Kooperatywa hodowców bydła mlecznego, Arla Foods nawiązała współpracę ze specjalistami z zakresu zachowania zwierząt oraz przedstawicielami branży technologicznej takiej jak FAI Farma, Nedap i Alta Genetics po to by określić dokładnie w jaki sposób zmierzyć poczucie szczęścia krowy. Projekt opiera się na wiedzy, zgodnie z którą o dobrostanie stad w większym stopniu decyduje sposób postępowania z nimi w danym środowisku aniżeli typ systemu produkcyjnego na fermie. Skumulowane dane pomagają kooperatywie Arla, a także całemu sektorowi hodowli bydła mlecznego w stworzeniu „wskaźnika szczęśliwej krowy:”, który po raz w pierwszy w historii tej branży umożliwi automatyzację pomiaru zdrowia psychicznego krów.

Projekt został oparty na Programie Arla UK 360, inicjatywie wspieranej przez Aldi i Morrisons oraz opracowany przez hodowców z Arla UK, po to by umożliwić prowadzenie hodowli w sposób bardziej zrównoważony, odpowiedzialny i efektywny. Projekt Happy Cow zainicjowano na fermie Arla UK 360 Innovation Farm znajdującej się w pobliżu Aylesbury, na której pracuje system Alta COW WATCH oraz wykorzystywana jest technologia oparta na czujniku Nedap pozwalającej na monitorowanie aktywności, zachowania i lokalizacji. Eksperci do spraw zrównoważenia obecnie analizują dane pozwalające na identyfikację najważniejszych elementów zachowania, które sygnalizują pozytywne odczucia i dobrostan.

Dzięki powszechnemu zastosowaniu tej technologii na wielu fermach w Wielkiej Brytanii do monitorowania i wykrywania rui oraz wczesnych objawów choroby, potencjał pozwalający na odkrywanie nowych zastosowań zbieranych danych oraz inwestycji w technologię jest ogromny. Celem projektu Happy Cow jest wykazanie, że dane, które są zbierane na fermie dzięki czujnikom, które założono krowom, mogą być wykorzystywane do monitorowania ich zachowania oraz zdrowia psychicznego, czyli elementów, które do tej pory pozostawały w sferze domysłów aniżeli były mierzone za pomocą konkretnych wskaźników pozwalających na ich monitorowanie w branży.

Odnosząc się do badania, Alice Swift, Director of Member Relations w Arla, powiedziała: “Dobrostan zwierząt jest jednym z kluczowych filarów Programu Arla UK 360, więc chociaż hodowcy zawsze koncentrowali swoje działania na dobrostanie i szczęściu swoich krów, to badanie to pomoże w stworzeniu pomocnego barometru oraz punktu odniesienia. Prowadzone analizy pozwolą nam także na przygotowanie mapy i pomiaru pozytywnego zachowania krów oraz umożliwią promowanie w większym zakresie dobrostanu, w miarę jak uzyskiwane wnioski będą udostępniane szerszej sieci hodowców Arla.”

Szczegółowe informacje na temat projektu: badanie pozytywnego zachowania

Na fermach FAI rozpoczęto przeglądanie raportów i analiz dotyczących kluczowych zachowań, które wymagają pomiaru, a następnie zostało to poddane weryfikacji przez naukowców z Arla UK 360 Innovation Farm w celu weryfikacji i określenia kluczowych wskaźników pozytywnego zachowania, które można zaobserwować u poszczególnych krów oraz w ramach interakcji zachodzących w stadzie. Te kluczowe wskaźniki pozytywnego zachowania obejmowały dbanie o higienę, społeczne interakcje oraz wzajemne czyszczenie się, synchronizację oraz korzystanie ze czochradeł, czyli elementy, które normalnie byłyby monitorowane i mierzone w sposób automatyczny. Pozwoliło to na stworzenie benchmarku umożliwiającego monitorowanie zachowania. Badanie miało również na celu określenie w jaki sposób te obserwacje mogą zostać zautomatyzowane po to by stworzyć w końcu mierzalny system.

Annie Rayner, Koordynator ds. badań na Fermach FAI dodała “Okazywanie pozytywnych zachowań jest źródłem radości i przyjemności dla zwierzęcia, przyczynia się do poprawy jakości jego życia. Wspomniany projekt nie tylko pozwoli nam na lepsze zrozumienie  wskaźników pozytywnego zachowania, które decyduje o dobrostanie, ale również  umożliwi automatyzację tych pomiarów. Zgodnie z powiedzeniem – masz wpływ, możesz zarządzać tym co jest mierzalne – mamy nadzieję, że tworząc wskaźnik dobrostanu, będziemy w stanie ukierunkować i zachęcić hodowców do zapewnienia takiego pozytywnego doświadczenia swoim krowom.”

Partnerzy w dziedzinie technologii w ramach tego badania, Nedap razem z Alta Genetics, zainstalowali systemy, które wraz z czujnikami umieszczonymi na krowach, oprócz wykrywania rui i monitorowania zdrowia, pozwalają również na śledzenie miejsca przebywania krowy oraz wykonywanych przez nią ruchów. Projekt jest obecnie ukierunkowany na wykorzystanie zebranych danych do stworzenia rozwiązań technologicznych poprawiających zarządzanie stadem w zakresie jego zdrowia i płodności. Arla jest otwarta na możliwość pomiaru oraz kontrolowania zachowania i dobrostanu stada w przyszłości dzięki zastosowaniu technologii opartej na czujnikach, która obecnie jest już wykorzystywana na wielu fermach.

Maarten Idink, Sales Director w Nedap: “Ważną częścią naszej misji jest wykorzystanie naszej technologii oraz danych w taki sposób, żeby stworzyć wartość dodaną dla całego sektora produkcji żywności oraz przyczynić się do zapewnienia dobrostanu zwierząt, a także zrównoważonej hodowli prowadzonej w czytelny sposób. Pomiar dobrostanu zwierząt za pomocą technologii opartej na czujnikach oraz pomiar konkretnych wskaźników może mieć niezwykle korzystny wpływ zarówno na krowy jak i hodowców, a także stworzyć lepsze połączenie pomiędzy hodowcami a konsumentami. Jesteśmy dumni  z tego, że korzystamy z technologii i danych Arla oraz cieszymy się, że możemy brać udział w tym niezwykłym projekcie”.

Iwan James, Country Manager UK & Ireland z Alta Genetics: “Jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni ze współpracy z naszymi partnerami Nedap, Arla, FAI Farms oraz Innovation Farm w ramach Projektu Happy Cow. Ten wyjątkowy projekt będzie źródłem nowych informacji na temat zachowania krów, a także pozwoli na jego pomiar z niespotykaną dotychczas dokładnością i niezawodnością. Jednocześnie poprawiając zdrowie i dobrostan krów, da konsumentom pewność, dzięki wykorzystaniu wiarygodnych danych, że ich krowy są szczęśliwe i zachowują się w naturalny sposób, niezależnie od systemu hodowli.”

Neil Dyson, hodowca biorący udział w badaniu, powiedział “Utrzymujemy krowy zarówno w systemie zamkniętym jak i opartym na wypasie na naszej fermie i nasze zainteresowanie wzbudził fakt obserwowania tych samych pozytywnych zachowań w grupach zwierząt niezależnie od systemu hodowli, nasze krowy są zadowolone, a my w sposób właściwy współpracujemy z nimi. “

Czujniki i program Alta COW WATCH pozostaną na fermie, po to żebyśmy nadal mogli monitorować zachowanie i zbierać dane, a także by mieć dostęp do informacji i obserwować zmiany w zachowaniu pozwalające na odpowiednie działanie, dzięki któremu krowy będą przebywały w środowisku, w którym będą czuły się szczęśliwe.