2- dniowe szkolenie prowadzone przez lekarza weterynarii dr Steve Eickera było poświęcone procesowi decyzyjnemu na fermie, standardowym protokołom operacyjnym ( ang. SOP ) oraz ekonomii.

Dr Steve przypomniał, jak bardzo potrzebne są standardowe procedury operacyjne (SOP) na fermie.

Dobry SOP opisuje w optymalny sposób zadanie, które ma być wykonane krok po kroku. W szczególności jest to ważna dla nowych pracowników; pozwalając jednocześnie doświadczonej załodze unikać popełniania błędów. Dobry SOP powinien być współtworzony z udziałem pracowników odpowiedzialnych za wykonanie powierzonego im działania. Zestaw SOP dla każdej z ferm może być inny. W możliwie najbardziej optymalny dla danego gospodarstwa sposób opisujący  kluczowe czynności, które muszą być wykonane na fermie.  Przykładowo SOP-y powinny obejmować : dój, przygotowanie paszy w wozie paszowym, ścielenie, zdrowie, rozród i inne.

Ważnym zagadnieniem poruszanym przez wykładowcę był proces decyzyjny, którego przebieg możemy opisać w następujący sposób:

  1. Opis zmiany, co chcemy zmienić.
  2. Ile to będzie kosztować.
  3. Oczekiwane wyniki wprowadzonej zmiany.
  4. Kiedy możemy oczekiwać wyników w czasie.
  5. Jak to zmierzymy ( np. wzrost produkcji mleka, oszczędność koszty pracy ). Jak zostanie obliczone wprowadzona zmiana.

 

W drugim dniu został omówiony koszt marginalny oraz kalkulacja opłacalności produkcji mleka. Warto podkreślić, że wg dr Steve zbyt duża liczba krów w grupach produkcyjnych jest „ukrytym” kosztem. Zalecany dostęp do stołu paszowego pozwala na optymalny pobór paszy a co za tym idzie większą produkcję mleka. Zwrócił on uwagę, że wraz ze wzrostem wydajności krów koszt żywienia na wyprodukowany 1 kg mleka zmniejsza się.

Wszelkie prezentowane dane pochodziły z programu DC305, którego Alta Polska jest wyłącznym dystrybutorem na nasz kraj, a którego dr Eicker był współtwórcą. Program ten m.in. pomaga w monitorowaniu zdrowotności cieląt pozostających na fermie; pokazuje  przebyte biegunki i zapalenia płuc, które mają wpływ na poziom produkcji w poszczególnych laktacjach.Z analiz programu wiemy także, że największa śmiertelność cieląt jest po pierwszym wycieleniu.  

Jak co roku nasza Szkoła przyciąga progresywnych hodowców z całej Polski, którzy są naszymi partnerami w programie Alta ADVANTAGE, Alta Future Plus i nie tylko.

Kolejna Szkoła jesień 2020 rok.

Wśród zaproponowanych tematów przez uczestników pojawiły się: mastitis, zarządzanie rozrodem, dobrostan, żywienie,  zarządzanie krowami w okresie okołoporodowym, odchów cieląt.