z nadrukowanym numerem buhaja w celu łatwiejszej identyfikacji. Unikaj wyjmowania i wkładania słomek z kontenera w celu sprawdzenia nadruku na nich.
5. Użyj pęsety przy wyjmowaniu nasienia z kontenera, unikaj kontaktu rąk ze słomką – może mieć negatywny wpływ na jakość nasienia. Pamiętaj, że w szyjce kontenera jest stosunkowo ciepło, nasienie nie powinno przekraczać dolnej granicy szyjki kontenera.
6. Użyj pęsety do wyjęcia nie więcej niż dwóch słomek z gobletu – w celu rozmrożenia w kąpieli wodnej (35-38 °C) na 45 sekund. Upewnij się , że cała słomka jest zanurzona w wodzie.
7. Rozmrożoną słomkę wytrzyj do sucha – czystym papierowym ręcznikiem. Unikaj kontaktu nasienia z wodą!
8. Umieść słomkę w ogrzanym pistolecie inseminacyjnym, nałóż przygotowaną wcześniej osłonkę i właściwą techniką wykonaj zabieg inseminacji.
9. Rozmrożone nasienie Alta 511 ( nasienie seksowane ) powinno być wykorzystane w przeciągu 5 minut, nasienie konwencjonalne w przeciągu
10- 15 minut.

Inseminacja

1. Nasieniem seksowanym inseminujemy jałówki w dobrej kondycji ciała
– najlepiej 3 punkty w skali BCS. Zdrowe ze sprawdzonym przez lekarza weterynarii stanem narządów rozrodczych.
2. Dokonuj inseminacji w miejscu do tego przeznaczonym.
3. Inseminacji dokonujemy w przeciągu 8 – 12 godzin po zaobserwowanych oznakach rui właściwej ( przy inseminacji 2 x dziennie: rano, wieczór ). Obserwacja rui raz w ciągu dnia nie zapewnia 100% skuteczności zabiegów. Zalecana jest obserwacja rui przynajmniej 3 x dziennie po 20 minut.
4. Dozwolona jest synchronizacja rui, jednak nic nie zastąpi sumiennego wykrywania rui–obserwowanie stada lub użycia programu Alta COW WATCH.
5. Nie dzielimy słomek.

Pobierz instrukcję w wersji PDF -> Alta procedura rozmrażania i inseminacji 2020

Powiązane posty