Pula buhajów FUTURE STAR to wyselekcjonowana grupa elitarnych buhajów z wyceną genomową i dowiedzioną wartością genetyczną w zakresie płodności i łatwości wycieleń.

Buhaje dzieli się zwykle na dwie grupy: buhajów z wyceną genomową lub bujców z wyceną na córkach. Linia FUTURE STAR plasuje się pomiędzy tymi dwoma kategoriami. Buhajowi przypisuje się informacje w zakresie płodności i cech wycieleń córek na długo przed dostępnością danych dotyczących cech produkcyjnych i pokrojowych potwierdzonych na córkach.

Po pierwszym udostępnieniu buhaja zaczynamy gromadzić rzeczywiste dane z badań na cielność od naszych partnerskich farm bydła mlecznego, korzystając z oprogramowania DairyComp, aby ustalić, które buhaje plasują się powyżej średniej w zakresie płodności. To właśnie te buhaje otrzymują następnie kategorię CONCEPT PLUS.

W ten sam sposób, po urodzeniu się pierwszych cieląt od nowego buhaja z oceną genomową, zbieramy dane dotyczące łatwości wycieleń z naszych partnerskich stad, a te obserwacje terenowe wykorzystujemy do ustalenia rzeczywistego status łatwości wycieleń po córkach oraz wskaźnika rodzenia się martwych cieląt.

Korzystanie z nasienia buhajów z puli FUTURE STAR to gwarancja pewności dzięki:

  • Wysoko sklasyfikowanej oceny genomowej cech produkcyjnych, zdrowotnych i pokrojowych
  • Wyników rzeczywistych badań na cielność potwierdzających wysoki status płodności buhajów ze statusem CONCEPT PLUS
  • Niski wskaźnik łatwości wycieleń ojców potwierdzony wynikami uzyskiwanymi na córkach

 

Buhaje z puli FUTURE STAR firmy Alta to doskonałe połączenie spokoju ducha z szybkim postępem genetycznym!

Pobierz ulotkę G-Star – Future Star

Future Star