Nowe progi dla cech zdrowotnych: łatwość wycieleń i przeżywalność.

August 21, 2020

CDCB zaktualizowała fenotypową bazę dla cech zdrowotnych: łatwość wycieleń i przeżywalność.

Cecha przeżywalność –  będzie tylko mierzona dla krów w I laktacji. Indeksy TPI i NM$ zostały zaktualizowane by uwzględnić powyższe zmiany.

Dlaczego obecna zmiana?

  1. Wskaźnik ciężkich wycieleń i martwych urodzeń (DOA) malały w stałym tempie w amerykańskich stadach od ponad 15 lat.
  2. Przy każdej zmianie bazy referencyjnej ocenianej populacji nowa podstawa dla łatwości wycielenia buhajów (SCE) została dostosowywana do 8.0 % – norma.
  3. Zmiana bazy w kwietniu 2020 r. potwierdziła, że wartości genetyczne cech wycieleń  nie pasują już do tego, czego faktycznie doświadczają  fermy w USA.

Powiązane posty