Mija rok od wprowadzenia na rynek systemu monitoringu stada Alta Cow Watch.

W tym czasie nadzorem zostało objętych ponad 2400 krów.

Użytkownikiem systemu można zostać poprzez:

 • Zakup ( możliwy jest zakup na raty )
 • Dzierżawę ( także jako test systemu przed zakupem )

 

Co Alta Cow Watch oferuje Hodowcy?

 

Wykrywanie rui, główny cel programu: alta cow Watch - ruje - optymalany czas kryci

 • Zwiększony wskaźnik wykrywania rui ( ruje ciche i niewidoczne )
 • Wyznaczenie optymalnego czasu krycia ( optymalna inseminacja )
 • Zwiększony wskaźnik zacieleń
 • Skrócenie okresu międzywycieleniowego
 • Obniżenie kosztów inseminacji (mniej zużytych porcji na skuteczne zacielenie)
 • Obniżenie kosztów weterynaryjnych ( leczenie, hormony )

 

Korzyści płynące z monitoringu stada –  zdrowotność, dobrostan stada:

 • Indywidualne podejście do krowy ( ile czasu stoi, ile leży, przeżuwanie ) jak i całego stada
 • Alarmy i rzeczy do zrobienia w czasie rzeczywistym
 • Wczesne wykrywanie objawów chorobowych ( mastitis, ketoza, biegunka ) alta cow watch - zdrowie i zarządzanie
 • Lepsza kontrola krów w okresie przejściowym
 • Zwiększenie liczby laktacji ( lepsza zdrowotność )
 • Ograniczenie kosztów opieki weterynaryjnej oraz kosztów leczenia.

 

 

 

Jak użytkownicy, czyli hodowcy oceniają ten program ?

    GRH Żydowo korzysta z Alta Cow Watch od roku GRH Żydowo ferma Grotkowo, Wielkopolska  – Katarzyna Darul  –  główny hodowca.

Gospodarstwo Rolno – Hodowlane w Żydowie zakupiło system do wykrywania rui Alta Cow Watch dedykowany dla zwierząt młodych.

Program działa wiarygodnie i pozwolił na poprawę parametrów rozrodu.

Dzięki zastosowaniu systemu poprawiła się wykrywalność rui. Ruje pojawiły się w terminach wcześniej na fermie nie występujących czyli niedziele i święta – czynnik ludzki. Poprawiła się również skuteczność inseminacji dzięki alertowi  pokazującemu optymalny czas inseminacji. W efekcie przyspieszył się wiek pierwszego krycia jałówek (13 miesięcy) oraz wiek pierwszego wycielenia (24 miesiące). Zmniejszyła się również ilość porcji zużytego nasienia na skuteczne pokrycie jałówki a co za tym idzie zmniejszyły się koszty inseminacji.

 

PPH Rol – Pol Sp. z o.o. – Jeziorki, Wielkopolska – Katarzyna Bartkowiak – zootechnik

System wiarygodnie pokazuje czas pobierania paszy, kontroluje jaki był czas pobierania? Czy krowa jadła wystarczająco długo czy ew. za krótko, wtedy mam już informacje by sprawdzić daną sztukę pod kątem wymienia ( zapalnie ) czy lokomocji, zaczyna się kulawizna.

Krowy w grupie szpitalnej na wycieleniu  –  jeśli mniej pobierają, mam informację, że niebawem będzie wycielenie.

Poprawił się rozród, więcej wykrytych rui, zmniejszenie ilości nasienia na cielną sztukę. Staramy się kryć sztuki zgodnie z optymalnym czasem pokazywanym przez system.

 

 

Osoby zainteresowane programem mogą odwiedzić jedną z ferm pilotażowych i zobaczyć jak program działa na żywo.

Osoba kontaktowa Robert Stanisławski –  kom. 502 391 581