Lista buhajów Alty z programu FUTURE STAR umożliwia wybór elitarnych, genomowych buhajów, które gwarantują wyższy odsetek ciąż oraz łatwe wycielenia.

Jak wiemy, buhaje dzieli się na dwie grupy: wycenione na podstawie genomu lub córek ( wycena konwencjonalna).

Program Alta FUTURE STARS to rozwiązanie pośrednie. Buhaja ocenia się w zakresie płodności oraz łatwości wycieleń w oparciu o informacje na córkach zanim jeszcze dostępne są dane dotyczące produkcji córek oraz typu.

Po wprowadzeniu buhaja na rynek (dostępna tylko wycena genomowa), za pomocą programu DairyComp analizujemy rzeczywiste dane dotyczące ciąż. Uzyskane informacje wykorzystujemy do określenia, które buhaje wykazują ponadprzeciętne cechy w zakresie płodności konwencjonalnego nasienia. Nasienie buhajów o wyższej niż normalnie rzeczywistej płodności trafiają do programu CONCEPT PLUS.

Jesteśmy również w stanie określić, które buhaje zapewniają łatwość wycieleń zanim uzyskamy oficjalną wycenę na córkach. Tuż po pojawieniu się córek buhaja, zbieramy dane dotyczące łatwości wycieleń (wiarygodne informacje ze stad), w celu określenia faktycznego statusu każdego buhaja w zakresie łatwości wycieleń. Ponadto, współpracujący z nami eksperci z zakresu genetyki wykazali, że buhaje, których ocena w zakresie łatwości wycieleń osiąga wartości poniżej wyznaczonego progu dla buhajów genomowych, zapewniają taką samą redukcję problemów podczas wycielenia.

 

Biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę, możesz całkowicie zaufać słuszności wyboru buhajów FUTURE STAR, wiedząc, że:

  • Zapewniają one wysoki potencjał genomowy pod względem produkcji, zdrowia i pokroju.
  • Wyniki badań na cielność potwierdzają status CONCEPT PLUS ; wysoką płodność przy stosowaniu konwencjonalnego nasienia.
  • Dostępna wycena na córkach lub dane genomowe potwierdzają łatwe wycielenia.

 

Jak czytać wycenę buhaja FUTURE STAR.

Buhaje FUTURE STAR mają wycenę genomową dla wszystkich cech. Dodatkowo, obserwacje dotyczące ciąż w praktyce potwierdzają wysoką płodność przy zastosowaniu konwencjonalnego nasienia. Zebrane wyniki na córkach oraz dane genomowe wskazują na łatwość wycieleń.

 

Buhaje z puli FUTURE STAR firmy Alta to gwarancja postępu genetycznego.

Future Star