Skip to Content

Blog Archives

VII. edycja Alta Dairy School.

 2- dniowe szkolenie prowadzone przez lekarza weterynarii dr Steve Eickera było poświęcone procesowi decyzyjnemu na fermie, standardowym protokołom operacyjnym ( ang. SOP ) oraz ekonomii.

Dr Steve przypomniał, jak bardzo potrzebne są standardowe procedury operacyjne (SOP) na fermie.

Dobry SOP opisuje w optymalny sposób zadanie, które ma być wykonane krok po kroku. W szczególności jest to ważna dla nowych pracowników; pozwalając jednocześnie doświadczonej załodze unikać popełniania błędów. Dobry SOP powinien być współtworzony z udziałem pracowników odpowiedzialnych za wykonanie powierzonego im działania. Zestaw SOP dla każdej z ferm może być inny. W możliwie najbardziej optymalny dla danego gospodarstwa sposób opisujący  kluczowe czynności, które muszą być wykonane na fermie.  Przykładowo SOP-y powinny obejmować : dój, przygotowanie paszy w wozie paszowym, ścielenie, zdrowie, rozród i inne.

Ważnym zagadnieniem poruszanym przez wykładowcę był proces decyzyjny, którego przebieg możemy opisać w następujący sposób:

  1. Opis zmiany, co chcemy zmienić.
  2. Ile to będzie kosztować.
  3. Oczekiwane wyniki wprowadzonej zmiany.
  4. Kiedy możemy oczekiwać wyników w czasie.
  5. Jak to zmierzymy ( np. wzrost produkcji mleka, oszczędność koszty pracy ). Jak zostanie obliczone wprowadzona zmiana.

 

W drugim dniu został omówiony koszt marginalny oraz kalkulacja opłacalności produkcji mleka. Warto podkreślić, że wg dr Steve zbyt duża liczba krów w grupach produkcyjnych jest „ukrytym” kosztem. Zalecany dostęp do stołu paszowego pozwala na optymalny pobór paszy a co za tym idzie większą produkcję mleka. Zwrócił on uwagę, że wraz ze wzrostem wydajności krów koszt żywienia na wyprodukowany 1 kg mleka zmniejsza się.

Wszelkie prezentowane dane pochodziły z programu DC305, którego Alta Polska jest wyłącznym dystrybutorem na nasz kraj, a którego dr Eicker był współtwórcą. Program ten m.in. pomaga w monitorowaniu zdrowotności cieląt pozostających na fermie; pokazuje  przebyte biegunki i zapalenia płuc, które mają wpływ na poziom produkcji w poszczególnych laktacjach.Z analiz programu wiemy także, że największa śmiertelność cieląt jest po pierwszym wycieleniu.  

Jak co roku nasza Szkoła przyciąga progresywnych hodowców z całej Polski, którzy są naszymi partnerami w programie Alta ADVANTAGE, Alta Future Plus i nie tylko.

Kolejna Szkoła jesień 2020 rok.

Wśród zaproponowanych tematów przez uczestników pojawiły się: mastitis, zarządzanie rozrodem, dobrostan, żywienie,  zarządzanie krowami w okresie okołoporodowym, odchów cieląt.

0 Continue Reading →

Koepon i CRI łączą siły tworząc URUS

Madison, Wisconsin — Dwie prężne organizacje, z których jedna jest spółdzielnią, a druga firmą prywatną – połączyły się i stały nowym światowym liderem w sektorze genetyki, sztucznego unasienniania bydła i zarzadzania produkcją bydła.

Koepon Holding BV oraz Cooperative Resources International (CRI) ogłosiły zamiar połączenia dwóch podmiotów w grudniu ubiegłego roku. Dziś, po przeprowadzeniu analizy due dilligence i oddaniu głosów przez członków rady nadzorczej każdej z organizacji, a także przez członków-delegatów ze strony CRI, proces fuzji został zakończony. Nowo utworzona organizacja nosi nazwę URUS.

„URUS to nowa nazwa globalnej firmy działającej w sektorze rolnym, ale jej korzenie sięgają głębiej”, wyjaśnia Cees Hartmans, CEO. „Firmy tworzące całą rodzinę URUS, czyli AgSource, Alta Genetics, GENEX, Jetstream Genetics, PEAK/GENESIS, SCCL oraz VAS, mają długą historię swojego istnienia i działania na rzecz producentów bydła mięsnego i mlecznego na całym świecie. Teraz te firmy, już jako część nowo powstałej organizacji, zyskują jeszcze lepszą pozycję, która pozwoli im zaspokajać przyszłe potrzeby swoich członków i klientów”.

Powstanie URUS, dzięki wielkości i skali nowej organizacji, sprawia, że inwestycje w produkty i usługi będą mogły być znacząco większe, z korzyściami dla producentów na całym świecie.

„Firmy tworzące URUS będą liderami w opracowywaniu nowych rozwiązań w sektorze produkcji bydła”, wskazuje Cees Hartmans. „Hodowcy bydła mlecznego i mięsnego są sercem naszej organizacji, więc chcemy zapewnić naszym członkom i klientom dostęp do najlepszych produktów i usług oferowanych w konkurencyjnych cenach. Chcemy być waszym partnerem z wyboru – partnerem w genetyce bydła, rozrodzie i zarządzaniu produkcją bydła na wiele nadchodzących lat”.

Cees Hartmans dodaje, że „Razem możemy skoncentrować działania na produkcji zdrowej żywności o wysokiej jakości, przyczyniając się jednocześnie do budowania zrównoważonego, produktywnego i zyskownego sektora bydła mlecznego i mięsnego”.

 

Kilka słów o URUS

Organizacja URUS (www.urus.org), utworzona w 2018 roku, to holding łączący spółdzielnię i firmę prywatną. Jego korzenie są mocno osadzone w ogólnoświatowym sektorze produkcji rolnej, a długą historię tworzą firmy, które weszły w jego skład: AgSource, Alta Genetics, GENEX, Jetstream Genetics, PEAK/GENESIS, SCCL oraz VAS. Za siłą działania stoi również globalny zespół specjalistów i wykwalifikowanych pracowników, którzy dostarczają producentom bydła mlecznego i mięsnego rozwiązania w zakresie genetyki i zarządzania gospodarstwami, poprawiające jakość i produkcyjność stad bydła.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z: Cees Hartmans, CEO, e-mail: cees.hartmans@urus.org albo Keith Heikes, COO, e-mail: keith.heikes@urus.org

0 Continue Reading →
x

Get the BullSearch App!

For the best experience on a mobile device, download the Bull Search App

Download the App
Go to desktop site anyway