Szybka droga do postępu w hodowli z Alta 511 SexedUltra.

70% naszej oferty nasienia seksowanego stanowią buhaje o wysokiej skuteczności inseminacji (program Concept Plus).

Używając nasienia seksowanego na jałówki możemy osiągnać następujące korzyści w hodowli:

  • szybszy rozwój stada,
  • wcześniejszy i wyższy wskaźnik cielności krów w I laktacji,
  • wyeliminowanie ryzykownych zakupów jałowic,
  • mniejsze brakowanie stada,
  • niepowtarzalne rodowody
  • prostota –  łatwość w użytkowania ( patrz instukacja )

 

 

Nasienie seksowane o wysokiej rzeczywistej ocenie płodności oznaczone jest logiem 511 Concept Plus Nasienie seksowane o wysokiej rzeczywistej ocenie płodności buhaja

Zobacz ulotkę

511 Sexed Altra Lgog

Czy wiesz, że…

Inseminujemy jałówki z dobrą kondycją ciała – najlepiej 3 punkty w skali BCS, zdrowe ze sprawdzonym przez lekarza weterynarii stanem narzadów rozrodczych.

BCS 3 – brak zagłebień przy ogonie i tkanka tluszczowa lekko pokrywa całą powierzchnię, miednica jest wyczuwalna przy lekkim nacisku tak, jaki i krótkie żebra. Lekkie zagłębienie na powierzchni polędwicy.

Inseminuj pierwiastki, które :

  • Doszły do porodu w odpowiedniej kondycji – wycielily sie „siłami natury” bez pomocy siłowej.
  • Nie doznały żadnych uszkodzeń dróg rodnych.
  • Wydaliły samodzielnie łożysko.
  • Przebieg okresu poporodowego wraz z pomiarami temperatury ciała daje pewność braku komplikacji zdrowotnych.

Nie wykazują objawów niedoborów energetycznych w okresie wejscia do rozrodu.

Inseminacji dokonujemy w przeciągu 8-12 godzin po zaobserwowanych oznakach właściwej rui (przed i po południowa inseminacja w stadzie).

Dozwolona jest synchronizacja rui, jednak nic nie zastąpi sumiennego wykrywania rui – obserwowanie stada.

Alta511 nasienie seksowane to słomki mini w kolorze pomarańczowym  – owa technologia słomek ADVANCE, to wyższa płodność w Twoim stadzie w porównaniu ze stosowaniem słomek tradycyjnych.

Az 70% naszej oferty nasienie seksowanego stanowią buhaje o wysokiej płodności własnej buhaja (program Concet Plus)

W celu potwierdzenia dostępności nasienia prosimy o kontakt ze swoim doradcą hodowlanym lub z biurem.

Informujemy także o możliwości składania zamówień na nasienie seksowane innych ras : jersey, brown swiss, angus.

Pobierz ulotkę

sexed semen production