Jeśli chodzi o rozród bydła mlecznego, to proste rzeczy odróżniają stada osiągające najlepsze wyniki od pozostałych. Jeśli chcesz poprawić swój rozród w stadzie, wróć do podstaw dzięki tym pięciu podstawowym wskazówkom.

1. Zapewnij najlepszy możliwy okres przejściowy.

To może być oczywiste, ale wszystko, co dzieje się z krową przed, w trakcie i po wycieleniu, przygotowuje ją do tego, jak będzie się zacielać.  Zaczyna się to od zapewnienia odpowiedniego okresu zasuszenia dla każdej grupy produkcyjnej. Niezależnie od ustawionej standardowej długości okresu zasuszenia należy pamiętać, że krowy w pierwszej laktacji będą miały krótszą ciążę o około 8-10 dni.

Po wycieleniu, dobrze zarządzany program „świeżych” krów spowoduje mniej chorych zwierząt z mniejszą liczbą: zapaleń macicy, ketoz, gorączek mlecznych, zatrzymań łożyska, zapaleń wymienia itp. A mniej problemów  prowadzi do zdrowszych krów, gotowych do inseminacji, zgodnie z harmonogramem.

2. Synchronizuj owulację.

Faktem jest, że nie wszystkie krowy same pokażą ruję. Aby pomóc im na drodze do zajścia w ciążę, program synchronizacji zapewnia dodatkową pomoc, której niektóre krowy potrzebują do wykazania rui.

Aby określić najlepszy program synchronizacji, należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Stada wysokoprodukcyjne mogą mieć inną strategię i inny okres wyczekiwania ( z ang. VWP ) niż stada niskoprodukcyjne. System prowadzenia/ organizacji hodowli, liczba pracowników też ma wpływ na wybór programu do synchronizacji.

Należy pamiętać, że brak dopasowania do stada jest największym wrogiem udanych programów do synchronizacji. Każdy protokół synchronizacji może zapewnić doskonałe wyniki, jeśli dopasowanie wynosi 100%.

3. Postępuj z nasieniem prawidłowo.          

Postępowanie z nasieniem to kluczowy krok w grze rozmnażania, który może spowodować lub obniżyć wskaźnik zacieleń. Pomimo dbałości o zapewnienie jakości nasienia dostarczanego przez Twoją firmę genetyczną, wiele problemów może wystąpić dokładnie w momentach rozmrażania nasienia oraz jego deponowania.

Zwiększ swoje szanse na więcej ciąż dzięki następującym wskazówkom dotyczącym postępowania z nasieniem.

  • Podczas przenoszenia nasienia z kontenera do rozmrażacza wieszak/goblet nie powinien być powyżej linii, oparów azotu.
  • Pobrać nasienie z kontenera do rozmrażacza w ciągu 5 sekund. Jeśli nie możesz tego tak zorganizować opuść wieszak z powrotem na dno, odczekaj 10-15 sekund i spróbuj ponownie.
  • Codziennie wymieniaj wodę i czyść rozmrażacz do nasienia. Zapobiega to wahaniom temperatury i rozwojowi pleśni z osadów mineralnych, które mogą się tworzyć na płycie grzewczej rozmrażacza do nasienia.
  • Rozmrażaj słomki nasienia w temperaturze 35-38°C przez minimum 45 sekund.
  • Wstępnie ogrzej osłonki i pistolety w podgrzewaczu przed włożeniem rozmrożonego nasienia.
  • Użyj podgrzewacza do pistoletów, aby utrzymać jakość nasienia w okresie między rozmrożeniem słomki nasienia a faktyczną inseminacją wybranej sztuki.
  • Codziennie czyścić i pielęgnuj podgrzewacz do pistoletów i pistolety do inseminacji.
  • Upewnij się, że czas między rozmrożeniem a inseminacją ostatniej krowy nie przekracza 10 minut, więc nie rozmrażaj więcej jednostek niż liczba krów, które możesz zlokalizować i zainseminować w ciągu 10 minut.

4. Bądź mistrzem swojej techniki inseminacji.

Tak jak zawodowi sportowcy nie osiągają najlepszych wyników bez opanowania techniki, stada mleczne nie mogą osiągnąć najwyższej wydajności reprodukcyjnej bez zastosowania doskonałych technik sztucznej inseminacji. To właśnie dzięki zdobytej  doskonałej praktyce, dostaniesz się na szczyt.

Niezależnie od tego, czy inseminacją zajmuje się osoba z zewnątrz, czy wewnętrzny pracownik, ich gruntowne przeszkolenie ma kluczowe znaczenie. Rutynowe kontrole przez doświadczonych inseminatorów lub techników dotyczące deponowania nasienia i ogólnej techniki pomogą utrzymać właściwe wyniki rozrodu.

5. Poświęć trochę czasu na wykrycie rui!

Pierwsze cztery podstawy nigdy nie wystarczą, jeśli inseminowane krowy nie są w rui lub nie zostały prawidłowo ustawione na optymalny czas do inseminacji. Krowa w bardzo widocznej rui stojącej jest łatwa do zidentyfikowania, ale wiele innych krów ma ruję bez widocznych oznak. Wykwalifikowani pracownicy potrafią odróżnić i zauważyć wtórne oznaki rui, co pozwala  wskazać dodatkowe krowy w rui.

Wizualne wykrywanie rui wymaga poświęcenia i czasu. Ponieważ wielu pracowników ma inne obowiązki w stadzie, często nie spędzają oni wystarczająco dużo czasu na wykrywanie rui.

Poświęcenie czasu na wykrycie tylko jednej dodatkowej krowy w rui dziennie, przyniosłoby 365 dodatkowych krów w ciągu roku. Zakładając, że powyższe cztery podstawy są spełnione, zacielenie 35% z tych dodatkowych 365 krów w rui oznacza 128 dodatkowych ciąż rocznie!

Każde stado musi wrócić do podstaw rozrodu, aby zachować prawidłowe wyniki dla tego obszaru. Pamiętaj o tych pięciu podstawach i przestrzegaj odpowiednich protokołów, aby Twój rozród był na najwyższym, optymalnym poziomie dla stada.

Tłumczenia za Enrique Correal, Alta Reproductive Services Manager, Alta Genetics USA.