Dołącz do blisko 300 postępowych hodowców bydła mlecznego z całego świata na cyklu spotkań poświęconemu najnowocześniejszym strategiom zarzadzania w stadach bydła mlecznego.

Alta Advantage Logo

Każdego roku kilka partnerskich, współpracujących z firmą Alta, farm bydła mlecznego w wybranych regionach USA gości uczestników tego wydarzenia, których zaproszono do udziału. Na takich postępowych i działających prorozwojowo farmach pokazujemy praktyki zarządzania w obszarze genetyki, rozrodu, pasz i żywienia, hali udojowej i wielu innych.

Cykl spotkań Alta ADVANTAGE SHOWCASE TOUR to unikalna możliwość do:

  • spędzenia trzech dni na wizytach w niektórych z naszych najbardziej postępowych farm bydła mlecznego w USA
  • dzielenia się strategiami zarzadzania z innymi postępowymi hodowcami bydła mlecznego z całego świata
  • uświadomienia sobie korzyści płynących z dostosowania planu genetycznego do uwarunkowań swojego stada i dołączenia do partnerskiego programu Alta ADVANTAGE

Zachęcamy do skontaktowania się z przedstawicielem firmy Alta już dziś, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak dołączyć do jedynego i wyjątkowego cyklu spotkań Alta ADVANTAGE SHOWCASE Tour!